Pluimveehouderij

Nieuws

Toename vervoer pluimveemest in 2010

Assen – In 2010 is er 4,7 procent meer pluimveemest vervoerd dan in 2009.

Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen (DR). Tot en met 1 november 2010 werd 1,36 miljoen ton pluimveemest vervoerd. In dezelfde periode in 2009 was dat nog 1,30 miljoen ton. De omvang van het pluimveemesttransport is de hoogste in vijf jaar tijd. De toename van het pluimveemestvervoer komt hoofdzakelijk door groei van de pluimveestapel. In 2010 werden met 101,2 miljoen dieren bijna 10 procent meer kippen gehouden dan in 2009, toen nog 96,86 miljoen kippen werden gehouden.

De afzetkosten voor pluimveemest zijn in 2010 in de loop van het jaar licht gestegen. In januari en februari varieerden de prijzen tussen de € 13,50 en 19 euro per ton. In het uitrijseizoen zijn de prijzen licht gedaald. Toen noteerde DCA-markt voor pluimveemest in Deurne € 16,50 per ton, in Barneveld 17 euro per ton en in Markelo € 14,50 per ton. Inmiddels zijn de prijzen fors opgelopen.

In de laatste week van december lag het prijsniveau op 26,50 per ton in Markelo, € 27,50 per ton in Barneveld en € 20,50 in Deurne. "De prijsstijging komt voor een heel belangrijk deel doordat de export naar Duitsland stil ligt", zegt Jaap Uenk van de sectie meststoffendistributie van Cumela.

Pluimveemestexport naar Duitsland mag alleen als de mest direct verspreid kan worden over het land. Van 1 november tot 1 februari geldt een uitrijverbod. Uenk vindt dat de pluimveesector de mestafzet goed geregeld heeft. "Met de verbrandingscentrale in Moerdijk, de export, de bedrijven die de mest tot mestkorrels verwerken en de afzet bij Nederlandse akkerbouwers heeft de pluimveesector verschillende sporen om de mest af te voeren."

Of registreer je om te kunnen reageren.