Pluimveehouderij

Foto & video

Engelen: stallen beter dan de wet eist

Bij Twan Engelen uit Someren, opfokker van vleeskuikenouderdieren, zijn drie stallen verrezen die op tal punten ‘bovenwettelijk’ zijn gebouwd en ingericht en voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Foto

 • De drie stallen meten 85 bij 19 meter en zijn goed voor in totaal 40.000 dieren. Ze zijn in de plaats gekomen van stallen die goed waren voor 10.000 dieren. In de voorste nieuwe stal is 20 meter ingericht met met hygiënesluis, kantine/kantoor en opslagruimte. Naast de stallen is ruimte voor nog eens drie stallen van dezelfde afmetingen. Voor twee stallen is de vergunning binnen, voor de derde is de vergunning aangevraagd. Het streven is in 2010 op deze locatie een opfokcapaciteit te hebben van 85.000 dieren.
  foto's: Michel Zoeter, tekst: Wim Wisman

 • In preventieve gezondheidszorg investeer je niet gauw te veel, is het standpunt van opfokker Twan Engelen. Drie sluizen met douche en omkleedruimte met bedrijfseigen kleding en schoeisel in de centrale entree van de stallen laten zien dat hygiëne op het opfokbedrijf serieus wordt genomen.

 • Twan Engelen is al jaren fervent gebruiker van zogenoemde spinfeeders. In elke stal zitten vier zelf ontwikkelde vaste verdeelschijven, elk met een eigen aanvoerbuis, die het voer in het strooisel strooien. Dit komt tegemoet aan de maatschappelijke wens dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uiten. Ook zorgt het voor extra beweging en dat is goed voor de kwaliteit van het beenwerk. Bovendien is de spinfeeder in zijn geval goedkoper dan andere systemen.

 • Voor een goede goede werking/verdeling van de spinfeeder is een iets duurdere korrel van een speciale persing nodig.

 • Een nadeel van voeren met de spinfeeder is dat er meer kans is op groeiverschillen tussen de dieren. Om de uniformiteit van het koppel opfokvleeskuikenouderdieren optimaal te houden, zet Twan Engelen achterblijvers voor in de stal achter een hek, waar ze extra kunnen worden gevoerd.

 • Twan Engelen heeft gekozen voor eigen watervoorziening. Bij de aankoop en aanleg is al rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding met drie stallen.

 • Een ruime watervoorziening vindt opfokker Twan Engelen van levensbelang. In de nieuwe stallen leren de dieren drinken uit twee drinkwatersystemen. In de scharrelruimte hangen drinktorens en voven de springplateaus is een lijn met drinknippels geïnstalleerd.

 • In elke stal hangen springplateaus. Hierdoor leren de vleeskuikenouderdieren al op jonge leeftijd omgaan met hoogteverschillen in stallen en komen ze straks ‘getraind’ op het vermeerderingsbedrijf. De plateaus hangen aan staalkabels en zijn in hoogte verstelbaar.

 • Twan Engelen heeft bewust gekozen voor nokventilatie met recirculatieventilatoren. Hierbij is het stroomverbruik wat hoger, maar dit wordt goedgemaakt door een lager gasverbruik. „En mocht de techniek ons eens in de steek laten, dan hebben we nog altijd een minimumventilatiecapaciteit van 20 procent.”

 • Met het oog op beperking van de ammoniakemissie zijn in de nieuwe stallen van opfokker Twan Engelen ook mixluchtventilatoren opgehangen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.