Redactieblog

‘Inspraak zonder inzicht, uitspraak zonder uitzicht’

Met het warme weer van de afgelopen weken moet je je niet te druk maken. En ik moet zeggen, over het algemeen lukt dat vrij aardig.

Ik merk ook in de stal dat het met het nu zittende koppel ouderdieren van langzaam groeiende vleeskuikens soepel gaat. Ze zijn minder zwaar en kunnen hun warmte beter kwijt, heel fijn.

Dat geeft ook mij rust, zeker nadat ik werd verblijd met een aanvullende nota voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Ik kan mij er eigenlijk al niet meer druk over maken, maar man, man, RVO.nl leeft wel heel erg in zijn eigen bubbel.

Systematiek DGF-heffing terug naar oud model

Wat is er aan de hand? De systematiek van de DGF-heffing gaat weer terug naar oud model: heffen per opgezet dier in plaats van per gemiddeld aanwezig dier. Echter, voor de in 2017 opgezette en nog in 2018 aanwezige bijplaatshanen in de vermeerderingssector volgt een naheffing.

Omdat RVO rekent met een gemiddelde omloopsnelheid van hanen van 280 dagen, moeten we die volledig betalen. Dat terwijl RVO ook weet wanneer de hanen zijn bijgeplaatst én weet dat ze met de rest van het koppel op een gezette datum weggegaan zijn. Dat moeten we namelijk in het KIP-systeem aangeven.

Ze hebben bij RVO geen enkele notie van de onderliggende processen en varen blind op een systematiek van gemiddelden en percentages.

Wantrouwen tussen overheid en boer

Ik vind dit een zeer ongelukkige ontwikkeling. Enerzijds gaat iedereen in de vermeerderingssector weer zeuren over de aanvullende nota, anderzijds voedt het het diepgewortelde wantrouwen tussen overheid en boer. Laten we wel wezen: ‘het is gewoon gappen, niets anders’.

Een en ander leidt tot een slecht gesternte om andere, veel belangrijkere zaken onder te regelen. Het enige pluspunt is dat we vanaf nu weer terug zijn bij de oude, vertrouwde heffingssystematiek per opgezet dier. Een systematiek waar we altijd van hebben aangegeven dat hij nooit losgelaten had moeten worden. Maar ja, dat is de overheid voor je. Inspraak zonder inzicht, uitspraak zonder uitzicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.