Redactieblog

28 reacties

‘Wetswijziging Meststoffenwet: vergaderboer los het op!’

Pluimveehouders wordt wakker en laat je stem horen. Er ligt een wetswijziging van de Meststoffenwet ter internetconsultatie, die ingrijpend kan uitpakken.

Ik roep iedereen op om zijn zienswijze aan te geven via de internetconsultuatie op Overheid.nl. De wetswijziging houdt in dat een generieke korting op pluimveerechten (en andere rechten) per 2020 mogelijk wordt. Zodra een sector zijn productieplafond in een jaar heeft overschreden kan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een percentage vaststellen waarmee de productierechten gekort gaan worden. Zo’n generieke korting is schokkend en ingrijpend, alsof iedereen in Nederland een boete krijgt, omdat sommigen wel eens te hard rijden.

Pluimveesector boet voor probleem rundveesector

Bovendien wordt de pluimveesector aangepakt, vanwege een probleem in de rundveesector. In de meststoffenwet draait het allemaal om het beschermen van de bodem en het grondwater. Daar zijn wij als pluimveehouderij helemaal voor. Sterker nog, daar zorgen we voor met mestverwerking en export. Zo’n 90 procent van onze mest komt niet op Nederlandse grond.

Als de melkveehouderij net zo veel geld en energie in mestverwerking had gestoken als de pluimveehouderij, hadden we geen probleem

Laten we ook niet vergeten waarom de pluimveerechten in 2015 zijn gebleven; om een derogatie in Brussel te bewerkstelligen, die 100% ten gunste kwam van de productieruimte voor de melkveehouderij. Daar maakten de rundveevoormannen mooie sier mee, maar het is hún sector die de mest op de bodem, in het grondwater brengt. Zij zijn eigenaar van het probleem. En zij zouden ook de korting moeten dragen en de oplossing moeten aandragen. Als de melkveesector net zo veel geld en energie in mestverwerking had gestoken als de pluimveehouderij, hadden we immers helemaal geen probleem.

Rundveevoormannen moeten werken aan oplossing

Het is de hoogste tijd dat de rundveevoormannen ook nu eens stoer doen en erkennen dat zijn probleemeigenaar zijn en daarmee aan de gang gaan voor een oplossing. Tot nu toe zie ik daar echter alleen maar besmuikte gezichten en willen ze de pluimveesector laten meedelen in de generieke korting. Onacceptabel! Voor mij is wel duidelijk welke vergaderboeren dit moeten oplossen! Tegelijk kunnen we echter geen mogelijkheid voorbij laten gaan om onze zienswijze op tafel te krijgen: in overleg met de overheid én via de internetconsultatie door alle pluimveehouders.

Laatste reacties

 • melkveehouder .

  @piet faber. Echte selectieve LTO praat. Jullie zorgen goed voor de bodem door er voor te zorgen dat er geen (kippen)mest op komt? Wat een bezopen stelling. En de rundveehouderij profiteert 100% van derogatie? Wat dacht je van de rol van de varkenssector om de mestafzet beheersbaar te houden?

  Moeten we in navolging van jouw oproep als melkveehouderij maar gaan pleiten dat we alle sectoren over één kam moeten scheren en per direct grondgebonden maken. Beste Piet, in één keer heb je dan de zorg over grond die wij ook hebben en kun ook jij stoer doen. Maar dat is een andere zorg dan jij bedoelt.

  Ik ben het overigens wel met je oproep eens. Maar leg me eens uit waarom je een oproep doet aan vergaderboer en niet aan LTO c.q. Marc Calon? Die hebben er toch voor gezorgd dat de Minister deze mogelijkheid aangrijpt!
  LTO wilde toch (bovenop de grondgebondenheid) het rechtenstelsel waaronder de melkveehouderij nu kreunt? Of heb ik die oproep misschien gemist?

 • Maas1

  Met dit voornemen in de meststoffen wet vind er op een bepaalde manier toch ontschotting plaats.Nu het voornemen is om per sector een plafond in te stellen zal dit per sector apart moeten worden benaderd,het kan niet zo zijn dat wij deel uit maken via toch overlopende problemen uit een andere sector wederom gekneveld worden. De pluimveesector is een geheel andere sector,ook hoe ze de mestproblemathiek hebben opgelost,het is juist nu de vraag moet je wel doorgaan met pluimveerechten in zijn huidige vorm bij diegene die hun mest duurzaam verwerken,of juist de insteek gaat maken naar duurzame verwerkings overeenkomsten in relatie tot.Het duurzaamheid karakter van de sector heeft perspectief nodig en geen over slaande brand uit andere sectoren!

 • jhp

  @ melkveehouder . Ik denk dat hij de melkveehouderijvoormannen bedoeld, verder vind ik als grondgebonden melkveehouder met mest tekort het nogal stuitend dat een voorman van een sector die praktisch niet grondgebonden is, dus de meeste mest elders moet plaatsen zoiets roept.

 • Maas1

  @jip wie heeft hier als sector een mestplaatsings probleem en bij welke sector moest het fosfaat rechten stelsel ingevoerd worden! Om de boel enigsinds te beteugelen.Als je als sector een mest probleem heb los het dan zelf op,en gooi het niet over de schutting bij een andere sector!

 • kiepel

  @jhp
  volledig eens.
  Bovendien vind ik het raar dat juist een LTO voorzitter deze blog schrijft.

 • kleine boer

  Hallo er zijn nog zat grondgebonden melkveehouders die tellen niet meer mee?

 • Bennie Stevelink

  Hoe denkt Faber met zijn mestverwerking en mest die niet op de grond komt te voldoen aan de toenemende eis tot werken in lokale kringlopen?
  We hebben in de nabije toekomst heel andere zorgen dan de laatste paar koeien of kippen, meer of minder.

 • melkveehouder .

  @Maas1 de melkveehouderij had en heeft geen mestafezetprobleem. Dat de varkenssector op de mestmarkt niet kan concurreren met de melkveehouderij is geen geheim. Het beteugelen van de melkveehouderij is in het belang van de varkenshouderij geweest.

  Als daarbovenop de kippen- en varkenssector straks ook 65% van het krachtvoer van eigen land moet halen is het mestprobleem gauw opgelost denk ik.
  Misschien kan Piet Faber ook hier antwoord op geven.

 • Hugobens

  Bennie ruimer denken in oplossingen dan de microkringloop rond boerenerf.
  Onze gedroogde pluimveemestkorrels gaan bijvoorbeeld naar Burkina Faso waar deze gebruikt wordt om voedselgewassen te telen. Daar is een sterk te kort aan mineralen. Daarmee dragen wij, naast een duurzame afzet van mineralen, bij aan het wereld voedselvraagstuk.
  Daarvoor hebben wij wel €400.000,- geïnvesteerd.
  Ik ben er van overtuigd dat dit de juiste ontwikkeling is, gebruik maken van technologie om de wereld op een duurzame manier te voeden.
  Of zie jij dit anders?

 • Klaasvaak

  Als we dan toch gaan wijzen....
  Is het dan een idee om een schot (ook qua mestafzet) te plaatsen tussen de regio's oost, zuid en overig. Dan lost iedereen zn eigen probleem maar op....

  Man, man, man... opruiend stuk tekst. Op het aansporen tot reactie op de zienswijze na.

 • Snap niet dat de landbouw naar elkaar wijst. Het is een wetgeving gemaakt om maar ergens mee bezig te zijn en die geen enkele functie heeft zolang we samen zorgen voor de juiste plaatsing van de mineralen. Overheid heeft deze poppenkast wetje alleen maar gemaakt om de aandacht weg te halen van de echte problemen (industrie en de burger zelf) dan hoeve ze zich daar niet aan te branden want dat kan stemmen kosten. Dus stop met het wijzen naar elkaar maar ga gezamenlijk de strijd aan tegen de onzinnige wetjes van de overheid.

 • Kelholt

  @Piet Faber zegt:"Als de melkveesector net zo veel geld en energie in mestverwerking had gestoken als de pluimveehouderij, hadden we immers helemaal geen probleem."
  Precies Piet! Maar dan had de overheid haar machtige derogatie wapen niet meer kunnen gebruiken. Het was even taai geweest voor de groep niet grondgebonden bedrijven maar bij hoge mestafzetprijzen komt de mestverwerking vanzelf op gang.
  De grondgebonden bedrijven die minister Schouten nu graag ziet zouden hier zelfs van profiteren. Onbegrijpelijk dat LTO gezwicht is voor de dreiging dat de derogatie er af zou gaan.

 • agratax(1)

  @Bennie. Als we de Kringloop landbouw echt tot in detail willen gaan invullen, krijgen de intensieve bedrijven een harde dobber. Bij deze landbouw past geen voeder of voedsel import van over ver. Het afval, mest, rioolslib, moet immers weer terug op het land van herkomst! Moet de mest terug naar bv Brazilie, dan is kost dit heel veel CO2 en fijnstof uitstoot nog afgezien van de risico's op verplaatsing van ziekte kiemen. Den Haag heeft weer eens een leuk idee gelanceerd zonder de gevolgen te overzien. Straks 20.000.000 inwoners (economisch nodig Den Haag) die kunnen de Nederlandse boeren nooit voeden en zeker niet volgens de kringloop gedachte.

 • melkveehouder .

  @kelholt en 12.55 👍

 • veldzicht

  Wat een lulverhaaltje van die Piet Faber,Alsof de melkveehouderij het grondwater vervuilen,er vervuilt helemaal niemand iets en de waterkwaliteit in veedichte gebieden is vaak beter dan in natuur of stadgbieden.Wat ik een gruwel vind is kippenmest verbranden in Moerdijk,kostbare grondstoffen gaan in rook op terwijl akkerbouwers In N.Frankrijk (en ook in N.L. )er om zitten te springen.als het als retourvracht mee wordt meegenomen kost het nog weinig energie ook.dat is pas echte kringloop.die milieubeweging en linksepolitiek hebben maar een doel voor ogen : inkrimpen van de veestapel en de rest is onbespreekbaar en vooral niet naar luisteren wat die boeren zeggen.

 • farmerbn

  Ook eens met Piet Faber en kelholt. Niet eens met mensen die mest verbranden een gruwel vinden. Wil je als akkerbouwer pluimveemest dan moet je die gewoon bij een pluimveehouder kopen. Wil je niet kopen en niet krijgen maar er zelfs nog geld bijkrijgen, dan heb je pech. De pluimveehouder steeks hem dan in de fik.

 • Almagro

  @farmerbn, zo zit dat.
  Naast de subsidie en toeslagen was de vergoeding die men vroeg om de "zeer gewilde" mest te ontvangen een mooie aanvulling op het inkomen. Tot dat men zoveel vroeg dat pluimveehouders op zoek gingen naar een andere oplossing. Op veel pluimveebedrijven is de mest nu een opbrengstpost.

 • Maas1

  @veldzicht zegt: is kippenmest verbranden in Moerdijk,kostbare grondstoffen gaan in rook op terwijl akkerbouwers In N.Frankrijk (en ook in N.L. )er om zitten te springen.......... Juist ja je geeft het zelf aan dat is wat Moerdijk doet naast de duurzame energie winning gaan de mineralen die daar bij vrij komen naar ..jawel Frankrijk. Goed gezien veldzicht.. alleen je slaat de plank volledig mis.. Deze discussie heeft al volop op pluimveeweb plaats gevonden dus verdiep je eerst in de materie. De kringloop wordt gesloten met energie opwekking en de daar bij vrijkomende mineralen stromen met afzet naar fosfaat arme regio's.

 • ENDE902

  Ik vermoed dat de heer Faber is getriggerd door LTO-bestuurders die menen de knelgevallen i.v.m. de fosfaatrechten voor rundvee te kunnen oplossen door over de schotten tussen de agrische sectoren te kijken. Deze aangekondigde wetswijziging kan men inderdaad zien als een meegaan van de minister in deze lijn.
  Ik moet zeggen, dat ik dit onacceptabel vind, want laten we eerlijk zijn, bij de introductie van het fosfaatverhaal was al duidelijk, dat hierdoor bedrijven in problemen zouden komen. Laten de heren uit de LTO-veehouderij hoek dan ook de verantwoordelijkheid nemen voor de ingeslagen weg en zeggen, dat er voor een aantal knelgevallen geen oplossing is.

 • veldzicht

  OK . @Maas 1.Het fosfaat mag dan behouden blijven en misschien nog wat mineralen maar de rest gaat in rook op en voor duurzame energiewinning hoef je geen kostbare kippen mest te verbranden.De energie om daarvan in plaats kunstmest te produceren kost vele malen meer energie plus dat je de organische stof kwijt bent..

 • Maas1

  veldzicht, om kunstmest te produceren kost veel energie.de( kunst!)mestvervangers uit Moerdijk leveren energie op!

 • Alco

  Maar goed.
  De pluimveehouderij wordt tegen de melkveehouderij opgezet.
  En dat is nu juist wat de overheid wil.
  Jullie komen er samen niet uit?
  Dan moeten wij het maar regelen.
  Beste mensen. Tezamen het overheidsbeleid onder de loep nemen is het credo.

 • Maas1

  @Alco juist ja we hebben onderling aangegeven hoe we tegen over en naast elkaar staan.Als je als veehouder varkenshouder kalverhouder of pluimveehouder en in de toe leverende industrie werkzaam bent en geen generieke korting wenst via het minste of geringste en zeker niet bij een kabinet die niet landbouw gezind is,is het nu zaak om de internetcosultatie in te vullen en een front te vormen.

 • j.verstraten1

  Ik was ook niet voor het vastleggen van sectorplafonds. Omdat je hierdoor per sector strak word gezet terwijl er nationaal geen probleem hoeft te zijn. Na het lezen van deze blog denk ik er anders over.

 • 0064376

  zonder stront groeit er niks...

 • H.M. Hubers

  Ik ben nog op zoek naar antwoorden op twee vragen.
  1.Waarom hangt er een generieke korting boven het hoofd, als het systeem al sinds 1987 een rechtenstelsel heeft en dus feitelijk niet teveel kan produceren?
  2.Waarom is het belangrijk om een fosfaatplafond te hanteren voor een product dat nagenoeg geheel geëxporteerd wordt. Dat hebben we toch gelukkig ook niet op eieren, vlees, melk, aardappelen, etc.
  Pluimveemest is een exportproduct waar geld mee wordt verdiend, net als andere landbouwproducten en het komt niet op de Nederlandse bodem terecht.

 • Almagro

  @H.M.Hubers, hier de antwoorden op uw vragen.
  1. Omdat men een instrument in handen wil hebben om de veestapel in te krimpen zonder daarvoor te hoeven overleggen met de sector en zonder wetswijziging. Deze voorziening zorgt ervoor dat inkrimping simpel weg kan door een AmvB.
  2. Het boeit niet wat de sector allemaal voor mooie dingen kan exporteren en dat de sector daar geld mee verdient. Dit is ondergeschikt aan de dubbele agenda en uiteindelijke doel: de veehouderijsector in z'n geheel reduceren tot een kleine zelfvoorzienende eenheid die goedkoop voedsel levert op de manier zo wij dat willen.

 • Kelholt

  Precies @Zents beheer Alle actieprogramma's en regelingen zouden maar één doel mogen hebben, schoon drinkwater in Nederland (en in Europa). Ze worden echter gebruikt om op dieraantallen en gewassen (geen maïs) te sturen. Het drinkwater is ondanks alle programma's in al die jaren niet veel beter geworden. Het was goed en is goed. In landelijk gebied althans. Bij natuur- en stedelijke gebieden is het een stuk minder.
  Als de overheid alle euro's die ze in de mest poppenkast hebben gestoken gebruikt hadden om boeren uit te kopen dan hadden ze hun doel, minder dieren, sneller, makkelijker en zonder weerstand bereikt.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.