Pluimveehouderij

Nieuws

Duitse kuikenvleesproductie in de lift

Vechta - De kuikenvleesproductie in Duitsland gaat de komende jaren fors groeien.

Dat blijkt uit een analyse van hoogleraar Hans-Wilhelm Windhorst van het Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten (ISPA) van de universiteit van Vechta. Volgens Windhorst tekent zich uitgaande van de plannen van de verwerkende industrie tot 2014 een uitbreiding van de slachtcapaciteit af met 400.000 ton. Daarvan wordt alleen al dit jaar tussen de 160.000 ton en 200.000 ton gerealiseerd, zo voorziet hij in een bijdrage in het april-nummer van het huisorgaan DLG-Mitteilungen van landbouworganisatie Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Of dat doorgaat is echter in sterke mate afhankelijk van de vraag, of er door de industrie voldoende contractmesters kunnen worden geworven.

"Dat zal geen simpele zaak worden, vooral niet in de werkgebieden van de Noord-Duitse slachterijen, gezien de al aanwezige veedichtheid en de zich steeds duidelijker manifesterende tegenstand tegen nieuwe stalcomplexen," waarschuwt Windhorst. Afgezien daarvan stijgt de beoogde slachtcapaciteitsuitbreiding ver uit boven de potentiële groei van de vraag op de Duitse thuismarkt. Daarvoor zou kunnen worden volstaan met een uitbreiding van 140.000 ton. Dat betekent dat het surplus op de buitenlandse markten moeten worden afgezet.

Omdat de zelfverzorgingsgraad van de EU al boven de 100 procent ligt is kan de meerproductie alleen worden afgezet via verdringing van concurrenten of op markten buiten de EU. De kuikenvleesproductie is de afgelopen 10 jaar bij voorbaat al krachtig gegroeid, signaleert Windhorst. Sinds 2000 is tot en met 2009 sprake geweest van een toename met ruim 84 procent naar ruim 749.000 ton. De consumptie per inwoner blijft niettemin nog achter bij het gemiddelde in de EU als geheel.

Of registreer je om te kunnen reageren.