Pluimveehouderij

Nieuws

Rond 1 april meer duidelijkheid over handhaving kooiverbod

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker komt rond 1 april met verder uitgewerkte plannen voor de handhaving van het kooiverbod in de legpluimveehouderij vanaf 1 januari 2012. De Voedsel en Warenautoriteit meldt dat deze in de tweede helft van dit jaar met een handhavingsplan voor het kooiverbod komt.

Bleker kondigde deze week aan in de Tweede Kamer dat hij het kooiverbod in principe streng wil gaan handhaven. Eerder verklaarde hij al dat kooi-eieren vanaf 1 januari illegaal zijn. Tot nu toe is echter nog niet duidelijk hoe Bleker wil gaan handhaven. Ook is niet duidelijk of en zo ja hoe Bleker om wil gaan met eventuele knelgevallen; bedrijven die er buiten hun schuld niet in slagen op tijd om te schakelen.

NOP en NVP, de beide organisaties voor pluimveehouders zijn bezig om precies in beeld te krijgen hoeveel kooibedrijven buiten hun schuld niet op tijd omgeschakeld kunnen zijn. Dit kunnen bedrijven zijn die bijvoorbeeld zijn vastgelopen in het vergunningentraject. “Daarbij zullen ook weer grenzen moeten worden getrokken. Het streven is om voor die bedrijven te komen tot maatwerk per bedrijf”, zegt NOP-voorzitter Jan Wolleswinkel. Een eerste enquête heeft naar voren gebracht dat er 115 bedrijven niet op tijd zijn omgeschakeld. Een tweede enquête moet meer duidelijkheid geven over de redenen en over de vraag of er sprake is van overmacht. Volgens Wolleswinkel worden er nu al nauwelijks meer kooikippen opgezet.

Wolleswinkel vindt verder dat het stempel kooi-ei vanaf 1 januari binnen de EU slechts mag zijn voorbehouden aan eieren die afkomstig zijn uit verrijkte kooien of koloniehuisvestingssystemen, systemen die wel blijven toegestaan. Het moet afgelopen zijn met de traditionele kooi-eieren. Hij zegt er van uit te gaan dat Bleker zich zal inspannen om te voorkomen dat dergelijke eieren uit EU-lidstaten toch nog op de interne markt zullen komen. “Dergelijke eieren kunnen eventueel op de wereldmarkt worden afgezet.” Zijn collega Gert Jan Oplaat van de NVP vindt dat de lidstaten die hun zaken wat dat betreft niet voor elkaar hebben hun kooi-eieren op de eigen interne markt moeten afzetten.

Wolleswinkel zegt er vertrouwen in te hebben dat ook de Duitse overheden zich zullen inspannen om marktvervuiling met kooi-eieren vanaf 1 januari te voorkomen. Duitsland is de belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse legsector.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.