Pluimveehouderij

Foto & video

Een goede start voor opfokkuikens

Twee weken na de aflevering van de opfokhennen krijgt maatschap Havekes in Vorden (Gld.) weer nieuwe kuikens op het opfokbedrijf.

Foto

 • Havekes in Vorden heeft 66.000 ISA Brown-kuikens ontvangen en fokt deze op tot leghen. De stal is volgens de voorschriften van Broederij ter Heerdt nat gereinigd en ontsmet voordat de nieuwe kuikens komen.

  Foto’s: Robin Britstra, tekst: Judith Waninge

 • De kuikens gaan van de broederij naar de opfokstal in een geconditioneerde vrachtwagen. De temperatuur in de vrachtwagen is ongeveer 29 à 30 graden. Broederij ter Heerdt heeft vrachtwagens voor 20.000, 50.000 en 80.000 kuikens. In deze vrachtwagen kunnen ongeveer 20.000 kuikens

 • In de volière ligt stevig kuikenpapier. Dit kuikenpapier blijft ongeveer drie weken liggen. De kuikens krijgen op een week leeftijd een paracox-enting. Via uitscheiding en vervolgens weer het oppikken van mest die op het kuikenpapier ligt, krijgen de kuikens extra weerstand tegen coccidiose.

 • De kuikens krijgen de eerste 3 weken opfokmeel start gevoerd. De eerste drie dagen krijgen de kuikens twee keer per dag voer op het kuikenpapier bijgevoerd. Daarna kunnen de kuikenhennen voldoende uit de voerketting vreten.

 • Voordat de nieuwe kuikens komen moet de stal opgewarmd zijn tot 36-37 graden Celsius. Ongeveer twee dagen voor het opzetten begint Havekes al met opwarmen. Niet alleen de omgevingstemperatuur, maar ook de vloeren, wanden en het ijzer van de systemen moeten tegen de 27 graden zijn om afkoeling van de kuikens tijdens de opzet te voorkomen.

 • Tijdens het lossen van de kuikens is de temperatuur rond de 30 graden. Omdat de kuikens in doosjes - en daarin is het ongeveer 35 graden - zitten hoeft het niet warmer te zijn en het is prettiger werken voor diegenen die aan het lossen zijn. Na het lossen stookt Havekes de stal verder door naar 37 graden voor de komende drie dagen.

 • In elk kuikendoosje zitten ongeveer 50 kuikens. In de doosjes houden de kuikens elkaar warm.

 • Eerst rolt de pluimveehouder de kuikendoosjes de stal in en dan verdeelt hij deze over het systeem.

 • Het is belangrijk dat de kuikens snel en eenvoudig toegang hebben tot voer en water.

 • Het lossen van de 66.000 kuikens kostte Havekes ongeveer 3 uur.

 • Het is belangrijk dat de kuikens meteen vers water krijgen. Een keer per jaar laat de pluimveehouder het water onderzoeken op kwaliteit. Vooral het chloorgehalte mag niet te hoog zijn omdat dit entstoffen beschadigd. Het wateronderzoek is tevens een van de voorwaarden die Broederij ter Heerdt stelt.

 • Per jaargetijde en per houderijsysteem heeft de broederij een lichtschema dat voldoet voor een goede opfok.

 • De lege kuikendoosjes gaan weer in de vrachtwagen naar de broederij en worden gereinigd en ontsmet voor hergebruik. Nu gaat de stal de eerste 5 weken op slot. Naast de pluimveehouder en zijn familieleden komen alleen de dierenarts en de technische adviseur van de broederij de stal binnen. Strikte voorwaarde is wel dat ze gedoucht de stal in gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.