Redactieblog

1 reactie

‘Onze loopeend is geen badeend’

Net als andere deelsectoren in de pluimveehouderij heeft ook de eendenhouderij te maken met wensen en eisen van de overheid en de consument.

En dat is goed. Een belangrijke kanttekening die daarbij gemaakt moet worden, is dat die wensen wel dienen te zijn gestoeld op de juiste uitgangspunten.

Eén van de onderwerpen die telkens weer de kop op steekt, is de beschikbaarheid van open water voor onze eenden. Vroeger, toen de dieren nog buiten liepen, konden ze aanrommelen in de soms natte uitloop. Door de grote milieubelasting en het hoge medicijngebruik die dat met zich meebracht, is wetgeving aangenomen om de eenden verplicht binnen te houden. Daar heeft de sector in die tijd behoorlijk over gemord, maar terugkijkend is dat een zegen geweest voor zowel dierenwelzijn als diergezondheid.

Eend ‘baddert’ graag in stro

Parkeendjes beschikken inderdaad graag over water, maar onze loopeend is geen zwemeend die de consument met zijn kinderen voert in de vijver in een park. Zeker als kuiken is water geen basisvoorwaarde, omdat in de natuur het dons gepoetst en vet gehouden wordt door de ouderdieren. Met strobaden voelt onze eend zich helemaal ‘happy’ en wordt zo voorzien in zijn natuurlijke behoefte.

Open water in eendenstal geeft juist minder dierenwelzijn

Toch kijken we als sector vooruit, onder meer in het vorig jaar door AviConsult samen met Wageningen Livestock Research opgestelde rapport ‘Inventarisatie alternatieve watervoorziening in Nederlandse eendenstallen’. Hierin wordt gekeken hoe we elementen kunnen toevoegen om het dierenwelzijn op een nóg hoger plan te krijgen.

Samengevat wordt aangetoond dat uitloop niet is toegestaan en open water ín de stal leidt tot vernatting, meer mest, ziekterisico’s met daardoor meer medicijngebruik en een verminderd dierenwelzijn. Die kant moeten we niet op willen.

Eenden gaan Pekino-drinkwatersysteem testen

Een kans ligt in de in sommige deelstaten in Duitsland al in gebruik zijnde zogenoemde Pekino-drinker, waarin de eend zijn kop kan onderdompelen. Die willen we gaan uitproberen in proefstallen. Daarbij laten we belanghebbenden, zoals de Dierenbescherming, meekijken. Ik ben ervan overtuigd dat deze drinker een mooie toegevoegde waarde kan hebben, waarmee wij als gepassioneerde dierhouders ons verhaal nog beter voor het voetlicht kunnen brengen.

Eén reactie

 • ruis

  Het artikel via de link <> geeft een mooi overzicht van het natuurlijk gedrag en behoeften van pekingeenden. Pekingeenden hebben wel degelijk een sterke behoefte aan open water, ook in een strosysteem dat al (deels) voorziet in de snebberbehoefte. Het alleen verstrekken van water via drinknippels is daarom onvoldoende om het natuurlijk gedrag te stimuleren. Een geschikt open water systeem voldoet aan de volgende voorwaardes:
  - De omgeving mag niet zodanig bevuild worden dat de dieren er juist weer vies van worden en er hygiëneproblemen ontstaan. Om te voorkomen dat strooisel te nat wordt lijkt het op voorhand een voorwaarde dat aanbod van open water op roosters of op een overdekte buitenuitloop plaatsvindt.
  - Open water moet zodanig 'open' zijn dat het voldoet aan de gedragsbehoefte. Er moet voldoende water op kop en lichaam gebracht kunnen om tot een goede lichaamsverzorging te komen. Dit geldt ook voor reiniging van ogen en neusgaten. De dieren moeten niet gefrustreerd raken door een te krap wateraanbod, zeker niet als de directe omgeving van dat watersysteem vies wordt.
  - Jonge eenden zijn ook prima zwemmers, maar vrij toegankelijk open water moet makkelijk te verlaten zijn om te voorkomen dat ze verkleumen of verdrinken.

  Marko Ruis, onderzoeker dierenwelzijn en gedrag

Of registreer je om te kunnen reageren.