Pluimveehouderij

Nieuws

Dioxinemonitoring eieren aangescherpt

Zoetermeer – De stichting IKB Ei, de beheerder van het IKB Ei kwaliteitssysteem, gaat het dioxinemonitoringsprogramma op eieren uitbreiden tot alle legkoppels.

Dat heeft de stichting bekend gemaakt. De aanleiding voor dit nieuw aangescherpte programma ligt in de Duitse dioxinecrisis. De sector wil eventuele te hoge dioxinegehalten zo vroeg mogelijk signaleren.

De aangescherpte monitoringseisen worden in maart van kracht. Tot nu toe was er alleen een monitoringsprogramma voor vrije uitloopdieren en biologische koppels.

In het nieuwe uitgebreide eiermonitoringsprogramma worden bij alle IKB-erkende legbedrijven eenmaal per legronde op een leeftijd tussen de 25 en 30 weken eieren onderzocht op dioxine en dioxine-achtige PCB’s. De bemonstering kan zowel op het legbedrijf als op het pakstation gebeuren. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een geaccrediteerd laboratorium. De organisaties van de pluimveehouders NOP en NVP en de brancheorganisatie van de eierhandel Anevei adviseren om de kosten voor dit onderzoek te delen. Aan het begin van dit systeem worden ook alle zittende legkoppels tussen de 30 en 60 weken onderzocht.

Het Duitse KAT-kwaliteitssysteem heeft een soortgelijk monitoringssysteem als IKB Ei. IKB Ei en KAT hebben afgesproken dat ze elkaars monitoringssystemen erkennen. Eind 2011 wordt het monitoringsprogramma geëvalueerd.

De stichting IKB Ei is verder in overleg met de mengvoerbranche over regelmatige bemonstering en dioxine-onderzoek van mengvoer. Het stichtingsbestuur vindt dat pluimveehouders per voerlevering een monster moeten krijgen van de leverancier. Ook zou de mengvoerleverancier vier keer per jaar salmonellabesmettingsgegevens moeten leveren aan de pluimveehouder. IKB Ei is hierover in overleg met de belangrijke partijen als TrusQ, Safefeed en in de mengvoersector. IKB Ei werkt ook hierin nauw samen met de Duitse KAT organisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.