Pluimveehouderij

Foto & video

Dubbele etagestal voltooid na 2 jaar gebruik

In 2016 nam familie Kuenen nieuwe stallen in gebruik. Tussen de rondes door zijn deze afgebouwd.

Het zat familie Kuenen niet mee met de bouw van hun nieuwe etagestallen. Voordat deze konden worden opgeleverd, ging de aannemer failliet. Het gevolg was dat ze in juli 2016 de stallen in gebruik namen, terwijl ze nog verre van af waren. De stallen waren nog niet geïsoleerd, daglichtplaten bestonden uit doorzichtig plastic, en op de tweede verdieping kon je het eerste jaar alleen komen met een ladder. Na bijna 2 jaar zijn ze nu wel toe aan de laatste loodjes en is de tijd rijp voor een open dag van deze dubbele etagestallen vol noviteiten.


 • Een luchtfoto van het bedrijf van familie Kuenen. Op de achtergrond de drie oudere stallen (daterend uit 1992/2002/2006) en op de voorgrond de twee geschakelde nieuwe etagestallen met in totaal vier dierruimtes. 
In juli 2016 kwamen de eerste kuikens, in principe volgens de planning. Door het faillissement van de aannemer was de stal echter niet af, waardoor met name tussen de rondes door nog veel werk verricht moest worden. 
In totaal houden ze 175.000 langzamer groeiende kuikens volgens het Nieuwe Standaard Kip-concept, waarvan circa 100.000 in de nieuwe stallen.

  Een luchtfoto van het bedrijf van familie Kuenen. Op de achtergrond de drie oudere stallen (daterend uit 1992/2002/2006) en op de voorgrond de twee geschakelde nieuwe etagestallen met in totaal vier dierruimtes. 
In juli 2016 kwamen de eerste kuikens, in principe volgens de planning. Door het faillissement van de aannemer was de stal echter niet af, waardoor met name tussen de rondes door nog veel werk verricht moest worden. In totaal houden ze 175.000 langzamer groeiende kuikens volgens het Nieuwe Standaard Kip-concept, waarvan circa 100.000 in de nieuwe stallen.

 • De voerrobot maakt net zijn rondje door de stal. Het is een stal met verschillende noviteiten. “Als het er bij gangbare leveranciers niet is, of te duur is, moet je het zelf maar bedenken,” redeneert Jan Kuenen. De twee aan een rails hangende robots, die iedere 2,5 uur een rondje maken en voer strooien in de voergoten, zijn daar zo’n voorbeeld van. Het idee is afgekeken van de rundvee- en geitenhouderij, maar deze robots zijn speciaal ontwikkeld voor de pluimveehouderij door een lokaal mechanisatiebedrijf voor Kuenen. Het systeem maakt het mogelijk ook vochtig voer te verstrekken, hoewel hij daar nog geen gebruik van heeft gemaakt omdat er nog wat problemen waren met de sensoren van de robots. Ook voldoet de capaciteit van twee robots precies voor het verstrekken van droog voer maar vreest Kuenen dat deze tekort zal schieten voor het verstrekken van vochtige voeders.

  De voerrobot maakt net zijn rondje door de stal. Het is een stal met verschillende noviteiten. “Als het er bij gangbare leveranciers niet is, of te duur is, moet je het zelf maar bedenken,” redeneert Jan Kuenen. De twee aan een rails hangende robots, die iedere 2,5 uur een rondje maken en voer strooien in de voergoten, zijn daar zo’n voorbeeld van. Het idee is afgekeken van de rundvee- en geitenhouderij, maar deze robots zijn speciaal ontwikkeld voor de pluimveehouderij door een lokaal mechanisatiebedrijf voor Kuenen. Het systeem maakt het mogelijk ook vochtig voer te verstrekken, hoewel hij daar nog geen gebruik van heeft gemaakt omdat er nog wat problemen waren met de sensoren van de robots. Ook voldoet de capaciteit van twee robots precies voor het verstrekken van droog voer maar vreest Kuenen dat deze tekort zal schieten voor het verstrekken van vochtige voeders.

 • Uiteindelijk kan er sprake zijn van vier volledig aparte stalruimtes. Momenteel is de tussenruimte tussen de stalruimtes zowel onder als boven echter nog open zodat Kuenen af kan met twee robots; één op de bovenverdiepingen, één beneden. Dat is niet ideaal erkent hij, omdat nu op de elektronica in de tussenruimte stof slaat. Als het financieel mogelijk is, of bij een aantrekkelijke subsidieregeling, zou hij graag in iedere stalruimte een aparte voerrobot willen hebben waarna de stalruimtes ook fysiek gescheiden kunnen worden.

  Uiteindelijk kan er sprake zijn van vier volledig aparte stalruimtes. Momenteel is de tussenruimte tussen de stalruimtes zowel onder als boven echter nog open zodat Kuenen af kan met twee robots; één op de bovenverdiepingen, één beneden. Dat is niet ideaal erkent hij, omdat nu op de elektronica in de tussenruimte stof slaat. Als het financieel mogelijk is, of bij een aantrekkelijke subsidieregeling, zou hij graag in iedere stalruimte een aparte voerrobot willen hebben waarna de stalruimtes ook fysiek gescheiden kunnen worden.

 • In de stal hangt een opmerkelijk systeem voor fijnstofreductie: prikkeldraden waar 30.000 volt op staat voor ionisatie van de lucht. Kuenen bedacht dit als goedkoper alternatief op het erkende systeem met coronadraden. Zijn systeem is oplierbaar; uitgevoerd zoals het erkende systeem met de coronadraden (goed voor 49% fijnstofreductie), om te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Maar een variant erop, mét prikkeldraad, niet oplierbaar en met slechts 1 of 2 generatoren per stal wordt getest in het fijnstofreductie-project in de Gelderse Vallei. Kuenen vermarkt dit via Optiklep, met partner Serutech.

  In de stal hangt een opmerkelijk systeem voor fijnstofreductie: prikkeldraden waar 30.000 volt op staat voor ionisatie van de lucht. Kuenen bedacht dit als goedkoper alternatief op het erkende systeem met coronadraden. Zijn systeem is oplierbaar; uitgevoerd zoals het erkende systeem met de coronadraden (goed voor 49% fijnstofreductie), om te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Maar een variant erop, mét prikkeldraad, niet oplierbaar en met slechts 1 of 2 generatoren per stal wordt getest in het fijnstofreductie-project in de Gelderse Vallei. Kuenen vermarkt dit via Optiklep, met partner Serutech.

 • Een andere innovatie van Kuenen: de zeshoekige Optiklep. Hier in houten uitvoering in de nieuwe etagestallen, maar hij wil ook een kunststof-uitvoering van de luchtinlaten gaan maken. Door de smallere bovenkant komt ook bij minimale ventilatie de luchtbundel ver genoeg in de stal, en is het niet nodig om handmatig kleppen dicht te zetten. Aan weerszijden zitten lichtplaten, om ook op de benedenverdieping van de etagestal conceptkuikens te kunnen houden.

  Een andere innovatie van Kuenen: de zeshoekige Optiklep. Hier in houten uitvoering in de nieuwe etagestallen, maar hij wil ook een kunststof-uitvoering van de luchtinlaten gaan maken. Door de smallere bovenkant komt ook bij minimale ventilatie de luchtbundel ver genoeg in de stal, en is het niet nodig om handmatig kleppen dicht te zetten. Aan weerszijden zitten lichtplaten, om ook op de benedenverdieping van de etagestal conceptkuikens te kunnen houden.

 • De tussenruimte tussen de stallen gezien vanaf de achterzijde. Bij het bezoek van Boerderij/Pluimveehouderij worden de laatste loodjes gelegd voor de open dag; het laatste schilderwerk en afwerkstrips langs de lichtplaten die nog bevestigd moeten worden. Hier is ook te zien dat op de begane grond een gang over de hele lengte van de stallen loopt, afgedekt met lichtplaten. De buitenwand is onderaan open, waar de verse lucht binnenkomt. Deze wordt in de tussengang opgewarmd met restwarmte van de eigen energieopwekking op het bedrijf en gaat dan via de Optiklep-inlaten de stal in.

  De tussenruimte tussen de stallen gezien vanaf de achterzijde. Bij het bezoek van Boerderij/Pluimveehouderij worden de laatste loodjes gelegd voor de open dag; het laatste schilderwerk en afwerkstrips langs de lichtplaten die nog bevestigd moeten worden. Hier is ook te zien dat op de begane grond een gang over de hele lengte van de stallen loopt, afgedekt met lichtplaten. De buitenwand is onderaan open, waar de verse lucht binnenkomt. Deze wordt in de tussengang opgewarmd met restwarmte van de eigen energieopwekking op het bedrijf en gaat dan via de Optiklep-inlaten de stal in.

Open dag: 19 mei 2018

Geïnteresseerden uit de pluimveesector zijn welkom om de nieuwe etagestallen te komen bekijken tijdens de open dag op zaterdagmiddag 19 mei 2018. Men is welkom tussen 13.00 en 15.00 uur. De open dag duurt tot 16.30. Aanmelden is daarvoor wel vereist. Dat kan via de website optiklep.nl.

Lees binnenkort in Pluimveehouderij, nr. 7, 24 mei een uitgebreide reportage over dit bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.