Pluimveehouderij

Foto & video laatste update:12 okt 2012

Vleeskuikenstal kost €12 per dierplaats

Lammert Westerhuis heeft een nieuwe vleeskuikenstal gebouwd voor zo’n 40.000 dieren. Het is de derde stal op het bedrijf.

Foto

 • Lammert Westerhuis (51) heeft de vleeskuikentak op zijn gemengde bedrijf in Usquert (Gr.) uitgebreid met een nieuwe stal voor zo’n 40.000 dieren. In drie stallen mag hij nu 84.000 kuikens houden. De akkerbouwtak op het bedrijf is 45 hectare. Het bouwplan van Westerhuis bestaat uit pootaardappelen en wintertarwe.

  Foto's: Dennis F. Beek, tekst: Bouke Poelsma

 • De stal is 81 meter lang, 22,5 meter breed en kostte €12 per dierplaats. Drie jaar geleden diende Lammert Westerhuis een aanvraag in om de vleeskuikentak uit te breiden met een nieuwe stal. Hij voerde een keukentafelgesprek met gemeente en provincie. De Groninger is sinds 1987 werkzaam op het bedrijf. In 1995 nam hij het over van zijn vader.

 • Een zijaanzicht van de nieuwe stal, met daarnaast de twee andere stallen op het bedrijf.
  Op dinsdag 7 december komen de kuikens in de nieuwe stal. Westerhuis begint dan ook weer met een nieuwe ronde in de andere stallen. Die hebben dan bijna twee weken leeg gestaan.

  De vleeskuikenhouder is redelijk tevreden over de afgelopen ronde op het bedrijf. Hij leverde de kuikens iets zwaarder af dan gebruikelijk, om de planning voor de ingebruikname van de nieuwe stal te kunnen halen. „Na 35 dagen heb ik de kuikens uitgeladen. Ze wogen toen gemiddeld 1.657 gram. Op 42 dagen heb ik weer kuikens uitgeladen. Het gemiddelde gewicht was toen 2.555 gram. Op 48 dagen heb ik de dieren weggeladen. De kuikens wogen toen 3.027 gram”, vertelt Westerhuis.

  De voederconversie bij 1.500 gram lag op 1,275. Het was overigens voor het eerst dat de vleeskuikenhouder tussentijds kuikens uitlaadde. „Op zich beviel dat prima”, vertelt hij.

 • Dit is het achteraanzicht van de drie vleeskuikenstallen, met uiterst rechts de nieuwe stal. De twee andere stallen werden in respectievelijk 1991 en 1998 gebouwd. De windmolen is van de buurman.

 • Zo ziet de nieuwe stal er van binnen uit. Westerhuis werkt met lengteventilatie en minimumventilatie via de nok van de stal. In de stal hangen vier heaters van Wesselmann.

 • In de achtergevel van de stal zitten acht ventilatoren…

 • …wanneer het erg warm wordt, maakt Westerhuis gebruik van drie extra luchtinlaatkleppen in de voorgevel van de stal (zie ook foto 2).

 • Westerhuis gebruikt Roxell-voer- en –drinkapparatuur. De voer- en waterlijnen zijn elektrisch oplierbaar.

 • Enkele dagen voor de open dag, die wordt gehouden op vrijdag 3 december, is de stal zo goed als klaar voor gebruik. Met deze stofzuiger wordt de laatste rommel opgeruimd. Werklieden zijn voor de open dag nog bezig met enkele andere aanpassingen op het bedrijf. Zo wordt een nieuwe voerweger geplaatst en moet een nieuwe vijzel worden aangesloten.

 • Voor het schoonspuiten van de stal maakt Westerhuis gebruik van deze kleine John Deere uit 1976, waarmee hij gemakkelijk de stal in kan.

 • Voordat de kuikens op 7 december in de stal komen, moet de stal nog worden ontsmet. De benodigdheden daarvoor staan al in de stal opgesteld.

 • De vleeskuikenhouder werkt met een Skov-klimaatcomputer. „Die gebruik ik ook in de andere twee stallen”, vertelt hij. Naast de klimaatcomputer hangt een registratiekast, die het verbruik van de ventilatoren bijhoudt.

 • Vanuit de computerruimte heeft de Groninger goed zicht op de dieren in de stal.

 • Bij hoge temperaturen kan Westerhuis de vernevelingsinstallatie inschakelen. Langs de beide zijwanden van de stal lopen leidingen.

 • Via deze nippels kan Westerhuis heel fijne nevel in de stal laten. Het verdampingsproces zorgt ervoor dat de temperatuur in de stal zakt.

 • De verbindingsdeur tussen de computerruimte en de stal is opgesierd door Catrientje, de zus van Lammert Westerhuis.

 • Beide zijden van de deur zijn beschilderd.

 • De drie stallen worden verwarmd met twee houtkachels, die dit voorjaar zijn geplaatst. De kachels kostten €48.000 per stuk. Westerhuis denkt ze in acht jaar te kunnen terugverdienen. Voordat de vleeskuikenhouder koos voor dit type houtkachel, bezocht hij veel bedrijven. „Ik wist dat ik een Duitse kachel wilde. Die zijn erg degelijk.” Hij rekent de aanschafprijs van de kachels overigens niet mee met de kosten van de nieuwe stal.

 • „Ik heb tien jaar garantie op de kachels”, vertelt Westerhuis. De kachels verwarmen 8.000 liter water, dat is opgeslagen in het buffervat dat op de achtergrond zichtbaar is. Het warme water gaat via ondergrondse leidingen naar de stallen.

 • De kachels draaien op sloophout. Op jaarbasis denkt Westerhuis zo’n 260 ton hout nodig te hebben. Dat zijn zo’n 13 vrachten per jaar. Hij rekent €42 per ton hout. Dat is inclusief transportkosten.

 • Een bovenaanzicht van de drie stallen. De foto is genomen vanaf het bordes tussen de twee grote graansilo’s op het bedrijf. Westerhuis voert sinds 1995 eigen tarwe bij aan zijn kuikens.

 • In de beide silo’s kan de vleeskuikenhouder in totaal 500 ton tarwe opslaan. Daar kan hij vier rondes op draaien. Op jaarbasis heeft hij 1080 ton tarwe nodig. Een deel daarvan verbouwt Westerhuis zelf. Het merendeel – 750 ton – koopt hij bij. Het voerrantsoen van de kuikens bestond de vorige ronde voor 36,8 procent uit tarwe.

 • Het vooraanzicht van het woonhuis van Westerhuis is imponerend. De voormalige kop-hals-rompboerderij werd in 1856 gebouwd. De opa van Lammert Westerhuis kocht het bedrijf in de vorige eeuw en sloopte de kop. „Dat scheelt enorm veel onderhoudswerk”, vertelt Lammert Westerhuis. In de schuur achter het woonhuis worden de aardappelen bewaard. De schuur die links achter de bomen is verscholen wordt gebruikt voor de opslag van machines. Ondanks de vele regenval en het natte land, heeft Westerhuis al zijn pootaardappelen kunnen oogsten. Wel moet hij nog de nodige hectares wintertarwe zaaien. Daar komt hij door de vorstperiode nu even niet aan toe.

 • De vleeskuikenhouder is trots op de prachtig gerestaureerde deur aan de voorzijde van het woonhuis. Het bovenlicht (raam boven de deur) werd volgens het oude ontwerp opnieuw gesneden door de Groningse houtsnijder Tico Top.

 • Deze schitterende onverharde oprijlaan is 200 meter lang en wordt omzoomd door tientallen oude bomen.
  Lammert Westerhuis organiseert op vrijdag 3 december een open dag op zijn bedrijf. Bezoekers zijn welkom van 13.00 tot 17.00 uur ’s middags. De vleeskuikenhouder vindt een goede relatie met de directe omgeving van belang. Hij heeft dan ook veel buurtbewoners uitgenodigd om een kijkje te nemen op het bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.