Pluimveehouderij

Foto & video 1 reactie

Klimaatneutraal pluimveebedrijf

Harry en Jolanda de Klein in Appelscha houden vleeskuikengrootouderdieren. Met zonnepanelen, led-verlichting en een temperatuurgestuurd klimaatsysteem werken ze toe naar een klimaatneutraal bedrijf.

Foto

 • Harry de Klein en Jolanda de Klein-Tjassing hebben in Appelscha (Fr.) een vleeskuikengrootouderdierenbedrijf. In vijf stallen worden 33.000 dieren gehouden voor fokkerijorganisatie Aviagen EPI. Tot vijf jaar geleden werden er moederdieren gehouden op het bedrijf. „We kregen de vraag of we over wilden stappen op grootouderdieren”, vertelt Jolanda de Klein-Tjassing. „Dat wilden we. We zagen er een uitdaging in om ons verder te specialiseren. We konden toen ook een vierde stal bijbouwen.”  Foto's: Penn Communicatie, tekst: Bouke Poelsma

 • Een overzichtsfoto van het bedrijf. De stal op de voorgrond is twee jaar geleden bijgebouwd. Daarachter zijn nog twee stallen zichtbaar. De vierde stal op de thuislocatie is niet op deze foto zichtbaar. Op een andere locatie in de omgeving hebben Harry en Jolanda nog een vijfde stal. Het pluimveebedrijf grenst aan nationaal park Drents-Friese Wold.

 • In samenwerking met de firma Duwaco hebben Harry en Jolanda een flinke slag gemaakt om hun bedrijf energiezuinig en klimaatneutraal te maken. Er zijn zonnepanelen geplaatst, de tl-lampen in de stallen zijn vervangen door led-verlichting en er is een temperatuurgestuurd klimaatsysteem ingepast. „We raakten in gesprek met Marchel Kok, directeur van Duwaco. Hij vertelde ons over de mogelijkheden om energie te besparen en het stalklimaat te optimaliseren”, zegt Jolanda de Klein-Tjassing. De pluimveehouders gingen een samenwerkingsverband aan met Duwaco. Binnenkort worden nog meer zonnepanelen geplaatst.

 • De zonnepanelen zijn op jaarbasis goed voor 40.000 kilowattuur (kWh). De opgewekte stroom is voor eigen gebruik. Vooral ’s zomers is er veel stroom nodig voor het koelen van de stallen. Het pluimveebedrijf levert in eerste instantie dan ook geen stroom terug. De Inverters op de foto zetten de gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom. Naast de zonnepanelen hebben de pluimveehouders ook plannen voor het plaatsen van een windmolen. Daarover zijn gesprekken gaande met de gemeente. „Wij willen hier op een zo duurzaam mogelijke manier kippen houden”, vertelt Harry de Klein.

 • Door de tl-lampen te vervangen voor ledbuis-verlichting, verlagen de pluimveehouders de warmtelast in hun stallen. Het werken met led-verlichting betekent bovendien een fikse besparing op de energiekosten.

 • Deze warmtepompboiler heeft een inhoud van 300 liter. Het water in de boiler is 10 graden. Wanneer de staltemperatuur oploopt en een zekere hoogte bereikt, dan gaat er een driewegklep open. Deze klep is rechts van het buffervat zichtbaar. Via leidingen gaat het water naar de speciale Fan Coil Units (FCU’s), die in de stal hangen. Deze units zuigen stallucht af en koelen de lucht met het water uit de boiler. De gekoelde lucht wordt terug de stal ingeblazen. Daardoor daalt de staltemperatuur met 8 graden. Harry en Jolanda kunnen vooraf instellen bij welke staltemperatuur zij voor extra koeling willen zorgen. In principe kan het systeem ook worden gebruikt om stallen mee te verwarmen.

 • Een close-up van een van de FCU’s. De stallucht wordt aan de onderzijde afgezogen en loopt vervolgens langs een koelblok. De ventilator in de FCU’s heeft drie standen.

 • De FCU’s worden afgesloten met een stalen bak, met drie lagen coating. Harry en Jolanda investeerden €30.000 in het temperatuurgestuurde klimaatsysteem. Omdat het gaat om een pilotproject, neemt Duwaco een groot deel van de kosten voor zijn rekening. „Door de aanpassingen op het bedrijf besparen ze maandelijks €600 tot €700 op hun energierekening”, vertelt Marchel Kok.
  „Met een verbeterd stalklimaat kunnen we bovendien de technische resultaten op ons bedrijf verbeteren en kunnen we onze fokkerijpositie meerwaarde meegeven”, zegt Jolanda de Klein-Tjassing.

 • Het temperatuurgestuurde klimaatsysteem moet in relatief korte periode worden ingepast. De stallen op het pluimveebedrijf staan in totaal zes weken leeg. Op 14 maart, nadat de stallen tweemaal zijn ontsmet, begint de nieuwe ronde. Naast eerder genoemde aanpassingen op het bedrijf, kozen Harry en Jolanda er ook voor om de voerlijnen in de scharrelruimte automatisch oplierbaar te maken. De kippen kunnen zo gemakkelijker bij de nesten komen, waardoor het aantal buitennesteieren daalt. Het oplieren van de voerlijnen moet bovendien de bevruchting verbeteren. De dieren hebben immers meer ruimte om contact te maken.

 • Met dagvoorraadsilo’s in de stallen komt het voer snel bij de dieren. Op beide bedrijfslocaties gelden strenge hygiëneregels. „In Nederland zijn zo’n twintig soortgelijke bedrijven”, zegt Harry de Klein. De dieren komen op een leeftijd van 20 weken in de stal. Een ronde op het bedrijf duurt zo’n 40 weken. „Aviagen EPI, onze fokkerijorganisatie, is wereldwijd actief.”

 • Het strooisel voor de nieuwe ronde ligt al klaar. Het temperatuurgestuurde klimaatsysteem moet voorkomen dat de dieren in de stallen te maken krijgen met hittestress. „Afgelopen zomer is de brandweer hier geweest om onze stallen te koelen”, vertelt Jolanda de Klein-Tjassing. „De hitte kwam zeer ongelegen. De dieren zaten net in hun beste weken. De hitte had invloed op het bevruchtingspercentage.” Door de overstap op grootouderdieren en de daarmee samenhangende strakke planningen, kwamen de pluimveehouders er niet eerder aan toe om maatregelen te treffen. „Nu we zijn overgestapt van natuurlijke ventilatie op mechanische lengteventilatie en we een modern klimaatsysteem hebben ingepast, gaan we er van uit dat dergelijke problemen niet meer bij ons voorkomen”, zegt Jolanda.

 • Vanuit de drie aangesloten stallen (zichtbaar op foto 2) gaat de eierband naar stal vier. Vanuit deze stal komen de eieren in het eierlokaal. De bovengrondse eierband wordt goed afgesloten. Op de achtergrond is de warmtepomp van het bedrijf zichtbaar.

 • De stallen worden op mechanische wijze geventileerd. Met deze warmtepomp wordt energie uit de buitenlucht onttrokken. De buitenlucht wordt met gas gekoeld of verwarmd. Op het pluimveebedrijf wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Met behulp van een warmteterugwinunit wordt de warmte uit de afgevoerde stallucht gebruikt voor het voorverwarmen van de ventilatielucht.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Theo

  Jolanda, een foto van jou naast Harry was wel zo mooi geweest!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.