Pluimveehouderij

Foto & video

Unieke Rondeelstal in de steigers

Boerderij.nl volgt de bouw van de eerste en unieke, innovatieve en duurzame Rondeelstal van pluimveehouder Brandsen in Barneveld (Gld.) voor 30.000 scharrelhennen.

Foto

 • Gerard (50), Jeannet (51) en Erik Jan (25) Brandsen hebben in Barneveld (Gld.) 28.000 scharrelhennen, 600 vleesvarkens en op locatie 7.000 parelhoenders. Op de plaats van een varkensstal met 500 vleesvarkens komt nu de nieuwe, innovatieve Rondeelstal voor 30.000 leghennen. Boerderij.nl zal de bouw van de stal volgen tot de eerste hennen in de stal komen.

  Foto's: Jan Pit en fam. Brandsen, tekst: Judith Waninge

 • Wethouder Gerard van den Hengel (linksachter) van Barneveld is verheugd over de bouw van de nieuwe stal. Samen met Ruud Zanders, directeur van Rondeel (rechtsachter) tonen de pluimveehouders het nieuwe duurzame project. Het is de eerste stal die gebouwd wordt met het innovatieve huisvestingssysteem van Rondeel.

 • De Rondeelstal heeft een unieke ronde vorm met in het midden een centraal gebouw voor mestdroging, luchtbehandeling, eierverpakking en een bezoekerscentrum. Om de middenkern heen, komen als 'taartpunten' de dierverblijven en scharrelruimtes. De buitenschil is een bosrand van 5 meter breed. De stal heeft totaal een diameter van 75 meter.

 • Bij de bouw ligt de bouwtekening, uitgewerkt door architect Jan Brink uit Barneveld. Aan de voorkant van de ronde stal is een taartpunt bestemd voor een parkeerplaats, voersilo's en de ingang voor bezoekers.

 • De vleesvarkensstal voor 500 vleesvarkens is afgebroken. In de plaats van deze stal komt de nieuwe unieke Rondeelstal te staan.

 • Het puin van de ‘oude’ vleesvarkensstal gebruikt Brandsen voor een 'verharde' weg, als aanvoerroute, om de nieuwe stal heen. Met een puinbreker zijn alle stenen vermalen.

 • Het uitgraven van de stal kan beginnen. De ruimte voor het gebouw in het midden van de stal is op twee meter diepte uitgegraven. De kern van het gebouw krijgt drie verdiepingen. Veel last van grondwater is er niet, toch is er een ringleiding met bronbemaling aangelegd.

 • Omdat de stal rond is gebruikt aannemer Wim Hardeman in Lunteren een Total-station. Met dit apparaat kan hij per satelliet ook lengte meten en de juiste posities bepalen voor het uitzetten van de ronde fundering.

 • Naast de middenkern is een gat van 2,30 meter uitgegraven voor een bezinkput met daarin ook de mestopvoerband voor de mestafvoer naar de mestloods. Om de centrale middenkern zal de mestdroging gaan plaatsvinden met behulp van stallucht.

 • Het uitgraven van de dierverblijven en de scharrelruimtes tot 0,70 meter diepte. Doordat de stal een ronde vorm heeft is het uitgraven een nauwkeurig werkje.

 • De fundering van de bezoekerstunnel is al in aanbouw. Bezoekers kunnen vanuit de centrale middenruimte naar een tunnel waar de scharrelende kippen achter een glazen wand te bekijken zijn. Deze tunnel komt ongeveer op 1,5 meter diepte te liggen zodat de bezoekers de dieren op dierniveau kunnen bekijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.