Pluimveehouderij

Nieuws

CU: vleeskuikenbesluit slecht voor concurrentiepositie

Brussel – De Christenunie wil af van de standaard 1,7 procent aftrek van het vloeroppervlak voor Nederlandse vleeskuikenstallen.

Europarlementariër Peter van Dalen heeft hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie.
Op 1 februari is het Vleeskuikenbesluit van kracht geworden. Deze stelt op basis van nieuwe Europese regels dat pluimveehouders bij een geringe uitval maximaal 42 kilo per vierkante meter mogen houden. Maar niet het gehele vloeroppervlak van de stal mag worden meegerekend; uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat gemiddeld 1,7 procent daarvan in beslag wordt genomen door voersystemen.

Volgens de Christenunie lopen ondernemers daar duizenden euro’s per jaar door mis. Dit is slecht van de concurrentiepositie aangezien veel andere lidstaten geen aftrek toepassen. Van Dalen wil daarom van de Commissie weten of de Nederlandse interpretatie van regels juist is en zo niet dat het kabinet wordt verplicht deze te herzien.

De invoering van het Vleeskuikenbesluit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Eigenlijk had dit al halverwege vorig jaar moeten gebeuren, maar in de sector bestond veel verzet. Zowel de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) als de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) stapten uit het overleg met het ministerie van ELI.

Of registreer je om te kunnen reageren.