Pluimveehouderij

Foto & video 3 reactieslaatste update:15 nov 2013

40.000 ton vaste mest op maat voor export

Mestverwerker Eraspo neemt in Asten (N.-Br.) een moderne verwerkingsloods in bedrijf. Het bedrijf zet vaste varkens- en pluimveemest af naar buitenlandse akkerbouwers.

Wilt u meer weten over mestverwerking? Ervaringen delen met collega's of vragen stellen aan deskundigen? Ga naar het thema Mest en Mestverwerking op Boerderij Connect.

Foto

 • 
Eraspo bv in Asten (N.-Br.) verwerkt, composteert en exporteert jaarlijks 40.000 tot 45.000 ton vaste mest. Deze week nemen de ondernemers hun nieuwe overslagloods van 8.000 vierkante meter in gebruik. Sjef Swinkels (58) is mede-directeur-eigenaar van het bedrijf.

  Eraspo bv in Asten (N.-Br.) verwerkt, composteert en exporteert jaarlijks 40.000 tot 45.000 ton vaste mest. Deze week nemen de ondernemers hun nieuwe overslagloods van 8.000 vierkante meter in gebruik. Sjef Swinkels (58) is mede-directeur-eigenaar van het bedrijf.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 

Het familiebedrijf zit sinds 1957 in de turfhandel. Met de opkomst van de veehouderij in de Peel kwam de mesthandel daar als tweede tak bij. Nu vormt de mesthandel 75 procent van de omzet. 90 procent van het volume is stapelbare pluimveemest, 10 procent is dikke fractie varkensmest.

  Het familiebedrijf zit sinds 1957 in de turfhandel. Met de opkomst van de veehouderij in de Peel kwam de mesthandel daar als tweede tak bij. Nu vormt de mesthandel 75 procent van de omzet. 90 procent van het volume is stapelbare pluimveemest, 10 procent is dikke fractie varkensmest.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 

Al elf jaar geleden vroeg Eraspo een vergunning aan voor nieuwbouw van een loods voor de mestverwerking. Dat bleek echter lastig en het typeert de actuele problematiek rond dit thema. Sjef Swinkels: “We zitten in het buitengebied en pasten in eerste instantie niet in het bestemmingsplan. Geen enkele gemeente wilde ons echter op een industrieterrein huisvesten. Dan bieden we met twee personeelsleden op 5 hectare bouwblok te weinig werkgelegenheid.”

  Al elf jaar geleden vroeg Eraspo een vergunning aan voor nieuwbouw van een loods voor de mestverwerking. Dat bleek echter lastig en het typeert de actuele problematiek rond dit thema. Sjef Swinkels: “We zitten in het buitengebied en pasten in eerste instantie niet in het bestemmingsplan. Geen enkele gemeente wilde ons echter op een industrieterrein huisvesten. Dan bieden we met twee personeelsleden op 5 hectare bouwblok te weinig werkgelegenheid.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Door een nieuw ontwerp met een architectonisch, gewelfd dak op de loodsen kreeg het bedrijf na vele jaren toch groen licht van de provincie om op de bestaande locatie in het buitengebied te bouwen.

  Door een nieuw ontwerp met een architectonisch, gewelfd dak op de loodsen kreeg het bedrijf na vele jaren toch groen licht van de provincie om op de bestaande locatie in het buitengebied te bouwen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De bouw is op zijn minst opvallend. Op plekken steekt de gevelbeplating tot 8 meter over.

  De bouw is op zijn minst opvallend. Op plekken steekt de gevelbeplating tot 8 meter over.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Om de vele hoogteverschillen in het dak bouwtechnisch te realiseren is een tweede staalconstructie op de spanten gemonteerd.

  Om de vele hoogteverschillen in het dak bouwtechnisch te realiseren is een tweede staalconstructie op de spanten gemonteerd.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Het bedrijf werkt al achttien jaar met luchtwassers om geuroverlast te beperken. Dankzij de centrale afzuiging is er altijd onderdruk in de loodsen. Het principe is identiek aan die in de varkenshouderij. Door de lucht door de wasser te leiden wordt vrijwel alle geur en ammoniak afgevangen.

  Het bedrijf werkt al achttien jaar met luchtwassers om geuroverlast te beperken. Dankzij de centrale afzuiging is er altijd onderdruk in de loodsen. Het principe is identiek aan die in de varkenshouderij. Door de lucht door de wasser te leiden wordt vrijwel alle geur en ammoniak afgevangen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De loodsen zijn gigantisch. Eraspo mengt verschillende partijen mest tot de exacte samenstelling is bereikt die de klant wil hebben.

  De loodsen zijn gigantisch. Eraspo mengt verschillende partijen mest tot de exacte samenstelling is bereikt die de klant wil hebben.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De grondstof, vaste pluimveemest en de dikke fractie van gescheiden varkensmest, haalt het bedrijf met containervrachtwagens op. Het bedrijf werkt met vaste pluimveehouders die jaarrond leveren. Varkensmest wordt op basis van partijen aangevoerd.

  De grondstof, vaste pluimveemest en de dikke fractie van gescheiden varkensmest, haalt het bedrijf met containervrachtwagens op. Het bedrijf werkt met vaste pluimveehouders die jaarrond leveren. Varkensmest wordt op basis van partijen aangevoerd.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Alle aanvoer gaat over de weegbrug en wordt bemonsterd.

  Alle aanvoer gaat over de weegbrug en wordt bemonsterd.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Na het lossen zet een shovel de mest op een hoop, waarna het composteringsproces begint. Na een dag bereikt de temperatuur al 40 graden. Afhankelijk van de soort mest stijgt de temperatuur binnen drie dagen tot een week naar de vereiste 70 graden. Dan sterven bacteriën als Escherichia coli en salmonella af. Een vereiste voor export.

  Na het lossen zet een shovel de mest op een hoop, waarna het composteringsproces begint. Na een dag bereikt de temperatuur al 40 graden. Afhankelijk van de soort mest stijgt de temperatuur binnen drie dagen tot een week naar de vereiste 70 graden. Dan sterven bacteriën als Escherichia coli en salmonella af. Een vereiste voor export.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Na drie weken is de mest exportwaardig. Om verse mest en gecomposteerde mest gescheiden te houden, werkt Eraspo met meerdere loodsen een meerdere hopen.

  Na drie weken is de mest exportwaardig. Om verse mest en gecomposteerde mest gescheiden te houden, werkt Eraspo met meerdere loodsen een meerdere hopen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Slachtkuikenmest, moederdierenmest, legkippenmest, bandenmest, opfokhennenmest, kalkoenmest en varkensmest: alle mestsoorten worden op een aparte hoop gezet. De gehaltes aan mineralen variëren namelijk sterk per soort. Zo bevat moederdiermest bijvoorbeeld juist veel fosfaat, maar weinig stikstof.

  Slachtkuikenmest, moederdierenmest, legkippenmest, bandenmest, opfokhennenmest, kalkoenmest en varkensmest: alle mestsoorten worden op een aparte hoop gezet. De gehaltes aan mineralen variëren namelijk sterk per soort. Zo bevat moederdiermest bijvoorbeeld juist veel fosfaat, maar weinig stikstof.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Het belangrijkste stuk gereedschap op het bedrijf is de shovel. Deze maakt zo’n 2.000 uur per jaar.

  Het belangrijkste stuk gereedschap op het bedrijf is de shovel. Deze maakt zo’n 2.000 uur per jaar.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Door de diverse soorten mest met de shovel in een juiste verhouding te mengen bevat deze de gewenste hoeveelheid fosfaat, kali en stikstof. Deze hangen af van de grondsoort waarop de klant boert. Via Franse coöperaties en een commissionair gaat de mest naar akkerbouwers.

  Door de diverse soorten mest met de shovel in een juiste verhouding te mengen bevat deze de gewenste hoeveelheid fosfaat, kali en stikstof. Deze hangen af van de grondsoort waarop de klant boert. Via Franse coöperaties en een commissionair gaat de mest naar akkerbouwers.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Door de mest door deze strooiers te halen wordt deze ruller. Meer zuurstof in het product betekent een betere compostering.

  Door de mest door deze strooiers te halen wordt deze ruller. Meer zuurstof in het product betekent een betere compostering.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De verschillende eindproducten zijn voor een leek optisch nauwelijks te onderscheiden: hier standaardcompost met een hoog fosfaatgehalte.

  De verschillende eindproducten zijn voor een leek optisch nauwelijks te onderscheiden: hier standaardcompost met een hoog fosfaatgehalte.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het ‘Greenland’-mengsel is de standaard voor basisbemesting. De akkerbouwers rijden zo’n 3 tot 4 ton per hectare.

  Het ‘Greenland’-mengsel is de standaard voor basisbemesting. De akkerbouwers rijden zo’n 3 tot 4 ton per hectare.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Voor deze ‘Fertiwell’ betalen klanten per ton fors extra ten opzichte van het standaardproduct. Hierin zit veel extra kali bijgemengd. Optisch zijn er, zoals gezegd, dus weinig verschillen; vertrouwen bij het zaken doen is dus zeer belangrijk. ‘Snelle jongens’ kunnen hier dus gemakkelijk roet in het eten strooien. Eraspo stimuleert Franse akkerbouwers om zelf een contramonster te nemen; zo weten ze dat de gehaltes kloppen met wat er op de offerte staat.

  Voor deze ‘Fertiwell’ betalen klanten per ton fors extra ten opzichte van het standaardproduct. Hierin zit veel extra kali bijgemengd. Optisch zijn er, zoals gezegd, dus weinig verschillen; vertrouwen bij het zaken doen is dus zeer belangrijk. ‘Snelle jongens’ kunnen hier dus gemakkelijk roet in het eten strooien. Eraspo stimuleert Franse akkerbouwers om zelf een contramonster te nemen; zo weten ze dat de gehaltes kloppen met wat er op de offerte staat.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het bedrijf rijdt de mest veelal met eigen vrachtwagens naar Frankrijk. Swinkels: “Wij zetten hoofdzakelijk af bij akkerbouwers in midden- en Noord-Frankrijk. Ons afzetgebied schuift echter steeds verder op zuidwaarts. Omdat er in België al eerder een verwerkingplicht geldt, veroveren zij steeds meer de markt in Noord-Frankrijk. De Belgen zitten geografisch dichtbij en hebben minder transportkosten. Daardoor moeten wij het verderop zoeken, met hogere kosten als gevolg.”

  Het bedrijf rijdt de mest veelal met eigen vrachtwagens naar Frankrijk. Swinkels: “Wij zetten hoofdzakelijk af bij akkerbouwers in midden- en Noord-Frankrijk. Ons afzetgebied schuift echter steeds verder op zuidwaarts. Omdat er in België al eerder een verwerkingplicht geldt, veroveren zij steeds meer de markt in Noord-Frankrijk. De Belgen zitten geografisch dichtbij en hebben minder transportkosten. Daardoor moeten wij het verderop zoeken, met hogere kosten als gevolg.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Swinkels vervolgt: “Exporteren van mest is een steeds lastiger verhaal. Door de ingeslagen weg van het voerspoor zitten er steeds minder mineralen in de mest. Simpel voorbeeld; vroeger zat 20 kilo fosfaat in een ton pluimveemest, nu nog slechts 10 kilo. De mineralen gaan er aan de voorkant niet meer in en komen er dus ook niet uit. De prijs voor de akkerbouwers in Frankrijk is gekoppeld aan de kunstmestprijs voor de mineralen die we hen aanleveren. Hoe minder er in zit, des te minder akkerbouwers in Frankrijk willen betalen, met als gevolg dat veehouders in Nederland meer bij moeten betalen om export voor ons rendabel te houden. Het beleid van het voerspoor is begrijpelijk, maar werkt averechts op de kosten. Veehouders kopen duurder voer en zijn meer kwijt aan mestafzet.”

  Swinkels vervolgt: “Exporteren van mest is een steeds lastiger verhaal. Door de ingeslagen weg van het voerspoor zitten er steeds minder mineralen in de mest. Simpel voorbeeld; vroeger zat 20 kilo fosfaat in een ton pluimveemest, nu nog slechts 10 kilo. De mineralen gaan er aan de voorkant niet meer in en komen er dus ook niet uit. De prijs voor de akkerbouwers in Frankrijk is gekoppeld aan de kunstmestprijs voor de mineralen die we hen aanleveren. Hoe minder er in zit, des te minder akkerbouwers in Frankrijk willen betalen, met als gevolg dat veehouders in Nederland meer bij moeten betalen om export voor ons rendabel te houden. Het beleid van het voerspoor is begrijpelijk, maar werkt averechts op de kosten. Veehouders kopen duurder voer en zijn meer kwijt aan mestafzet.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Swinkels verwacht dat het nieuwe mestbeleid duur uitpakt voor de varkensboer die dikke fractie levert met relatief weinig mineralen. De transportkosten bij export zijn dan simpelweg te hoog. “Er moeten nieuwe scheidingstechnieken komen, zodat de mest geconcentreerder wordt. Dat mag echter weinig energie vergen, anders lopen de kosten ook te hoog op. Varkensmest scheiden voegt op dit moment niets toe; het drogestofgehalte van 30 procent moet gigantisch omhoog.”

  Swinkels verwacht dat het nieuwe mestbeleid duur uitpakt voor de varkensboer die dikke fractie levert met relatief weinig mineralen. De transportkosten bij export zijn dan simpelweg te hoog. “Er moeten nieuwe scheidingstechnieken komen, zodat de mest geconcentreerder wordt. Dat mag echter weinig energie vergen, anders lopen de kosten ook te hoog op. Varkensmest scheiden voegt op dit moment niets toe; het drogestofgehalte van 30 procent moet gigantisch omhoog.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Voor wie het bedrijf met eigen ogen wil bekijken: op zondag 27 oktober is er van 11.00 tot 17.00 uur een open dag bij Eraspo in Asten.

  Voor wie het bedrijf met eigen ogen wil bekijken: op zondag 27 oktober is er van 11.00 tot 17.00 uur een open dag bij Eraspo in Asten.

  Foto: Matthijs Verhagen

Laatste reacties

 • boerke brabant

  mooie reportage maar niet fatsoenlijk te bekijken , beeld blijft verspringen !

 • kuiken007

  mee eens

 • koestal

  vergt weer een boel controles door ambtenaren

Of registreer je om te kunnen reageren.