Pluimveehouderij

Foto & video 1343 x bekeken

Van scharrelstal naar volièrestal

Leghennenhouders Berrie en Davina Heijink-Coobs in Zutphen (Gld.) bouwden een traditionele scharrelstal om tot een volièrestal met twee verdiepingen met een trapvolière van Farmer Automatic.

Foto

 • Leghennenhouders Berrie (36) en Davina (28) en Tijs (3) Heijink-Coobs in Zutphen (Gld.) mogen vanaf 2012 geen leghennen meer houden in hun twee kooistallen uit 1995. Bovendien hadden zij nog vier traditionele scharrelstallen verspreid over twee locaties. Zij besloten om in de eerste instantie één traditionele scharrelstal met beunen met 11.700 henplaatsen om te bouwen tot een volièrestal voor 57.000 leghennen met twee verdiepingen. In die scharrelstal mochten zij geen leghennen meer houden, omdat die niet beschikte over de Best Beschikbare Techniek ten aanzien van de uitstoot van ammoniak.

  Foto's: Ronald Hissink, tekst: Derk Klein Kranenberg

 • Om de traditionele scharrelstal met beunen met 11.700 plaatsen om te bouwen naar een scharrelstal voor 57.000 leghennen met twee verdiepingen, moest de goothoogte van 3,30 naar 6,60 meter. Die ombouw en inrichting kostte €25 per leghenplaats. De familie Heijink gaat later dit jaar nog één kooistal met 20.000 plaatsen ombouwen naar een scharrelstal voor 39.000 leghennen met twee verdiepingen. Als dat achter de rug is, heeft zij twee scharrelstallen op één locatie met in totaaal 96.000 leghennen. Tot de ombouw van de traditionele scharrelstal had de familie Heijink 91.700 leghennen in zes stallen verspreid over twee locaties. In de tweede kooistal voor 20.000 hennen komt een mestdroogtunnel. De Gelderse leghennenhouders voeren hun dieren mais bij van eigen land (zeven hectare). Daarnaast kopen zij nog mais bij van andere boeren.

 • De trapvolière is afkomstig van Farmer Automatic. "Dat systeem is erg overzichtelijk. De leghennen bewegen zich van boven naar beneden en omgekeerd in het systeem", legt Berrie Heijink uit. De leghennen hebben drie leefniveaus (grond, eerste en derde verdieping).

 • Op de eerste en derde verdieping van de trapvolière van Farmer Automatic zijn voerkettingen aanwezig. De leghennen krijgen voer van mengvoerfabrikant De Hoop in Zelhem. Daarnaast krijgen zij mais bijgevoerd. De familie Heijink verkoopt 80.000 eieren per week zelf aan supermarkten, restaurants en consumenten onder de naam IJsselstreek-eieren. De overige eieren gaan tegen vrije marktprijzen naar eierhandel Van Beek in Wehl.

 • De legnesten zitten op de tweede verdieping. Zij hebben een kiepbare bodem. De familie Heijink heeft de eerste trapvolière van Farmer Automatic met legnesten met een kiepbare bodem in Nederland.

 • Bij de legnesten zijn drinknippels van het Amerikaanse bedrijf Ziggity gemonteerd. Onder deze nippels is geen lekbakje nodig. Zij hangen onder de ronde buis, zodat geen lekkage optreedt.

 • De leghennen kunnen op de bovenste leefetage op stok gaan. Daar hebben zij ook de beschikking over een voergoot. De familie Heijink heeft een goed zicht op de bovenste etage.

 • Boven de oorspronkelijke donkerkleurige ventilatie-openingen zijn Tulderhof-inlaatventielen (geel) gemonteerd.

 • De warme lucht wordt aan de bovenkant van de stal afgezogen en gaat naar de mestbanden voor het drogen van de mest.

 • Via buizen wordt de warme lucht uit de bovenkant van de stal links en rechts over de mestbanden geblazen.

 • De stal heeft lengteventilatie. Ventilatoren aan het eind van de stal zuigen de lucht af.

 • Op de bovenste etage van de stal komt daglicht binnen via luiken.

 • Op de eerste verdieping van de stal is een balkon gemonteerd voor de aan- en afvoer van de leghennen.

 • Door de montage van dit bakje op een verreiker kan de familie Heijink de leghennen op de eerste verdieping brengen.

 • De eieren gaan via elevatoren naar het eierlokaal.

 • Een Moba 500-machine sorteert de eieren.

 • Na het sorteren komen de eieren op groene kunststof trays.

 • Een robot zet de groene kunststof trays op pallets. Dan kunnen zij getransporteerd worden. De familie Heijink houdt vrijdag 5 maart open dag in haar nieuwe stal van 13.30 tot 17.30 uur.


  Bekijk ook de reportage van het opkrikken van het dak »

Of registreer je om te kunnen reageren.