Pluimveehouderij

Foto & video laatste update:16 feb 2012

Kippenstal van gemakken voorzien

De nieuwe legpluimveestal en het eierlokaal van Klaasjan Salomons in Dronten (Fl.) zijn ingericht met enkele noviteiten.

Foto

 • Klaasjan (38) en Manoesjka (37) Salomons bouwen in Dronten (Fl.) een nieuwe legkippenstal voor 65.000 dieren. In de twee bestaande stallen op het bedrijf houden de ondernemers nu in totaal 40.000 leghennen. Klaasjan Salomons combineert de pluimveetak met Mesthandel Salomons, waarvan hij samen met zijn achterneef Edwin eigenaar is. Vier windmolens, die achter het legpluimveebedrijf staan opgesteld, vormen een derde bron van inkomsten. „Met in totaal acht participanten zijn we aangesloten bij een handelsplatform, om zo zelf onze groene stroom te vermarkten”, vertelt Klaasjan, die de pluimveetak omschrijft als ‘basisbedrijf’. Foto’s: Jan Willem Schouten, tekst: Bouke Poelsma

 • Een overzichtsfoto van Pluimveebedrijf Salomons . De vader van Klaasjan begon hier in 1978 met het houden van vleeskuikens. In 1996 bouwde hij een tweede stal bij. In 2004 schakelde het bedrijf over op leghennen. „Niet alleen de verdiensten waren reden om dat te doen. Het vaste arbeidspatroon dat hoort bij legpluimvee is beter te combineren met mijn andere werkzaamheden”, zegt Klaasjan, die in 1999 in de maatschap kwam en het bedrijf in 2009 overnam. De pluimveehouder pacht al jaren 32 hectare omliggende grond. De helft hiervan wordt gebruikt voor de eigen graanteelt. Tot dit jaar werd de andere helft door derden gebruikt. Vanaf dit jaar wordt deze grond gebruikt voor de uitloop van de Freilandkippen.

 • De stal is 80 meter lang, 31,5 meter breed (inclusief wintergarten) en heeft een dakgoothoogte van 5,80 meter. Het windbreekgaas heeft twee verschillende kleuren. Voor een ‘vriendelijk aanzicht’ was het verplicht om op 3,5 meter hoogte een kleurlijn aan te brengen. „Dat is gelukt. Deze stal is zeker geen puist in het landschap”, zegt Klaasjan, niet zonder enige trots.

 • De twee warmtewisselaars nemen de minimumventilatie in beide staldelen voor hun rekening. De kippen komen in week 5. De pluimveehouder begint met 34.500 Freilandhennen en 10.000 scharrelkippen. „Het bestemmingsplan en de milieueisen staan ons op dit moment niet toe de stal volledig te benutten. We mogen maximaal 3.500 vierkante meter gebruiken voor de intensieve veehouderij. De Freilandhennen vallen daar niet onder. Het was dan ook een must om Freilandkippen te houden”, zegt Klaasjan. De ondernemer heeft goede hoop dat hij vanaf de tweede ronde met volledige bezetting kan werken.

 • De stal is ingericht met volières van Farmer Automatic. Er staan vijf systeemrijen opgesteld. Klaasjan heeft goede ervaringen met het systeem. „Ik kan er perfect kippen in houden. De ruimte tussen de stellingen is beperkt. Voor de boer is dat niet altijd fijn, maar voor de kip wel. Je moet er voor zorgen dat de kippen het naar de zin hebben. Als boer heb je daar naar mijn mening altijd profijt van”, vertelt Klaasjan. „De bruine leghennen in de twee andere stallen zijn 58 weken oud. In iets meer dan een half uur ben ik ’s ochtends de stallen door. Het aantal buitennesteieren is met 0,25 procent te verwaarlozen.”

 • De ondernemer is ‘idolaat van een perfecte klimaatbeheersing’. In het gros van de etagestallen wordt gewerkt met een laag plafond. Klaasjan koos voor een plafondhoogte van 4,30 meter, om ook op de benedenverdieping voldoende kuubs lucht te hebben. Mede door het witte plafond oogt de stal erg licht.

 • De horizontale tl-verlichting is niet opgehangen aan het plafond. De ruimte tussen de stellingen is zo’n 1,25 meter breed.

 • Opvallend: de hennen kunnen niet onder alle stellingen doorlopen. De vloeroppervlakte wordt daardoor beperkt. De leghennenhouder heeft het er graag voor over. „Jonge hennen vinden hierdoor veel makkelijker voer en water. In de andere stallen heb ik het ook zo. Ik zou het niet anders willen.”

 • De systeemrijen hebben een extra eierband. Deze band is niet bedoeld voor systeemeieren, maar wordt gebruikt als parkeerband. Met deze extra eierband, die door Klaasjan ook wel zondagsband of snipperdagband wordt genoemd, kunnen de eieren in de stal blijven liggen zonder de eierbanden af te draaien. Vooral op zondag kan dit wel eens van pas komen, zo denkt Klaasjan. „Personeel op zondag is duur. Zelf wil je dan ook wel eens wat anders. Met Farmer Automatic heb ik daarom gekeken naar een oplossing. Zo zijn we hierop uitgekomen.”

 • Het principe is simpel. Vanuit de legnesten komen de eieren terecht op de reguliere eierband. Via de elevator gaan de eieren naar boven, waar ze op de zondagsband terechtkomen. Daar kunnen ze een dag blijven liggen. „Deze extra eierband kost me €40 per zondag. Dat heb ik er graag voor over.”

 • De stal is asymmetrisch. Dat houdt in dat beide overdekte uitlopen niet even breed zijn. Aan de ene stalzijde is de wintergarten 7,5 meter breed en aan de andere kant maar krap aan 3 meter. Op de foto is de smalle zijde te zien.

 • Dit is de wintergarten aan de andere kant. Deze ijzeren pallet, die Klaasjan bij een smid liet maken, wordt straks gebruikt om containers kippen te lossen en laden van en naar de bovenverdieping.

 • In het plafond zit een luik naar de bovenverdieping. Via dit luik kan de pluimveehouder kippen laden en lossen.

 • Het bovenste staldeel wordt de komende ronde zoals gezegd niet volledig benut. „Het ‘worst-case’ scenario is dat ik de stal ook in de toekomst niet optimaal kan benutten. Met deze opstelling voldoe ik precies aan de huidige eisen”, zegt Klaasjan.

 • De lichtstraat in de nok en de witte sandwichpanelen aan het plafond zorgen voor een lichte en vriendelijke uitstraling. Beide staldelen hebben hun eigen klimaat. De nokventilatie is via luchtkokers ook op de benedenverdieping aangesloten.

 • Zowel de mestband als de eierband gaan via de achterzijde van de stal naar buiten. De warmtewisselaars moeten voor droge mest zorgen. Klaasjan: „Sectorbreed behalen we nu zo’n 45 tot 50 procent droge stof. We moeten richting 65 procent. Dat zorgt niet alleen voor minder tonnen afzet, we worden er ook flexibeler door. Het streven is de mest naar BMC Moerdijk te kunnen afvoeren.” Mesthandel Salomons transporteert per jaar zo’n 30.000 ton (vrije aanvoer) naar de centrale.

 • Bij de stal staat een dagvoorraadsilo. „Wanneer de stal helemaal vol is hebben we 9 ton voer nodig”, verwacht Klaasjan. De pluimveehouder voert eigen graan bij, tot 35 procent. De ondernemer koopt naast het eigen graan ook veel tarwe van akkerbouwers in de nabije omgeving. „De kwaliteit ervan is goed. Het voordeel is bovendien dat ik snel kan schakelen met de samenstelling van het diervoer.” De pluimveehouder weegt zijn dieren en eieren continu. Door dat te doen weet hij wat de kippen nodig hebben. „Ik wil sturen op het scherp van de snede.”

 • Het bedrijf werkt met een schone en een vuile weg. Aan de voorzijde van het bedrijf staan drie reguliere voersilo’s en een graansilo. Het voer wordt hier mechanisch gelost in de stortbakken, die voor de silo’s staan. Via vijzels gaat het voer naar de silo’s. „In de toekomst willen we misschien zelf voer ophalen”, vertelt Klaasjan.

 • De eieren uit de nieuwe stal gaan naar het bestaande eierlokaal. Deze ruimte staat los van de stallen. De vader en schoonvader van Klaasjan staan meestal in het eierlokaal.

 • Het bedrijf werkt met een palletloader. Bijzonder is dat de robot niet alleen trays met eieren op een pallet zet, maar ook de lege trays aanvult. Het handwerk in het eierlokaal wordt daarmee tot een minimum beperkt. Dat zorgt voor veel arbeidsrust. Klaasjan: „Je kan het werk hier alleen doen en je kan je daarbij volledig concentreren op het schouwen van de eieren.”

 • Op deze foto is goed te zien dat de lege trays op een speciale band worden gezet (links). De robotarm pakt de lege trays van een pallet en zet ze op de trayband. Dat gebeurt volledig automatisch. „Dat vereist natuurlijk een bepaalde vorm van intelligentie”, zegt Klaasjan. „De robot moet immers ook nog de volle trays op een pallet zetten.”

 • De trayband staat altijd vol. De robot weet exact wanneer de band moet worden aangevuld. „Hiermee bespaar je niet alleen tijd, het zorgt ook voor gemak en arbeidsvreugde. Bovendien is het beter voor je gezondheid. Dit werk komt zeven dagen per week terug. Dat was voor mij reden genoeg om hiervoor te kiezen.” De ondernemer rekent voor dat deze investering hem €8 per dag kost. De totale bouwkosten per kip heeft Klaasjan nog niet scherp. Hij verwacht dat ze rond €28 uitkomen, gerekend met een volledige benutting van de stal.

 • Eiertellers houden in de gaten of er altijd genoeg eieren op de band liggen. Klaasjan: „We halen zo een optimale snelheid. Er liggen nooit teveel of te weinig eieren.”

 • Een week voor de open dag wordt door zo’n dertig bouwlieden nog hard gewerkt aan de laatste loodjes in en om de stal. Speciaal voor de foto liet Klaasjan de bouwbusjes netjes naast elkaar parkeren. De ondernemer liet al in een vroeg stadium de erfverharding aanleggen. Daar heeft hij veel profijt van gehad.

 • Dit is Martin, een broertje van Klaasjan. Martin is nu nog volop bezig met de stalbouw en wordt straks bedrijfsleider op het pluimveebedrijf. Klaasjan kan vanwege zijn werk in de mesthandel niet volledig aanwezig zijn. „Ik zit zeker twee dagen op kantoor in Mariënberg (Ov.) en ben ook nog vaak een dag op pad voor de mesthandel”, aldus Klaasjan.

 • Vanaf de silo’s kan Klaasjan het bedrijf mooi overzien. Op de voorgrond zijn de twee bestaande stallen zichtbaar, met daarachter de nieuwbouw. De mestloods is ook nog te zien. Die staat aan de rechterzijde.

Of registreer je om te kunnen reageren.