Pluimveehouderij

Nieuws

Beperkingen Zuidwolde na vogelgriep opgeheven

Den Haag – Het ministerie van ELI heeft de beperkende maatregelen die golden rond een bedrijf in het Drentse Zuidwolde ingetrokken.

Op 15 september werd op een bedrijf met 83 knobbelzwanen een laagpathogene vogelgriepvariant aangetroffen. Rond het bedrijf was een beperkingsgebied van 1 kilometer ingesteld, waarbinnen een vervoersverbod voor levend pluimvee en eieren gold.

De zwanen zijn vorige week geruimd. Het bedrijf is gedesinfecteerd en vrij van vogelgriep verklaard. In eerste instantie koos het ministerie ervoor in overleg met het Centraal Veterinair Instituut (CVI) om de zwanen, die te boek staan als sierpluimvee, uit te laten zieken. Het risico dat het virus zou muteren tot een hoogpathogene variant, of over zou slaan naar het reguliere pluimvee werd gering geacht.

Omringende pluimveebedrijven waren er niet gerust op, omdat de eigenaar van de zwanen op het zelfde bedrijf ook sierpluimvee houdt. De pluimveebedrijven drongen aan op ruiming op kosten van de pluimveesector. Het ministerie wilde daar echter niet aan meewerken.

De knobbelzwanen waren na drie weken nog steeds ziek. De eigenaar drong toen zelf aan op ruiming. Hij leed doordat zijn bedrijf op slot zat flinke schade.

Of registreer je om te kunnen reageren.