Pluimveehouderij

Nieuws

IRAS: weinig verschil volksgezondheid in intensieve veehouderijgebieden

Den Haag – Er blijken weinig verschillen te zijn tussen de gezondheid van de bevolking in intensieve veehouderijgebieden en andere plattelandsbevolking.

Dat concludeert het instituut voor risico-onderzoek IRAS van de Universiteit Utrecht in haar onderzoek naar de gevolgen van intensieve veehouderij op de volksgezondheid. In het veehouderijgebied zien artsen iets vaker longontsteking en atopisch eczeem, en minder vaak voorhoofdholteontsteking en bronchitis. In gebieden met veel pluimveehouderij werden meer luchtwegproblemen (COPD) vastgeteld en minder maag- en darmproblemen (gastro-enteritis).

Grote veehouderijlocaties blijken effect te hebben op de volksgezondheid. In postcodegebieden met een of meer megastallen (ongeacht diersoort) werd meer COPD aangetroffen. Binnen een straal van 1 kilometer rondom een stal, waar de fijnstofuitstoot hoger is, blijkt echter minder astma, COPD, hooikoorts en infecties aan de bovenste luchtwegen voor te komen. Dit blijkt ook in het controlegebied het geval in de directe omgeving van veebedrijven. In de omgeving van grootschalige geitenbedrijven bleek meer longontsteking en atopische eczeem voor te komen.

Hierbij moet opgemerkt worden dat het onderzoek werd gedaan ten tijde van de Q-koortscrisis. In het onderzoeksgebied in Oost-Brabant en Noord-Limburg werd van 120.000 mensen de gezondheid onderzocht. In het controlegebied werd dit bij 80.000 mensen gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat rondom intensieve veehouderijstallen hoge concentraties fijnstof zijn. Ook de concentraties endotoxoinen zijn rond varkens- en pluimveestallen hoger dan in de stad. In de monsters met fijnstof werd regelmatig de Q-koortsbacterie Coxiella burnetii aangetroffen. De veegerelateerde MRSA-bacterie werd vaker en in hogere concentraties aangetroffen in een straal van een kilometer rondom een veebedrijf. ”De kans op gezondheidseffecten hiervan wordt als gering ingeschat”, aldus de onderzoekers.

IRAS kan op basis van de resultaten niet vaststellen op welke afstand tot een veebedrijf er gezondheidseffecten zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.