Pluimveehouderij

Nieuws

Duitse boerenclub opent front tegen kippenmest

Hannover – De groene Duitse boerenorganisatie Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft (ABL) opent een offensief tegen de inzet van kippenmest van agro-industriële vleeskuikenmesters.

Volgens ABL wordt in deze mest op grootschalige wijze de hand gelicht met het verbod om daarin ook kadavers te verwerken. Dat levert een reeks nadelige gevolgen op. De bond waarschuwt onder meer voor het aantrekken van vliegen en ratten op de percelen en het gevaar van botulisme als op grasland gebruik wordt gemaakt van restfracties kippenmest uit vergistingsinstallaties.

Wel geldt voor grasland een verbod op het uitrijden van deze restfracties, maar dat neemt de zorgen van ABL niet weg. Los daarvan is de stankhinder die gedroogde kippenmest oplevert steeds meer een bron van ergernis voor de omwonenden, ”omdat het hier niet zoals bij drijfmest om plattelandslucht gaat, maar om bijtend, stinkend agroindustrieel afval.”

ABL-topman Eckehard Niemann: ”Als men het verbod op kadaverresten in droge mest serieus neemt, dan mag deze noch in biogasinstallaties noch op de akker worden ingezet. De declaratie als ’op te ruimen afval’ is voor de agroindustriële oorsprong van dit substraat meer dan toepasselijk.”

De in veel gevallen voor de oostelijke Duitse akkerbouw bestemde kippenmest komt volgens ABL niet alleen uit het Duitse intensiefgebied Emsland maar ook uit ’Holland’. ”Met die vrachtwagens gebeuren steeds meer ongelukken. Volgens berichten van de boeren vervoeren de overbeladen wagens niet de toegelaten 25 ton maar 75 ton en meer. Merkwaardig dat de politie kennelijk zo weinig van deze risico-transporten controleert.”

Of registreer je om te kunnen reageren.