Pluimveehouderij

Nieuws

Omschakeling Belgische leghennenhouderij traag

Brussel – Meer dan de helft van de Vlaamse leghennenbedrijven is nog niet omgeschakeld naar scharrelsystemen of andere systemen conform de Europese richtlijn. Dat is gebleken uit een enquête die is uitgevoerd door het Belgische Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Hogeschool Gent, de Afdeling duurzame landbouwontwikkeling van de Landbouwadministratie en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent.In totaal werden 232 Vlaamse leghennenbedrijven ondervraagd. Gemiddeld waren er 32.160 leghennen per bedrijf. Van de ondervraagde bedrijven had 54 procent van de bedrijven de huisvesting nog niet op orde volgens de Europese richtlijn. Zes procent van de bedrijven heeft batterijkooien en een alternatief systeem naast elkaar op het bedrijf en 40 procent van de bedrijven is al omgeschakeld op een alternatief systeem. Omgerekend naar het aantal hennen, blijkt dat eenderde van de dieren al wordt gehuisvest in een alternatief systeem.

Ruim 40 procent van de pluimveehouders heeft nog geen concrete plannen voor omschakeling. Als reden wordt vaak aangevoerd de leeftijd en plannen om te stoppen met het bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.