Pluimveehouderij

Nieuws

Pluimveesector worstelt om grip te krijgen op ESBL’s

Zoetermeer – ESBL’s zijn een groot probleem voor de pluimveehouderij, maar een probleem dat vooralsnog moeilijk in de vingers is te krijgen.

Dit zeggen voorlieden van de sector. Enerzijds vormen ESBL’s nog geen acuut gezondheidsprobleem, zegt secretaris Ben Dellaert van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Anderzijds is het wel van groot belang om snel in kaart te krijgen wat er te doen is tegen besmetting van kip met ESBL’s.

Tot nu toe is er nog niet heel veel onderzoek gedaan naar de besmetting en verspreiding van ESBL’s bij kippen, stellen medewerkers van het PPE. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft onderzoek gedaan naar besmettingen op een drietal pluimveebedrijven, maar daaruit is nog niet heel veel duidelijk geworden, zo wordt gesteld.

Wel lijkt alvast helder te zijn dat verticale transmissie door de pluimveeketen geen grote rol speelt. Bemettingen worden doorgegeven tussen en binnen pluimveebedrijven. Ook lijkt helder dat eenmalige of relatief kortstondige maatregelen niet echt effect sorteren. Een paar rondes geen antibiotica meer gebruiken en ook grondig ontsmetten zijn dus geen maatregelen die echt zoden aan de dijk zetten. Daarbij lijken ESBL’s niet minder voor te komen op biologische bedrijven en bedrijven met een anderszins duurzamere productiewijze, zegt NOP-voorzitter Jan Wolleswinkel. Een willekeurig pluimveebedrijf dat ’schoon’ start kan na enkele weken volledig besmet zijn met ESBL’s. De opzet van een ESBL-vrije productie of keten lijkt dan ook een illusie. Behalve misschien in bepaalde landen. Zo lijken ESBL’s in sommige landen minder voor te komen dan in andere. Zo komen Groot-Brittannië en Denemarken beter naar voren uit eerste verkennende onderzoeken dan Nederland of Brazilië. Maar daarover is dus ook het laatste woord nog niet gezegd.

Tot slot zijn ESBL’s wel een probleem voor de pluimveehouderij, maar geen exclusief probleem voor deze sector. Uit het meest recente Nederlandse onderzoek, gedaan door een groep wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het RIVM, komt naar voren dat één op de vijf ESBL-besmettingen bij de mens zijn te relateren aan de pluimveehouderij. De overige 80 procent van de besmettingen zijn van andere herkomst.

Of registreer je om te kunnen reageren.