Pluimveehouderij

Foto & video

Andere indeling voor betere ventilatie

Ad Beijer bouwde in Wamel (Gld.) een nieuwe stal voor 11.000 vleeskuikenouderdieren. Met een andere indeling van de rijen met legnesten wijkt deze stal af van de twee bestaande stallen op het bedrijf.

Foto

 • Ad Beijer (47) bouwde in Wamel (Gld.) een nieuwe stal voor 11.000 vleeskuikenouderdieren. Het is de derde stal op het bedrijf. De totale capaciteit van het bedrijf komt daarmee op 39.000 ouderdieren. De nieuwe stal wijkt op enkele punten af van de twee bestaande stallen.
  Foto’s: Bart Nijs Vakfotografie, tekst: Bouke Poelsma

 • De stal is 77 meter lang en 25 meter breed. De Beijers bouwden in 1997 een nieuw pluimveebedrijf op de locatie in Wamel. Ze begonnen met een stal en bouwden in 2000 een tweede schuur bij. Ad Beijer wist op jonge leeftijd al dat hij later een eigen bedrijf wilde. Zijn ouders hadden een legbedrijf met 12.000 kooihennen. Beijer begon in de landbouwmechanisatie, waarin hij 10 jaar werkzaam was. Hij versleet meerdere werkgevers. Voordat hij zijn eigen bedrijf begon, werkte hij als medewerker bij een vleeskuikenhouder. „Het houden van vleeskuikens vind ik te jachtig. En, zonder denigrerend te doen, bij leghennen mis ik de uitdaging. Vandaar dat ik voor moederdieren koos”, vertelt Ad Beijer.

 • De nieuwe stal wijkt af van de twee andere stallen op het bedrijf. Ad Beijer koos voor een stal met drie beunen, waarvan alleen de middelste beun een dubbele rij nesten heeft. De beunen tegen de zijwanden van de stal hebben een enkele rij nesten. Onder de beunen zitten geen putten. „Met deze indeling hoop ik op een betere stalventilatie. Met twee dubbele rijen nesten heb je meer obstakels. Met de vlakke stalvloer zonder putten kan de lucht onbelemmerd stromen”, zegt Beijer.

 • Ter vergelijking: dit is de indeling van de twee andere stallen. De stallen beschikken over twee beunen met dubbele rijen nesten. De stallen hebben drie scharrelruimtes, een meer dan in de nieuwe stal. De putten onder de beunen zijn 60 centimeter diep. „In 2000 wilde ik de tweede stal eigenlijk al net zo hebben als de nieuwe stal nu. Dat werd me afgeraden. Ik was nog maar enkele jaren bezig en was nog niet eigenwijs genoeg”, vertelt Beijer.

 • In de nieuwe stal hangen zes voercircuits. De twaalf voerlijnen zijn evenredig verdeeld over beide stalzijden. De linker- en rechterzijde van de stal zijn hermetisch van elkaar afgesloten. De voerketting heeft een snelheid van 40 meter per minuut. De ketting is in twee minuten de stal rond. De snelheid van de ketting voorkomt dat de hennen tijdens het draaien kunnen vreten. „Dat komt de uniformiteit van de hennen, met name in de eerste weken van de ronde, ten goede”, zegt Ad Beijer, die een afnamecontract heeft met Probroed.

 • In de stal hangen twee dagvoorraadsilo’s. Ook het voer voor moederdieren is op dit moment erg aan de prijs. Beijer geeft daarbij aan dat de situatie niet zo problematisch is als in de legkippen- en in de vleesvarkenssector. „Wanneer je met moederdieren technisch goed draait, dan moet je uit de kosten kunnen komen.” De verschillen per koppel kunnen echter groot zijn, weet Beijer als geen ander. „In extreme gevallen is het verschil 30 eieren per kip in een ronde. Als je voor het gemak €0,20 per ei rekent, dan heb je het al over €6 per kip in een ronde. Dan gaat het snel.” Een ronde in een vleeskuikenouderdierenstal duurt 40 weken.

 • Met deze schakelaar in het midden van de stal kan Ad Beijer de verschillende voerlijnen apart van elkaar oplieren. Hij heeft ook een afstandsbediening waarmee hij alle circuits gelijktijdig kan oplieren. Beijer voert ’s nachts. Iedere avond doet hij de voerlijnen naar beneden, zodat de dieren meteen kunnen vreten.

 • Beijer koos voor Colony 2+-legnesten met opklapbare bodem. Beijer ziet het belang van schone eieren en hoopt dat deze nesten daaraan bijdragen.

 • Een plaatselijke aannemer bouwde de stal. De stalinrichting deed Ad Beijer in eigen beheer. Een snelle rekensom leert dat hij daar zelf al minimaal 800 uur mee bezig was. „Ik heb een technische achtergrond. Ik vond het montagewerk ook mooi om te doen. Maar ik ben wel blij dat het bijna klaar is.” Op de foto zijn de luchtbuizen te zien. Vanuit de warmtewisselaar gaat de lucht via deze buizen naar de ruimte onder de beunen. Daar wordt de mest gedroogd.

 • De twee scharrelruimtes zijn 6 meter breed. Ad Beijer mag volgens de vergunning 11.000 dieren houden. Hij wil deze vergunning in de toekomst uitbreiden naar 13.000 dieren. Over deze – en andere zaken – praat Ad Beijer veel met zijn jongere broer Noud (43), die in het nabijgelegen Boven-Leeuwen een pluimveebedrijf heeft met 34.000 moederdieren. „Het tackelen van problemen is een continu proces waar we veel over praten. Daarbij houden we goed zicht op de kosten en baten. Investeringen moet je kunnen terugverdienen.”

 • De totale investering in de nieuwe stal bedraagt een kleine €600.000. Een deel van dat bedrag –€4.500– spendeerde Beijer aan deze mestketting. Met deze mestschuif, die door de scharrelruimte gaat, hoopt hij de strooisellaag dun te houden en te voorkomen dat er grondeieren worden gelegd. „Ik weet niet of het werkt in een moederdierenstal. In ieder geval zorgt het voor een stukje ammoniakreductie.”

 • Ad Beijer werkt met lengteventilatie. Hij is benieuwd naar het rendement van de eco-ventilatoren. „Ze kunnen meer tegenwind verdragen. Dat komt het rendement in theorie ten goede. Ik hoop dat dit in de praktijk tot uiting komt.”

 • De lucht komt binnen via deze inlaatventielen in de zijwanden van de stal. De luchtinlaatventielen, die opvallend groot zijn, worden afgeschermd met grote kappen.

 • Een filter voorkomt lichtinval. Ad Beijer wil de stal donker houden. Zo wil hij de duur van de legperiode inkorten. „Ik probeer zo efficiënt mogelijk te werken. Door de legperiode kort te houden, bespaar je tijd.” Beijer werkt met een vaste medewerker op het bedrijf. Die werkt halve dagen.

 • Dit is de warmtewisselaar die bij de nieuwe stal hoort. Vorig jaar sloot Beijer de bestaande stallen aan op een warmtewisselaar.

 • Een close-up van de motor in de wisselaar.

 • Met de padcooling met tunnelventilatie kan Beijer de staltemperatuur drukken. Dit komt vooral bij hoge buitentemperaturen van pas. Beijer plaatste de twee luiken precies in het verlengde van de scharrelruimtes. Op die manier hebben de hennen het meeste baat bij de padcooling met tunnelventilatie.

 • Zo ziet dat er van buiten uit.

 • Met de bouw van de derde stal op het bedrijf kreeg ook de bestaande inpakker een nieuwe plek. Ad Beijer maakte een ruime verbindingsruimte tussen de drie stallen. Hier is ook een hygiënesluis en een kantine gemaakt. Door de deur op de achtergrond van de foto is stal 2 zichtbaar.

  Vrijdag 25 juni houdt familie Beijer open dag aan de Nieuweweg 8 in Wamel. Bezoekers zijn welkom van 13.30 uur tot 17.00 uur. De dieren komen 29 juni. „Ze zeggen dat het 30 graden wordt. Dan kunnen we meteen aan de bak”, vertelt Ad Beijer.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.