Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Gebruik antibiotica daalt, antibioticumresistentie in vee en voeding niet

Lelystad – De antibioticumresistentie bij ziektekiemen in voedsel en bij bacteriën in het maagdarmstelsel van productiedieren is in 2009 niet afgenomen, terwijl het gebruik van antibiotica in de veehouderij wel daalde.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Maran-rapportage over antibioticumgebruik en resistentie.

Bij de meeste diercategorieën, met uitzondering van de zeugenhouderij, is een daling te zien van het antibioticumgebruik. Daarnaast lijkt de trend van toename van gebruik van hoogwaardige antibiotica te zijn doorbroken: in de varkenshouderij en de melkveehouderij daalt het gebruik van derde en vierdegeneratie antibiotica. In de kalverhouderij bleef het gebruik hiervan stabiel.

In vleeskuikens wordt het hoogste resistentieniveau bij bacteriën waargenomen. Met name ESBL-producerende E.coli bacteriën komen bij pluimvee veel voor. Het is aangetroffen in alle lagen van de productieketen. Ook in andere diersoorten werden incidenteel ESBL-producerende E.coli’s gevonden. Deze bacteriën kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. In voedsel worden ook ESBL’s gevonden, die voornamelijk uit vleeskuikens, maar ook uit andere diersoorten afkomstig zijn.

Opvallend is een daling in ciprofloxacine resistentie onder Campylobacter jejuni uit vleeskuikens ten opzichte van 2008, terwijl bij mensen juist een toename is te zien. Dit duidt op een alternatieve bron voor mensen, zoals reizen of ei-importen.

Ondanks de toename in resistentie in bacteriën concluderen de onderzoekers dat de inspanningen van de Task Force Antibioticumresistentie Veehouderij haar vruchten lijkt af te werpen: het gebruik van antibiotica is in de veehouderij is in 2009 opnieuw gedaald ten opzichte van de jaren ervoor.
Maran is gemaakt door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Hadden de onderzoekers dan werkelijk gedacht dat de resistente bacterieën in de voedselketen zouden verdwijnen of verminderen bij een geringer gebruik van antibiotica? Zij hebben zich een vaste plaats verworven op aarde en staan die niet meer af en de niet resistente bacterieën zijn helaas terug gedrongen tot een minimum niveau en hebben niet de mogelijkheid de resistenten terug te dringen. Gelukkig het de Task Force nadert zijn doel >minder< antibiotica gebruik. Maar een belangrijker doel lijkt mij het >terug dringen van de resistente bacterieën<.

Of registreer je om te kunnen reageren.