6 reacties

‘Vleeskuikens samen met agrobosbouw’

Agrobosbouw kan een grote bijdrage leveren aan kringlooplandbouw. 4 pluimveebedrijven gaan het concept van agrobosbouw in de praktijk bewijzen.

Sophie runt samen met haar man hun agrarisch bedrijf in Het Groene Hart. Hij gaat over de koeien, zij over de kippen. Vleeskuikens om precies te zijn, tot voor kort waren dat nog leghennen. Sophie: “Deze soort is minder gevoelig voor vogelgriep, niet onbelangrijk als je daar in het recente verleden al 2 keer mee te maken hebt gehad.” De nabijheid van een Natura 2000-gebied zal daar wel niet helemaal vreemd aan zijn geweest.

Omschakeling in bedrijfsvoering

Voor de uitloop is 6,5 hectare biologisch kruidenrijk grasland beschikbaar met een uitgestelde maaidatum, zodat het gras lekker hoog en ruig kan worden. Met de omschakeling van leghennen naar vleeskuikens wil Sophie ook naar een omschakeling in bedrijfsvoering, naar een biologische binnen een agro-ecologische aanpak.

Sophie dacht eerst aan de aanplant van knotwilgen in de uitloop, maar kwam al snel uit bij een veel meer algemene vraag: “Hoe kun je de uitloop op een manier inrichten die goed is voor koe, kip en boer?” Of met een schuin oog kijkend naar kringlooplandbouw: “Hoe kun je die 2 sectoren met elkaar combineren als het gaat over voer, huisvesting en uitloop?”

Samenwerking met studenten

Met die vragen meldde Sophie zich een tijdje geleden bij ons. Ook met het oog op de toekomst brengen we dit soort vragen het liefste onder bij een opleidingsinstelling: de studenten van nu zijn immers de agrarisch ondernemers van de toekomst. In dit geval kwamen we uit bij de opleiding Dier- en Veehouderij van Hogeschool Inholland in Delft. Met als resultaat dat een groep studenten met die vragen aan de slag is gegaan, onder begeleiding van een docent. Met een doelstelling die deze studenten zó hebben geformuleerd: “Realiseer een inrichtingsplan voor biologische vleeskuikens in combinatie met melkvee. Dit inrichtingsplan dient rekening te houden met de gezondheid en het natuurlijke gedrag van beide diersoorten en tevens met de ruimtelijke ordening van een agrobosweide.”

Wat is agrobosbouw?

De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, gebruikt deze definitie: agrobosbouw is de collectieve naam voor landgebruikssystemen en -technologieën waarbij houtige meerjarige planten (bomen, struiken, et cetera) weloverwogen worden gebruikt op dezelfde percelen als 1-jarige landbouwkundige gewassen en/of dieren, in een bepaalde ruimtelijke indeling of in een bepaalde volgorde in tijd. In een agro-ecologisch systeem als agrobosbouw vinden er zowel ecologische als economische interacties plaats tussen de verschillende onderdelen.

Ofwel kort samengevat: agrobosbouw is het op een slimme manier combineren van meerjarige gewassen met 1-jarige gewassen zoals granen en groenten (=agrobosakkers) of met dieren zoals koeien, varkens en kippen (=agrobosweides). Daaronder vallen bijvoorbeeld ook onze van oudsher al bekende hoogstamboomgaarden en ook een groeiend aantal kippenuitlopen (3.000 hectare).

In de bijdrage die de sectortafel landbouw en landgebruik begin juli heeft geleverd aan het klimaatakkoord, is bijvoorbeeld gerekend met ‘het aanplanten van 5.000 hectare biomassabossen (onder meer wilg en populier)’, met als toelichting ‘biomassateelten, tijdelijk, kippenuitloop (twee derde van kippenboeren)’.

Eerste praktische bijdrage

Het Inholland-project waaraan Sophie deelneemt en dat begin 2019 wordt afgesloten, moet op korte termijn dus al een eerste praktische bijdrage leveren aan het realiseren van die nogal ambitieus geformuleerde doelstelling.

Samen met de 4 pluimveebedrijven waarvoor onder leiding van Probos en met een financiële bijdrage van LNV het concept van agrobosbouw op dit moment ook verder wordt uitgewerkt. Dat alles moet leiden tot een website (agrobosbouwkip.nl) waaraan op dit moment hard wordt gewerkt, met daarop informatie over zaken als beplantingsplannen, ontwerpen voor landschappelijke inpassing, relevante wet- en regelgeving, kosten-batenberekeningen en beheerplannen. En over voorbeeldbedrijven als dat van Sophie.

Lees ook: ‘Agrobosbouw kan heel goed samen met reguliere teelten’

Laatste reacties

 • el

  Veel succes,Houd ons op de hoogte!

 • Bennie Stevelink

  Hoe krijg je vruchten die op de grond vallen vrij van salmonella en in het algemeen van kippenmest?
  Hoe voorkom je dat kippen een eindje opvliegen, op takken gaan zitten en vruchten aanpikken?

 • Jan-Zonderland

  Ben benieuwd naar de economie van deze concepten.
  Ik gok dat het zwaar afhankelijk is van subsidie.

 • farmerbn

  Altijd gedacht dat die promoters van agrobosbouw deskundige mensen waren op hun werkgebied. Maar nu zie ik dat ze studenten met een Havo diploma het werk laten doen. Ik ben niet zo onder de indruk van de deskundigheid van die studenten en denk dus dat het voor Sophie moeilijk gaat worden. Hopelijk zit ik er naast en gaat het een mooi project worden en is er financiele hulp als het eventueel fout gaat.

 • sivb

  ik denk dat het zonde is v/d grond en je wel een hele hoge kg prijs moet krijgen.

 • Ik vind het geweldig dat onderwijs, overheid en ondernemers samenwerken. Kansen op een toekomst voor nieuwe concepten in de landbouw/veeteelt worden bereikt door goed samen te werken. Samen innoveren is het nieuwe concurreren. Ik ben trots op wat de Inholland studenten samen met docent-experts, ondernemers, Agrobosbouw en andere experts hebben gedaan. Als we onze toekomstige (young) professionals goed willen opleiden dan zullen ze meegenomen moeten worden in relevante vraagstukken. Als we dat niet doen dan komt de toekomst van onze sector in het geding dus ik omarm deze samenwerking en hoop dat meer mensen er zo in staan. Geef deze nieuwe generatie een kans, laat ze samen leren en ontwikkelen met professionals uit het werkveld want zij zijn over enkele jaren het werkveld. Allen succes gewenst met de verdere ontwikkeling van een succesvol concept

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.