Pluimveehouderij

Foto & video laatste update:12 okt 2012

Stal voor 16.500 moederdieren

Familie Smid in Zeewolde (Fl.) breidt pluimveetak uit naar 26.500 moederdieren.

Foto

 • Familie Smid heeft in Zeewolde (Fl.) een nieuwe stal gebouwd voor 16.500 vleeskuikenmoederdieren. De capaciteit van de pluimveetak groeit daarmee naar 26.500 moederdieren. De familie Smid heeft daarnaast ook een akkerbouwtak van 82 hectare.
  Op de foto poseren Aijolt (32), Siebolt (64) en Jan-Pieter (30) Smid. Aijolt werkt sinds 1,5 jaar volledig op het bedrijf. Jan-Pieter werkt nu nog gemiddeld zo’n drie dagen per week in de tulpensector. Het is de bedoeling dat de broers het ouderlijk bedrijf samen overnemen.
  Foto's: Koos Groenewold, tekst: Bouke Poelsma

 • De nieuwe stal is 100 meter lang en 25 meter breed. De kippen hebben 95 meter stallengte tot hun beschikking. De stal kostte tussen de €46 en €47 per dierplaats. De totale capaciteit van de stal bedraagt 18.000 dierplaatsen, inclusief hanen.

 • Op deze foto zijn van links naar rechts de voerweger, twee kernvoersilo’s en een silo voor hanenvoer zichtbaar. Uiterst rechts op de achtergrond is nog net de silo voor de dagvoorraad zichtbaar. Op de betonnen plaat, links van de voerweger, wordt nog een grote graansilo geplaatst. Deze silo heeft een inhoud van 200 ton. „Hier kunnen we straks eigen graan mixen met het kernvoer. We gebruiken daarnaast ook graan voor ons automatische graanstrooisysteem”, vertelt Aijolt Smid.

 • Familie Smid gaat in de nieuwe stal gebruikmaken van een warmtewisselaar van Agro Supply. De pluimveehouders hebben al de nodige ervaring in het werken met een wisselaar. „Op het ouderlijk bedrijf hier verderop in Zeewolde hebben we een stal voor 10.000 moederdieren. Daar gebruiken we een iets kleiner type van Agro Supply.”

 • Deze kapschuur stond op de plek waar nu de nieuwe stal staat. „We hebben de schuur verplaatst”, zegt Aijolt Smid. De familie nam de tweede bedrijfslocatie in Zeewolde in 2005 over van de schoonvader van Aijolt Smid. Om twee nagenoeg identieke bedrijfslocaties te creëren, werd besloten om de tweede pluimveestal op deze bedrijfslocatie te bouwen. Bijkomend voordeel was dat er op zandgrond gebouwd kon worden en er zodoende geen palen de grond in hoefden. Bij de thuislocatie hoort 46 ha in eigendom en een stal voor 10.000 moederdieren. De tweede locatie bestaat uit 36 ha pachtgrond en de nieuwe stal voor 16.500 moederdieren.

 • Vanuit het kantoor heeft de familie Smid straks mooi zicht op de dieren in de stal.

 • Een foto van de hardhouten roosters. De stal is ingericht met legnesten van Van Gent, het Roxell Bridomat-voersysteem, Boozzter-hanenpannen en waterlijnen met drinknippels van Lubing. „Bridomat zijn we al gewend. Daar kun je snel mee voeren. Het is de Mercedes onder de voersystemen. De voerpannen van Boozzter staan goed aangeschreven. We hebben voor Lubing-nippels gekozen omdat we hiermee de mest droger hopen te houden”, zegt Aijolt Smid over de keuzes voor deze inrichting.

 • Familie Smid helpt zelf ook een handje mee met de laatste werkzaamheden in de stal. Op deze foto zijn Aijolt (links) en Siebolt Smid bezig om de hardhouten roosters te plaatsen. „Het meeste grondwerk hebben we ook zelf gedaan, met gehuurde machines”, zegt Aijolt Smid. „Ook hebben we geholpen met het plaatsen van de legnesten.” De legnesten zijn voorzien van automatisch oplierbare kleppen. Zo kan Smid tijdens de controleronde gemakkelijk een blik in de nesten werpen.

 • De opstap naar de roosters is 25 centimeter hoog. „De stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij”, vertelt Aijolt Smid. „Voor deze lage opstap kregen we punten, evenals voor de warmtewisselaar.”

 • Nog niet alle roosters zijn geplaatst. De mestputten in de stal zijn 75 centimeter diep. Nu de capaciteit van de pluimveetak is gegroeid, ontkomen de pluimveehouders er niet aan om mest af te voeren. „De mest van 10.000 moederdieren konden we nog kwijt op eigen land. Dat gaat straks niet meer lukken. Hopelijk kunnen we de mest hier in de omgeving afzetten”, vertelt Aijolt Smid.

 • Op deze foto zijn de gaatjes in de beluchtingsbuis duidelijk zichtbaar. De lucht uit deze buis zorgt voor extra drogen van de mest. In verband met de lengte van de stal hebben de pluimveehouders gekozen voor twee diameters in de beluchtingsbuizen. Zo hopen zij over de gehele lengte van de stal gelijke beluchtingsdruk te houden.

 • De voerpannen van de hanen hangen nu op hoogte. Dat zal op donderdag 24 februari wel anders zijn, wanneer de dieren in de stal komen.

 • Familie Smid heeft gekozen voor een automatisch graanstrooisysteem. In de stal hangen drie strooilijnen. „Dat neemt ons werk uit handen”, aldus Aijolt Smid. De pluimveehouder verwacht dat hij dagelijks 1,5 tot 2 gram graan per dier kwijt is. „Dat betekent dat we dagelijks zo’n 40 kilo graan in de stal strooien.” Het graan is bedoeld als scharrelproduct en moet de communicatie tussen de hanen en de hennen bevorderen.

 • De stal is uitgerust met zes voercircuits, vier waterlijnen, drie voerlijnen voor de hanen en drie strooilijnen.

 • De lucht uit de warmtewisselaar komt centraal de stal binnen en gaat van daaruit via de beluchtingsbuizen naar de mest.

 • Familie Smid heeft gekozen voor PLE-verlichting. „Dat is ons geadviseerd door de installateurs”, zegt Aijolt Smid. „We denken met deze verlichting een egaal lichtbeeld te creëren, met weinig schaduwvorming. Dat verkleint ook de kans op buitennesteieren.”

 • In het eierlokaal staat een gebruikte inpakker van Prinzen. Familie Smid heeft deze via Prinzen op de kop weten te tikken.

 • Naast de nieuwe pluimveestal staat een voormalige rundveestal. Deze stal wordt gebruikt voor de opslag van caravans. Er is plaats voor 95 sleurhutten. De bedrijfslocatie heeft nog geen intensieve veehouderij-bestemming. „Dat is op de andere locatie wel het geval. Daar kunnen we nu nog uitbreiden. Dat zou hier eventueel ook kunnen, maar dan moet de bestemming worden gewijzigd”, vertelt Aijolt Smid, die aangeeft dat het aanvraagtraject voor de vergunning voor de nieuwe stal zonder problemen verliep.

 • Dit is de moederdierenstal op de andere bedrijfslocatie in Zeewolde. De stal is 64 meter lang en 13 meter breed en is gebouwd in 1999. De stal is ingericht met het Vencomatic Veranda-groepshuisvestingssysteem.

 • Een van de voersilo’s is prachtig beschilderd door de zus van Aijolt en Jan-Pieter. Of ze ook tijd vindt om bij de nieuwe stal versiersels aan te brengen, is nog maar zeer de vraag. Ze is namelijk geëmigreerd naar Zuid-Afrika.

 • Een overzicht van het groepshuisvestingssysteem. De foto’s zijn gemaakt op 16 februari. De stal stond toen pas een dag leeg. De dieren zijn weggegaan op een leeftijd van 57 weken. De resultaten van de ronde zijn nog niet precies bekend. De laatste jaren leggen de hennen gemiddeld zo’n 154 broedeieren per ronde. Het uitkomstpercentage van de eieren ligt daarbij op 83. De eieren gaan naar Broederij Lagerwey in Lunteren (Gld.). „We werken niet onder contract, maar hebben de afzet wel vast geregeld”, legt Aijolt Smid uit.

 • De kooien zijn 4,60 meter lang en 1,20 meter diep. Per kooi worden 64 moederdieren en 5 hanen gehouden. De roosters lopen iets af, waardoor familie Smid met deze inrichting geen buitennesteieren heeft. De volgende ronde in deze stal begint in april. Tot dan is er tijd voor de nodige onderhoudswerkzaamheden in de stal.

 • Naast de ouderdierenstal staat de grote bewaarschuur voor de akkerbouwtak. Familie Smid heeft een traditioneel bouwplan met aardappels, tarwe, uien, bieten en wat conserven.

 • Tot slot nog een plaatje van de nieuwe moederdierenstal.
  Familie Smid houdt vrijdag 18 februari open dag aan de Lepelaarweg 9 in Zeewolde. Bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 18.00 uur.

Of registreer je om te kunnen reageren.