Pluimveehouderij

Nieuws

'Goed kijken naar risico's dieren in gemengde kas'

Utrecht – Stichting Innovatie Glastuinbouw en Innovatienetwerk (Sign) wil een toekomstig gemengd productiemodel met dierlijke productie in gemengde glastuinbouwbedrijven verder onderzoeken.

Een onderzoek biedt afdoende aanknopingspunten dat zogenoemde polydome-concept tot nieuwe voordelen leidt op gebied van efficiëntie en bedrijfszekerheid.

Echter, het model brengt een nieuw risico in de groenteteelt, het risico op besmetting met salmonella. Onderzoekers keken naar productiemodellen met onder meer kruidenproductie, groenteteelt, visteelt, kippenhouderij en honingproductie. ”Je moet goed kijken naar hoe je zulke modellen kunt uitwerken zonder verdere risico”, zegt Nico van Ruiten, voorzitter van Sign.

Projectleider Peter Oei stelt dat een gemengde productie in de kas bedrijven minder gevoelig maakt voor vraaguitval voor één product, maar erkent dat nieuwe risico’s zijn intreden doen. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoe scheiding van dierlijke en plantaardige productie mogelijk wordt, stelt hij.

Bij het onderzoek werd gekeken naar afschrijftermijnen van zo’n gemengd teeltbedrijf. De verwachting is dat deze lager ligt dan een traditionele kas, maar er zijn te veel onzekerheden om dat precies te duiden.

Grote voordelen zijn bijvoorbeeld te halen door via compostproductie voor champignons meer CO2 af te stoten. Dat stimuleert de plantenproductie elders in de kas.

Of registreer je om te kunnen reageren.