Pluimveehouderij

Nieuws

PPE tevreden over registratie eierhandelsstromen

Zoetermeer – Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is tevreden over het functioneren van de centrale registratie van de eistromen in de handel. Het PPE spreekt van een succesvolle aanpak.

Sinds 1 juli wordt in het kader van IKB Ei de aan- en afvoer van eieren van legbedrijven en pakstations/verzamelaars op weekbasis vastgelegd in een centrale database. Die registratie wordt uitgevoerd door de IKB-pakstations en verzamelaars. Er zijn 29 IKB-erkende pakstations en verzamelaars. Zij zijn goed voor 85 procent van de totale productie.

Volgens beleidsmedewerker Hans Schouwenburg van het PPE wordt een groot deel van de niet IKB-eierproductie ook via de IKB-pakstations verhandeld. ”Ik schat dat we daarom 90 tot 95 procent van de handelsstromen wel in beeld hebben. Verder zijn er niet-IKB-bedrijven die wel onder bijvoorbeeld onder het Duitse KAT vallen. Ook zijn er biologische bedrijven die niet onder IKB vallen, maar wel een Skal-erkenning hebben.

De centrale registratie van de eistromen biedt vooral grote voordelen als het gaat om tracering, meldt het PPE. Bijvoorbeeld in het geval van een salmonellabesmetting biedt het systeem goede mogelijkheden om te borgen dat zo’n partij de industrie in gaat, zoals de regelgeving voorschrijft.
Ook de controle op de verhandelde eieren en het juiste gebruik van de codering op de eieren kan verder geperfectioneerd worden.
Behalve het Nederlandse IKB-systeem heeft alleen het Duitse KAT-kwaliteitssysteem een dergelijke registratie.

Of registreer je om te kunnen reageren.