Redactieblog

1 reactie

‘Gerede twijfel te over bij onderzoek salmonella’

Nederlandse pluimveevermeerderingsbedrijven mogen niet langer standaard een verificatieonderzoek door de NVWA laten doen als salmonella wordt vastgesteld bij een koppel.

De Europese Unie vond de Nederlandse methode niet werken volgens de EU-regels. Eenmaal salmonella gevonden, betekent direct een koppel laten afvoeren. Dat is een totaal disproportionele maatregel.

Bij 60% koppels ten onrechte salmonella vastgesteld

Alleen bij gerede twijfel mag er nog een verificatieonderzoek gedaan worden. Uit cijfers van de laatste jaren blijkt dat bij 60% van de vermeerderingskoppels in eerste instantie ten onrechte salmonella is vastgesteld. Bij het verificatieonderzoek bleken die koppels toch vrij. Dan zou je zeggen: er is al snel sprake van gerede twijfel.

Twijfel aan onderzoeksuitslag

Van de NVWA heb ik begrepen dat er alleen sprake is van gerede twijfel als bij wijze van spreken het laboratorium waar de eerste monsters naartoe zijn gezonden onder water heeft gestaan. Gerede twijfel mag dus niet gaan over twijfel aan de uitslagen, maar alleen over twijfel aan het laboratorium, aan het gebouw.

Dat terwijl uit de praktijk gewoon blijkt dat soms in eerste instantie salmonella wordt geconstateerd bij een koppel waarbij het toch niet blijkt te zitten. Want het blijft niet bij dat ene onderzoek. Iedere twee weken wordt een vermeerderingskoppel bemonsterd. Ook de nakomelingen van die dieren, de vleeskuikens, worden maar liefst drie keer bemonsterd. Dat gebeurt bij uitkomst op de broederij, bij aankomst op het vleeskuikenbedrijf en voordat zij naar de slacht gaan.

Pluimveehouders hebben er geen enkel belang bij om salmonella-positieve broedeieren in de keten te brengen

Volksgezondheid niet in gevaar

Er zit dus nog een hele keten aan monsternamepunten achter. En vergeet niet: als pluimveehouder hebben wij er ook geen enkel belang bij om salmonella-positieve broedeieren in de keten te brengen. Is er een direct gevaar voor de volksgezondheid als er eerst nog een verificatieonderzoek wordt gedaan? Nee. Er zitten genoeg sloten op de deur.

Vroegtijdig koppel afvoeren

Voor de betrokken pluimveehouders die op deze basis een koppel vroegtijdig moeten laten afvoeren, is dit bovendien verschrikkelijk. We willen niet kippen waaraan niets mankeert vroegtijdig laten slachten. Dan heb ik gerede twijfel bij wat we aan het doen zijn.

Lees ook: Vermeerderaars vechten salmonella-ruiming aan

Eén reactie

  • Kelholt

    Piet Faber zegt: 'We willen niet kippen waaraan niets mankeert vroegtijdig laten slachten.' maar waarschijnlijk bedoelt hij: 'We willen niet kippenhouders waaraan niets mankeert vroegtijdig laten slachten.' want dat is wat er gebeurt door dit (wan)beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.