Redactieblog

2 reacties

‘Met de juiste balans vooruit in pluimveesector’

Komt er eens een moment van rust voor de pluimveesector, vraag ik me wel eens af.

Want er is het afgelopen jaar heel veel op de pluimveesector afgekomen én er zit nog zo veel aan te komen. Risicoanalyses van de NVWA over de pluimveevlees- en eierketen, de aanpak van fijn stof, het verbod op snavelbehandeling van leghennen, vangletsel reduceren, de telkens terugkerende dreiging van vogelgriep die we willen verminderen, verbetering van duurzaamheid en circulariteit, verbeteren van de brandveiligheid, asbestdaken verwijderen. Het houdt niet op.

Wij willen ook vooruit, maar het moet wel behapbaar zijn

Overheid, politiek, afnemers of burgers stellen telkens nieuwe eisen aan de wijze waarop de sector pluimvee houdt. Dat is niet erg, want de wereld is altijd in beweging. En wij willen ook vooruit, maar het moet wel behapbaar zijn.

Als LTO/NOP zijn we daar voortdurend mee bezig. Meedenken, bijsturen, temporiseren. Bij nieuwe voorstellen brengen we telkens weer de praktische consequenties voor pluimveehouders in beeld. Kan iets wel of niet, is het haalbaar en hoe snel? Zien we kansen of bedreigingen?

Aanbevelingen uit sector voor verbetering IKB

De fipronil-crisis leidde tot kritische noten richting het kwaliteitssysteem IKB. De sector kwam zelf met aanbevelingen voor versterking van het kwaliteitssysteem, in het belang van de voedselveiligheid. Daarvoor hebben we van de overheid veel waardering gekregen! De versterkingen hebben tot doel om een volgende crisis te voorkomen of in elk geval zo klein mogelijk te houden.

We komen nu in de fase dat die aanbevelingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. De organisatie van IKB wordt versterkt, we gaan de producten die het pluimveebedrijf binnenkomen borgen en monitoren op kritische stoffen.

Lees ook: Raad van Beheer voor IKB Ei en Kip

Middelen efficiënt en effectief inzetten

Dit alles gaat gepaard met hogere kosten. Natuurlijk zit niemand daarop te wachten. Daarom moeten we voortdurend alert zijn op een efficiënte en effectieve inzet van middelen. Maar hiermee zetten we als sector ook een flinke stap voorwaarts.

Om het tot een succes te maken is het van belang dat alle schakels in de keten in dit proces hun verantwoordelijkheid nemen. Een goed IKB-systeem is immers in het belang van de gehele keten.

Verbetering blijft nodig

Op allerlei vlakken zullen voortdurend verbeteringen nodig zijn voor behoud van de positie van de Nederlandse pluimveesector, zowel in de markt als in de maatschappij. Als sector willen we vooruit, maar wel in het juiste tempo, haalbaar en betaalbaar. Het is telkens zaak daarin een goede balans te vinden.

Laatste reacties

  • domme boer

    Wij hebben alles goed voor elkaar in Nederland maar onze kostprijs is zo hoog geworden ( en zal alleen nog maar stijgen) dat Polen en Oekraine hier de eieren en het vlees leveren.

  • domme boer

    Dus de rust komt vanzelf wel.

Of registreer je om te kunnen reageren.