Pluimveehouderij

Nieuws

'Dubben kammen bij hanen is geen welzijnsprobleem'

Wageningen – Het dubben van kammen bij haantjes geeft geen ernstig ongerief voor de dieren. Als het dubben goed wordt uitgevoerd treden er na de behandeling geen bloedingen op.

Wageningen UR Livestock Research heeft onderzoek gedaan naar het verkleinen (dubben) van de kammen van haantjes. ”Uit waarnemingen aan diergewicht, groei en gedrag van eendagshaantjes zijn geen aanwijzingen verkregen voor ernstig ongerief door het dubben van de kammen.”

Door het dubben wordt voorkomen dat de hanen een te grote kam ontwikkelen, stelt het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). ”Extreem grote kammen hinderen het gezichtsvermogen van de hanen sterk, waardoor deze fysiek gehinderd worden om te paren. Ook kunnen extreem grote kammen de hanen verhinderen om te eten, wat kan resulteren in hogere uitval.”

Het dubben van kammen wordt in de broederij direct na het uitkomen van het ei uitgevoerd met een klein schaartje. ”Indien het dubben goed wordt uitgevoerd treden er na de behandeling geen bloedingen op. Vooralsnog zijn er geen alternatieven voor het dubben van kammen.”

Volgens het PPE is er geen onderzoek gedaan of het dubben acute of langdurige pijn oplevert. ”Met de uitgevoerde proef konden geen kleine welzijnsbeperkingen worden aangetoond. Daarvoor zijn andere metingen nodig. Anderzijds zal een niet gedubde haan ook ongerief ervaren, omdat hij hinder ondervindt van zijn kam.”

Of registreer je om te kunnen reageren.