Pluimveehouderij

Foto & video 2900 x bekeken 2 reacties

225.000 kuikens op hennepstro

Op het vleeskuikenbedrijf van gebroeders Van der Boomen in Blijham (Gr.) zijn de afgelopen anderhalf jaar zes stallen vervangen. De 225.000 kuikens erin zitten op hennepstro.

Foto

 • John Bodewes (63) is sinds 1997 bedrijfsleider op het vleeskuikenbedrijf van gebroeders Van der Boomen in Blijham (Gr.). „In totaal hebben zij 1,4 miljoen kuikenplaatsen. Dit is de grootste locatie”, zegt Bodewes. Samen met assistent-bedrijfsleider Bert Kuik voert hij de dagelijkse werkzaamheden uit.
  Foto's: Dennis F. Beek, tekst: Bouke Poelsma

 • In de kantine van het bedrijf hangt een plattegrond van het bedrijf. Het totale bouwblok is 6,5 ha. In totaal staan er twaalf stallen op deze locatie. Links staan zes stallen op een rij. Uiterst rechts staan nog eens zes stallen tegenover elkaar. Daar tussenin staan de kantine en de werktuigenloods. Ook de woonhuizen van Bodewes (rechtsonder) en Kuik (linksonder) zijn op de plattegrond afgebeeld.

 • Deze zes stallen, die tegenover elkaar staan, zijn in de laatste 17 jaar gebouwd.

 • De zes stallen die naast elkaar staan, zijn nieuw op het bedrijf. De achterste vier stallen zijn sinds juni 2010 in gebruik. De voorste twee stallen zijn fonkelnieuw. Op 5 april jl. werden hier voor het eerst kuikens opgezet. „In 1,5 jaar hebben we zes stallen gesloopt en zes nieuwe stallen gebouwd”, vertelt Bodewes. De zes gesloopte stallen dateerden uit 1974.

 • Dit zijn de achterste twee stallen op het bedrijf. De zes nieuwste stallen zijn 85 meter lang en 19 meter breed (1.600 m2) en bieden plaats aan 37.500 kuikens. De andere zes stallen zijn met 1.200 m2 een stukje kleiner. In deze stallen is plaats voor 25.000 kuikens.

 • Aanvankelijk was het plan om de voersilo’s tussen de stallen te plaatsen. Dat plan werd afgekeurd. Nu staan de silo’s gebroederlijk bij elkaar. Bij iedere stal staat wel een dagvoorraadsilo.

 • In de zes nieuwe stallen experimenteert Bodewes sinds enige tijd met hennepstrooisel. Het strooisel is afkomstig van Dun Agro in Oude Pekela. „Hennepstrooisel bevalt ons goed. Het strooisel neemt het vocht in de stal goed op. Het is zeker zo droog als houtkrullen en gehakseld koolzaadstro”, vertelt Bodewes.

 • Het hennepstrooisel wordt los geleverd. Per stal strooit Bodewes ongeveer een ton. „De prijsverschillen met andere soorten strooisel zijn klein”, aldus de bedrijfsleider.

 • Het strooisel bevalt zo goed dat Bodewes er aan denkt om ook in de andere zes stallen hennepstrooisel te gaan gebruiken. „Prijstechnisch moet het interessant blijven. Anders schakelen we ook zo weer over naar andere soorten strooisel.” • De kuikens op deze foto’s zijn twee dagen oud. Het bedrijf werkt met een achtweekse planning. In zes van de twaalf stallen groeien de kuikens in 48-49 dagen richting de 3.000 gram. In deze stallen worden twee keer per ronde – op dag 34 en dag 41 – kuikens uitgeladen. De kuikens wegen dan respectievelijk 1.750 en 2.250 gram.

 • De kuikens in de andere zes stallen gaan weg na 43-44 dagen. Zij wegen dan 2.400-2.500 gram. Op dag 34 worden hier kuikens uitgeladen. De voederconversie in de vorige ronde was 1,32 – 1,40. „Gemeten over tien stallen was de gemiddelde voederconversie 1,36, met uitschieters naar boven en naar beneden”, aldus Bodewes. De uitval op het bedrijf was 3,5 procent.

 • In de stallen hangen sinds kort Holland-heaters. Deze heaters staan sinds vorig jaar op de RAV-lijst. Bodewes heeft nog wel offertes opgevraagd voor het plaatsen van een houtkachel op het bedrijf. Hij zag er al snel van af. „Wij zijn geen stokers. Onze focus ligt op de kuikens. Gas is bovendien het bedrijfzekerst. Een houtkachel vraagt meer arbeid en als achtervang moet je alsnog een gasaansluiting hebben”, zegt Bodewes. Op jaarbasis verbruikt het bedrijf 0,45 kuub gas per kuikenplaats.

 • Het bedrijfsdoel is helder: zoveel mogelijk saldo behalen per vierkante meter staloppervlak. Sinds drie jaar is Bodewes zwaarmester. De hoge voerprijzen zijn wellicht aanleiding om de huidige positie als zwaarmester te heroverwegen. „We moeten technisch erg goed draaien om een goede prijs over te houden”, aldus Bodewes.

 • „We moeten meer kuikens uitladen om aan de huidige eisen (42 kilo per m2; red.) te voldoen. Er wordt bovendien nog 1,7 procent marge afgetrokken vanwege de ruimte die de voerpannen innemen. Dat is mijn ogen onterecht. Naarmate de ronde vordert kunnen de kippen ook onder de voerpannen door lopen. Ze hebben daardoor meer ruimte dan de toegestane norm”, aldus Bodewes, die zich stoort aan soepeler regelgeving elders in Europa. „In Engeland gelden andere regels. In feite is dat oneerlijke concurrentie.”

 • De mest van het bedrijf gaat naar akkerbouwers in de nabije omgeving. Met hen heeft Bodewes jaarafspraken gemaakt. „Wij leveren de mest af op de kopakkers”, zegt de bedrijfsleider.

 • Op jaarbasis voert Bodewes 3.000 ton graan bij aan de kuikens. Hij koopt het graan bij omliggende akkerbouwbedrijven.

 • Na afloop van de rondes ontsmet Bodewes de stallen zelf. Dat doet hij met een boomgaardspuit, die hij aanstuurt met een oude trekker. Per stal is hij €50 kwijt aan ontsmettingsmiddel. In totaal is dat €600. Het kost hem vier uur werk om de twaalf stallen te ontsmetten. „Als ik dit zou laten doen, dan was ik driemaal zo veel kwijt”, aldus Bodewes. Samen met zijn medewerker rijdt hij ook zelf de kuikens en de mest uit de stallen. Het bedrijf schakelt een Duitse vangploeg in bij het uit- en wegladen van de kuikens.

 • John Bodewes komt oorspronkelijk niet van een boerenbedrijf. Wel wilde hij van jongs af aan boer worden. Voordat hij in 1997 bedrijfsleider werd in Blijham, werkte hij in totaal 23 jaar in dezelfde functie op twee andere bedrijven. In Nieuw-Beerta was de sympathieke Groninger 17 jaar bedrijfsleider op een akkerbouwbedrijf van 140 ha. Daar deed hij destijds ervaring op in twee vleeskuikenstallen. In Drieborg was hij zes jaar bedrijfsleider op een akkerbouwbedrijf met 175 ha en 100.000 vleeskuikens. Hij is blij met de kans die hij kreeg om in Blijham aan de slag te gaan. „Er is hier veel gebouwd. Dit is nu een hypermodern bedrijf. We voldoen aan alle eisen en kunnen hier zo 25 jaar vooruit.” Hoewel Bodewes de pensioensgerechtigde leeftijd nadert, is hij nog niet van plan om te stoppen. „Zolang de gezondheid het toelaat, wil ik nog wel even door.”

 • Deze mooie windwijzer prijkt op de nok van een van de stallen. Het bedrijf in Blijham ligt in de gemeente Bellingwedde. Voordat de benodigde vergunningen werden aangevraagd, nodigde Bodewes het college van B&W uit op het bedrijf. „Het contact met de gemeente is goed. De gemeente heeft alle medewerking verleend.”
  De aanvragen werden gedaan voor 1 januari 2008, waardoor het bedrijf niet te maken kreeg met de provinciale plannen tegen de intensieve veehouderij in Groningen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  E.J.de Boed

  John Bodewes Fijn om het bedrijf weer eens te zien.Het is een leuke reportage
  gefeliciteerd en veel suces!!!!!

 • no-profile-image

  Marini Wijlaars

  John, prachtige reportage ! Er is enorm veel veranderd in de afgelopen jaren, leuk om te zien en te horen hoe het gaat.
  Veel succes !

Of registreer je om te kunnen reageren.