Pluimveehouderij

Foto & video

Verplaatst bedrijf met lage stookkosten

André van Breen verplaatste zijn vleeskuikenbedrijf in Haarle (Ov.) naar een nieuwe locatie in de nabije omgeving. Hij zag zijn stookkosten fors dalen.

Foto

 • André van Breen (47) heeft in het Overijsselse Haarle een vleeskuikenbedrijf met twee stallen. Hij mag 85.000 vleeskuikens houden. In de toekomst wil Van Breen graag een derde stal bijbouwen.

 • Dit is een overzichtsfoto van het erf van Van Breen. Op deze locatie heeft hij nu 23 rondes gedraaid. De vleeskuikenhouder zat tot drie jaar geleden op een andere plek in Haarle. Die locatie, op hemelsbreed een kilometer afstand, grenst aan natuurgebied Het Boetelerveld. Van Breen kon daar niet uitbreiden en besloot mee te doen aan een reconstructieplan.

 • De vader van Van Breen kocht in 1983 deze grond, niet wetende dat zijn zoon er 25 jaar later een fonkelnieuw vleeskuikenbedrijf zou vestigen. „Het is natuurlijk fijn dat het eigen grond is”, aldus André van Breen.

 • Zo ziet het bedrijf er vanuit de lucht uit. In de toekomst moet naast de twee huidige stallen een nieuwe stal verrijzen.

 • Dit is een luchtfoto van de bedrijfslocatie waar de vleeskuikenhouder tot drie jaar geleden boerde. Hier hield hij 35.000 vleeskuikens in twee stallen. Ook molk hij 35 koeien. Met een huiskavel van slechts 5 hectare en nog wat grond op afstand was het niet rendabel om met de koeien verder te gaan. „Ik heb geen heimwee naar de koeien gehad hoor. Met melkvee zit je vast aan melktijden. Als vleeskuikenhouder ben je vrijer.” Het woonhuis en de rundveestal - links op de foto - zijn als een geheel verkocht. De andere stallen werden afgebroken. De vrijgekomen grond heeft Van Breen als huiskavel in de verkoop staan.

 • Terug naar de huidige bedrijfslocatie van Van Breen. Achter deze bult zand is plaats voor een nieuwe stal. De huidige stallen op het bedrijf zijn 92,5 meter lang en respectievelijk 22,40 en 20,40 meter breed. Een van de twee stallen is voor een groot deel afkomstig van de oude bedrijfslocatie. „Op de vorige locatie was die stal pas vier jaar in gebruik. We hebben hem afgebroken en op de nieuwe bedrijfslocatie neergezet en verlengd. Dat maakte deelname aan de reconstructie in financieel opzicht een stuk interessanter”, vertelt Van Breen.

 • Voor de werktuigenloods op het bedrijf staat een zogenoemde vangtunnel. Wanneer de kuikens overdag worden weggeladen, gebruikt Van Breen deze tunnel om het daglicht zoveel mogelijk weg te houden. Bovendien zorgt hij dat de luchtstroom van buiten naar binnen wordt beperkt.

 • Van Breen werkt met een warmtewisselaar van Plettenburg. Dat bevalt hem uitstekend. De wisselaar is aangesloten op beide stallen. Wanneer in de toekomst de derde stal wordt gebouwd, komt er een tweede wisselaar op het bedrijf.

 • De lucht vanuit de warmtewisselaar wordt aan de achterzijde de stal ingeblazen. Via luchtkokers in de stal wordt de lucht horizontaal door de stal verplaatst.

 • Een overzichtsfoto van de stal. Van Breen werkt met natriumlampen, strooisel van houtvezels en vloerverwarming. Opvallend: de betonvloer van de stallen is niet geïsoleerd. Onder het beton ligt een 10 centimeter dikke zandlaag en een laag gebroken puin van 15 centimeter. Doordat het zand veel warmte opneemt en vasthoudt – de helft meer dan kleigrond – hoeft Van Breen zijn vloeren maar minimaal bij te verwarmen. De stookkosten per ronde bedragen 1,4 cent per kuiken. Ter vergelijking: op de vorige locatie was dit 5,1 cent per kuiken. Langs de wanden van de stal heeft Van Breen overigens wel geïsoleerd.

 • In ruim drie jaar tijd (23 rondes) heeft Van Breen iets meer dan 54.000 kuub gas verstookt. Vorig jaar was het verbruik 15.000 kuub. „Dat is erg weinig. De kuikens krijgen wel gewoon de warmte die ze nodig hebben”, aldus de vleeskuikenhouder. De gaskosten op het bedrijf zijn op jaarbasis zo’n €9.000. De inkoopprijs van gas is 27,9 cent per kuub. Dat is exclusief transportkosten, energiebelasting en btw. In totaal rekent Van Breen voor het gemak een prijs van 55 cent per kuub gas. „Het huidige contract loopt tot eind juni. Daarna is de inkoopprijs 34 cent”, zegt Van Breen. Aansluiting op het gasnet kostte hem drie jaar geleden €15.000.

 • Van Breen dacht aanvankelijk aan een houtkachel op zijn bedrijf. Daar zag hij van af. In 2008 zag hij de prijs van houtbrokken snel stijgen van €12 naar €18 per 100 kilo. De vleeskuikenhouder vindt gas een bedrijfszekere keuze. „Nu wij zo weinig gas verbruiken kan een houtkachel voor ons bovendien ook niet uit.”

 • De kuikens op deze foto zijn een week oud. In de vorige ronde gingen de kuikens na 35 dagen weg. Ze wogen toen gemiddeld 1.998 gram. De kuikens groeiden gemiddeld 57 gram per dag bij een voederconversie van 1,40. De voerprijs was €34,10 per100 kilo voer. Dat is inclusief btw en exclusief nabetaling. Het uitvalspercentage was 2,7, met 0,43 procent uitval in de eerste week. Het voer is afkomstig van coöperatie Zuid-Oost Salland. De kuikens komen van Probroed en Sloot en worden geslacht bij De Kuikenaer.

 • Van Breen heeft het afgelopen jaar veel last gehad van coccidiose, waardoor de technische resultaten soms enigszins achterbleven. Met entingen probeert de vleeskuikenhouder het probleem te tackelen. Sinds enige tijd gaat het de goede kant op.

 • „We zijn de laatste rondes bezig geweest met het verstrekken van voerkruimels. Die krijgen de kuikens in de eerste dagen. Voor een goede structuur meng ik daar 20 tot 30 procent voerkorrels doorheen. Dat heeft een goede uitwerking op de darmen van de dieren.” De mest van de dieren gaat naar Moerdijk, waar Van Breen overigens niet heeft ingetekend, en/of wordt gebruikt voor compostering ten behoeve van de teelt van champignons.

 • Een kijkje in een van de twee computerkamers. De stallen zijn aan de voorzijde aan elkaar gekoppeld. In deze ruimte bevinden zich de technische ruimtes en de kantine. Op deze foto is ook te zien dat Van Breen water van eigen bron gebruikt.

 • Via de waterlijnen voegt de vleeskuikenhouder medicijnen toe. Het toevoegen van de medicijnen gebeurt hier.

 • In het eerste jaar op deze locatie had Van Breen nog wel eens een koppel met colibacteriën. Daar heeft hij geen last meer van sinds hij de drinkwaterreiniger Di O Clean gebruikt. Dat kost hem €70 per ronde.

 • Van Breen reinigt en ontsmet de stallen na een ronde zelf. Dat kost hem extra werk, maar hij bespaart er snel €800 per ronde mee. Voor het schoonmaakwerk gebruikt hij deze handige hogedrukspuit. De vleeskuikenhouder kan de hogedrukspuit op diverse strategische punten aansluiten op de waterleiding, zo ook bij de warmtewisselaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.