Pluimveehouderij

Foto & video

Eiersector in São Paulo, Brazilië

LEI-econoom Peter van Horne was in maart 2010 een week in de staat São Paulo in Brazilië. Hij bezocht er onder meer twee legbedrijven, een eiproductenbedrijf en een supermarkt.

Foto

 • Het eierschap in een grote supermarkt in een stad in São Paulo. In Brazilië worden vooral kooi-eieren verkocht. Opvallend is de trayverpakking met 20 eieren. De winkelprijs per ei is omgerekend circa 10 cent per stuk. Hoewel er vooral kooieieren worden verkocht, liggen er ook omega 3- en vrije uitloop-eieren.
  Foto's en tekst: Peter van Horne

 • In Brazilië worden veel leghennen gehouden in open stallen van het California-type. Dit is een tweetrap-batterij met open mestopslag onder de kooi. Op de foto een voorbeeld van zo’n stal met kooien van 60 bij 50 cm met elk 9 hennen (333 cm2 per hen). De eieren worden handmatig geraapt waarbij één persoon de eieren raapt in een stal met circa 20.000 hennen.

 • De mest wordt onder de kooien weggehaald en op de vrachtauto geladen. Dit gebeurt tijdens de legperiode. Er is veel vraag naar mest. Op dit bedrijf was de opbrengstprijs voor de droge mest 30 euro per ton.

 • De uitgevallen hennen worden gecomposteerd. De pluimveehouder heeft daarvoor zelf een systeem ontwikkeld. Op de foto de betonnen ringen met daarin de dode hennen. De dode hennen worden afgewisseld met lagen mest. Na verloop van tijd worden met een kraan de ringen verwijderd en wordt de compost afgevoerd en over het land verspreid.

 • Op dit bedrijf staan in totaal 17 stallen op een rij. De eerste acht stallen hebben allemaal moderne compact-batterijen van het merk Zucami met mestbanden. In elke stal worden 80.000 hennen gehouden. De leeftijden verschillen per stal. Op deze locatie worden in totaal meer dan één miljoen leghennen gehouden.

 • Zijaanzicht van de leghennenstal. De stallen met de compact-batterij zijn heel eenvoudig van constructie met aan de zijkanten gordijnen. In de winterperiode komt de temperatuur niet onder de 10 graden Celsius. Op de foto een vrachtauto die voer brengt. De pluimveehouder heeft op een andere locatie een eigen voerfabriek. De voerprijs was (medio maart 2010) 15 à 16 euro per 100 kg.

 • In Brazilië worden vooral witte hennen gehouden. Op de foto een voorbeeld van een moderne compact-batterij met automatische eierverzameling. In de stal is geen mechanische ventilatie. Op dit bedrijf worden hennen gehouden van meerdere merken: Hy-Line, Bovans, Dekalb en Hisex.

 • Toevallig worden er op het moment van het bezoek hennen geladen. De hennen worden met behulp van een transportkar uit de stal gehaald. Hier hangen de hennen aan een touwtje om vervolgens te worden doorgegeven aan de persoon op de vrachtauto.

 • De hennen worden op de vrachtauto in kratten gedaan. Volgens de pluimveehouder brengen de leghennen 6 tot 12 eurocent per hen op.

 • Naar schatting wordt 10 procent van de Braziliaanseeieren verwerkt tot eiproduct. Op de foto worden de eieren op een transportband gezet. De eieren worden eerst gewassen en gaan vervolgens naar de breker.

 • De eieren worden gebroken waarna de dooier gescheiden wordt van het eiwit. De apparatuur is van de Nederlandse fabrikant Coenraadts. Er worden 150.000 eieren per uur verwerkt. Dit bedrijf verkoopt zijn eiproduct vooral aan Braziliaanse bakkerijen. Daarnaast wordt ook eipoeder naar Japan geëxporteerd. Er is geen export naar de EU omdat Brazilië op dit moment geen goedgekeurd residu-monitoringsplan heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.