Pluimveehouderij

Nieuws

NVP blij met subsidieregeling fijnstof

Didam – De Nederlandse Vakbond pluimveehouders (NVP) is blij met de toezegging van staatssecretaris Joop Atsma voor een hernieuwde subsidieregeling voor pluimveebedrijven die te maken hebben met de fijnstofproblematiek.

Atsma heeft 10 miljoen beschikbaar gesteld voor bedrijven die maatregelen moeten nemen om hun fijnstofuitstoot te beperken. Dit voorjaar gold ook al een subsidieregeling voor bedrijven die fijnstofmaatregelen moeten nemen. De regeling gold vooral voor bedrijven die in het kader van de gebiedsgerichte aanpak maatregelen moesten doorvoeren. Nederland moest alles in het werk stellen om een derogatie binnen te halen voor het fijnstofbeleid van de EU. Er werd gewerkt met scherpe deadlines en de subsidieregeling stond heel kort open.

“Er waren nogal wat bedrijven die door hun gemeenten niet waren geïnformeerd. Bovendien was vaak onduidelijk welke maatregelen beschikbaar waren en onder de regeling vielen. Ook zijn er bedrijven die pas na 15 april, de dag dat de subsidieregeling sloot, te horen kregen dat ze maatregelen moesten treffen, bijvoorbeeld bedrijven die van kooihuisvesting naar alternatieve huisvesting omschakelden”, aldus Harry ketels, bestuurslid van de NVP. Nogal wat bedrijven die maatregelen moeten doorvoeren vielen als gevolg daarvan buiten de regeling.

De NVP drong er daarom op aan bij de staatssecretaris om opnieuw subsidie beschikbaar te stellen. De staatssecretaris heeft aan dat verzoek nu gevolg gegeven. Uit de brief die de staatssecretaris heeft gestuurd naar de NVP blijkt dat hij er van uit gaat dat de maatregel beschikbaar komt voor bedrijven in de gemeenten Asten en Nederweert, waar een gebiedsgerichte aanpak geldt, voor knelpuntbedrijven en voor omschakelaars die als gevolg van die omschakeling fijnstofmaatregelen moeten treffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.