Pluimveehouderij

Nieuws

Aigner in actie voor verscherping antibioticabeleid

Berlin - De uitzonderingspositie van de Duitse pluimveehouderij inzake de registrering van de antibiotica-inzet wordt aangepast.

Voortaan zal ook van elke afzonderlijke pluimveehouder worden vastgelegd hoeveel van deze middelen voor welke doeleinden zijn toegepast. Dat heeft landbouwminister Ilse Aigner aangekondigd. De maatregel wordt onderdeel van een breed pakket met initiatieven om het antibioticaverbruik beter te beheersen dan tot nu toe. De bewindsvrouw onderstreept dat weliswaar nu ook al sprake is van een landelijke inventarisering maar recente berichtgeving over misbruik in de vleeskuikenhouderij heeft aangetoond dat er nog een forse ruimte is om het beleid aan te scherpen, ondermeer voor wat betreft de genoemde uitzonderingspositie van de pluimveesector.

Deze positie is gebaseerd op de wetgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens (’Datenschutz’), maar daarin komt verandering, aldus Aigner. Kort gezegd wordt het zo dat alle dierenartsen hun antibioticadocumentatie aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten moeten sturen. ”Zo wordt het mogelijk de antibioticastroom van veterinair naar veehouderij en tot en met elk afzonderlijk dier vast te leggen,” legt de minister uit.

Pluimveehoudersfederatie Zentralverband Deutscher Geflügelwirtschaft (ZDG) ontkende vorige week dat er door vleeskuikenhouders lukraak gebruik wordt gemaakt van antibiotica. De bond beloofde zelf een registratiesysteem op te zullen zetten in samenwerking met ketenbeheerder QS.

Of registreer je om te kunnen reageren.