Pluimveehouderij

Nieuws

Duitse retail stelt strenge dioxine-eisen aan eieren

Bonn – Duitse supermarkten stellen sinds kort strengere eisen aan de gehalten dioxine, furanen en dioxine-PCB’s in eieren dan in Europa gelden.

Aangezien zij de belangrijkste afnemers zijn van Nederlandse eieren, zijn Nederlandse leghennenhouders die hun eieren naar Duitsland exporteren, gedwongen aan die eisen te voldoen.

Het gehalte aan dioxine en furanen mag in Europa maximaal 3 picogram (3 biljoenste van een gram) per gram vet zijn. Voor dioxine-PCB’s geldt een maximumgehalte van 6 picogram per gram vet. De Duitse discounter stelt sinds kort dat de gehalten aan dioxine, furanen en dioxine-PCB’s maximaal een derde deel van de Europese maxima mogen zijn. Dat betekent een gehalte van één picogram voor dioxine en furanen en twee picogram voor dioxine-PCB’s per gram vet. Bovendien eist Lidl elke drie maanden een analyse-uitslag van die gehalten.

Andere Duitse supermarktketens, zoals Aldi en Rewe, hebben de strenge eisen van Lidl inmiddels grotendeels overgenomen. De Nederlandse eiersector gaat de komende maanden intensief samenwerken om aan de Duitse eisen te voldoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.