Pluimveehouderij

Foto & video 5224 x bekeken

Bouw Patiostal op schema

De bouw van de Patiostal van familie Stroo in Slootdorp verloopt volgens planning. Op 31 maart is er open dag.

Foto

 • De nieuwe Patiostal van familie Stroo in Slootdorp (N.-H.) wordt over een maand in gebruik genomen. De trays met broedeieren worden op 3 april geplaatst. Enkele dagen daarvoor – op 31 maart – is de stal open voor belangstellenden. Foto’s: Fotostudio Wick Natzijl, tekst: Bouke Poelsma

 • Op deze foto is duidelijk het verschil te zien met de twee bestaande stallen op het bedrijf. De kuikens kruipen straks uit het ei in de Patiostal, om drie weken daarna te worden overgeplaatst naar de twee reguliere stallen.

 • Beide systeemrijen zijn inmiddels geplaatst. Deze foto is gemaakt in het middenpad van de stal.

 • Om de hoge stal optimaal te belichten zijn er twee rijen tl-lampen onder elkaar geplaatst. De verlichting in de buitenste gangpaden is gemonteerd aan de zijwanden. In het middenpad hangen de lampen aan de systeemrijen.

 • In de stal zijn drie controlekarren bevestigd aan een rail. Deze karren zijn in hoogte verstelbaar. De vleeskuikenhouders kunnen zo hun controleronde doen langs alle zes leeflagen. Nadeel van de controlekar is dat deze niet automatisch voor- en achteruit gaat, maar met de hand moet worden aangeduwd. De ondernemers willen dit zo snel mogelijk aanpassen. „Mijn ouders worden een dagje ouder. Om deze kar altijd maar met de hand te duwen, is te zwaar”, vertelt Jandavid.

 • De voorzijde van het Patiosysteem. De eiertrays worden hier straks in de lift gezet, om naar de verschillende leeflagen te worden verplaatst.

 • Een kijkje in het systeem. De eiertrays komen aan de bovenzijde van iedere leeflaag te hangen. Op de foto zijn de daarvoor bestemde haakjes te zien. Zodra de eieren uitkomen, vallen de kuikens al snel in het warme strooisel op de mestband. De kuikentjes hebben dan meteen toegang tot water en voer.

 • Aan de achterzijde van het systeem worden de eiertrays weer verzameld. Hier hangen ook de motoren voor de aandrijving van het systeem.

 • Ook aan de achterzijde van het systeem is een liftconstructie gebouwd. Zo kunnen de vleeskuikenhouders gemakkelijk bij alle leeflagen komen. Hier worden straks niet alleen de eiertrays verzameld, ook de kuikens verlaten via de achterzijde van het systeem de stal. De mestbanden worden afgedraaid, zodat de kuikentjes na drie weken naar de twee andere stallen kunnen. In de zijwand van de stal wordt nog een doorgang gemaakt naar deze stallen.

 • De bouwwerkzaamheden konden tijdens de vorstperiode gewoon doorgaan. Deze tijdelijke kachel maakte en hield het in de stal lekker warm. De Poolse ploeg systeembouwers van stalinrichter Vencomatic kon zodoende gewoon doorwerken. „De isolatie van de stal is ook al getest en goed bevonden. De -22°C van een paar weken geleden was daarbij ook een mooie testcase. Ik was ook blij dat de erfverharding er voor de vorstperiode in lag. Dat was een hele opluchting”, vertelt Jandavid Stroo.

 • Een overzichtsfoto van een van de twee klimaatkamers in de stal. In beide ruimtes is een warmtewisselaar geplaatst. De klimaatkamers vormen een belangrijke schakel in het revolutionaire klimaatsysteem van de Patiostal, waarbij per leeflaag optimaal wordt geventileerd. De klimaatkamer wordt nog dichtgetimmerd.

 • In deze zijwand hangen grote luchtinlaten. Kleine inlaatventielen – niet zichtbaar op deze foto – zorgen voor de minimumventilatie.

 • Voordat de eieren uitkomen gaat er een constante luchtstroom door de stal, die zorgt voor optimale opwarming. De lucht wordt met recirculatieventilatoren in beweging getrokken. De lucht gaat via de klimaatkamers naar de zolder, om vervolgens de stal in te gaan. Voordat de ingaande lucht naar de zolder gaat, zorgen enkele heaterblokken (zie foto) ervoor dat de lucht wordt verwarmd. Dat gebeurt met warm water.

 • Nadat de eieren zijn uitgekomen is het tijd om te ventileren. Een gedeelte van de recirculatielucht wordt via de warmtewisselaar in de klimaatkamer afgevoerd, terwijl de warmtewisselaar eenzelfde hoeveelheid verse lucht weer aanvoert. Wanneer het te warm wordt in de stal, wordt de lucht via ventilatoren vanuit de middengang meteen naar buiten getransporteerd.

 • Dit is de zolder van de stal. Op de voorgrond is de ventilatieschacht zichtbaar. Daarachter zijn de luchtkokers voor de nokventilatie te zien.

 • Via kleppen in de buitenste gangen van de Patio gaat de lucht op basis van onderdruk de stal in. De verschillende leeflagen in de systeemrijen worden hierdoor gelijkmatig geventileerd.

 • Via deze balanskleppen gaat de lucht door het systeem. Door de geringe hoogte van de leeflagen komt de ventilatielucht precies waar die nodig is: bij de kuikens.

 • Dit zijn de ventilatoren in het middelste gangpad, waarmee onderdruk wordt gecreëerd.

 • Close-up van twee ventilatoren. De bovenste is voor de warmtewisselaar. De onderste is voor de luchtrecirculatie.

 • Close-up van de ventilatieschacht, met daarin beide ventilatoren.

 • Peter Stroo poseert bij de computerkasten.

 • Vanuit het kantoor in de stal hebben de vleeskuikenhouders straks zicht op de kuikens in de stal. Dat belooft een mooi gezicht te worden. Belangstellenden zijn op zaterdag 31 maart tussen 11.00 en 17.00 uur welkom aan de Ulkeweg 16 in Slootdorp. Boerderij.nl bezocht begin dit jaar ook het bedrijf van familie Stroo. Via deze url is meer over het bedrijf te zien en te lezen: http://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Foto-Video/2012/1/Vleeskuikenstal-met-Patiosysteem-1002072W/

Of registreer je om te kunnen reageren.