001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier

11 reacties

‘Tijd voor structurele aanpak vogelgriep’

Pluimveebedrijven in de buurt van water saneren is een van de hoognodige maatregelen om de pluimveesector weerbaarder te maken tegen vogelgriep, oppert de Dierenbescherming.

De berusting die lijkt te ontstaan rond de vogelgriep is ons een doorn in het oog. Het is tijd voor een structurele, langetermijnaanpak. Nu de vogelgriep een jaarlijks terugkerende plaag is geworden, die ieder jaar honderdduizenden gezonde dieren voortijdig het leven kost, gaan er te veel stemmen op van mensen die hierin lijken te berusten. “We zullen ermee moeten leren leven”, aldus woordvoerders van de pluimveesector.

Ook boeren met vrije uitloopkippen bepleiten in de media een langere periode waarbinnen zij hun ‘ophokeieren’ mogen afzetten als vrije uitloopproducten. “Daar moet de staatssecretaris z’n best voor doen in Brussel”. Intussen vraagt niemand zich af wat dit doet met het dierenwelzijn. We blijven opvlammende vuurtjes blussen, terwijl de veenbrand voortwoekert. Onacceptabel, vindt de Dierenbescherming.

‘Dat plofkipfiletje of eitje is helemaal niet zo goedkoop als menigeen denkt’

Want los van de kwestie onder welk label je de eitjes verkoopt, zijn er knellende zaken die een discussie verdienen. Wat te denken van de massale hoeveelheid dieren (eind 2016: 380.000) die telkens maar preventief worden geofferd, maar na laboratoriumtests helemaal niet ziek blijken te zijn? Of de enorme geldbedragen (zo’n € 20 miljoen tot nu toe) die worden gestoken in symptoombestrijding? Zo bezien is dat plofkipfiletje of eitje helemaal niet zo goedkoop als menigeen denkt. Het kost de maatschappij namelijk kapitalen om de pluimveehouderij in zijn huidige vorm overeind te houden.

Roer moet om

En daar wringt de schoen. Het roer moet echt om, het is de hoogste tijd om de pluimveesector weerbaarder te maken tegen vogelgriep. Denk bijvoorbeeld aan het saneren van pluimveebedrijven in de buurt van water. De bakken geld dáárvoor gebruiken zou veel verstandiger zijn. Immers, als je weet dat in de buurt van water jaarlijks besmette trekvogels neerstrijken, ben je dom als je niet ingrijpt. Het waren ook recent weer grote pluimveebedrijven in de buurt van plassen en meren die getroffen werden door het virus.

Voorzichtigheid blijft ook na sanering geboden om het vogelgriepvirus niet snel om zich heen te laten grijpen als er eenmaal besmetting is geconstateerd. Maar kennelijk kan de overheid nog wel wat terughoudender zijn met ‘preventief ruimen’. Nu al. En uiteindelijk moeten we naar een situatie waarin helemaal geen pluimvee meer hoeft te worden gedood vanwege vogelgriep. Robuustere kippen fokken, die minder op vlees- en eierproductie en meer op weerstand zijn geselecteerd, gaat daarbij helpen. En uiteraard moet er een bruikbaar vaccin komen.

‘Ophokken moet een crisismaatregel blijven en geen jaarlijks terugkerend beleidsinstrument’

De Dierenbescherming erkent dat het ophokken van pluimvee bij een dreigende uitbraak een noodzakelijk kwaad is. Maar dat betekent voor de dieren minder ruimte en afleiding, en daardoor stress. Ophokken moet daarom een crisismaatregel blijven en geen jaarlijks terugkerend beleidsinstrument.

Begin deze maand werd de ophokplicht die in november van kracht werd, voor de tweede keer verlengd. Ook hier zijn structurele maatregelen vereist om de noodzaak tot ophokken tegen te gaan. En als het toch moet, zal het verlies aan dierenwelzijn moeten worden gecompenseerd. Het risico op vogelgriep door het vrij uitlopen van pluimvee kun je bijvoorbeeld tegengaan door in de uitloop meer bomen en struiken te plaatsen. De kippen vinden dat fijn om onder te lopen, maar watervogels zoeken juist leger terrein.

Verlies aan dierenwelzijn compenseren

En het verlies aan dierenwelzijn kun je compenseren door minder dieren per vierkante meter te houden, meer afleidingsmateriaal te geven en grotere overdekte uitlopen te maken. Vogelgriep, sinds 2003 een terugkerende gruwel; al veertien jaar weten we welke risico’s we lopen en hebben talloze adviseurs duidelijk gemaakt dat een reconstructie van de pluimveehouderij noodzakelijk is. De Dierenbescherming kan daarop blijven hameren. Maar wie neemt het voortouw?

Laatste reacties

 • H.M. Hubers

  Dit artikel stond vorige week al in het dagblad Trouw.
  Ik heb er mij ontzettend aan gestoord en doe dat nu weer! Er staan teveel dingen in die niet waar zijn of onjuist worden belicht.
  De kosten van vogelgriep worden niet door de maatschappij betaald, maar door de sector zelf! De pluimveesector brengt de Nederlandse maatschappij juist welvaart en betaalbaar gezond voedsel.
  Robuustere kippen fokken tegen vogelgriep is een utopie! Het huidige virus doodt op grote schaal robuuste wilde vogels! Het is daarom niet eerlijk om dit aspect te benoemen als het over vogelgriep gaat.
  Sommige deskundigen (waaronder pluimveehouders die een besmetting hebben meegemaakt) beweren dat bomen in de buurt van de stal juist de kans op besmetting vergroten, vanwege het aantrekken van boom-minnende vogels
  die ook besmet kunnen zijn.
  Het zou de dierenbescherming sieren als ze samen met de deskundige pluimveesector zou bouwen aan een duurzame oplossing voor de vrije uitloop-kippenhouderij! Dit soort onzinnige en populistische artikelen drijft ons uit elkaar en geeft de burger een onjuist en oneerlijk beeld!

 • JKr

  Foute laatste zin. Die moet zijn: wie betaald dit voortouw?

 • HeinCarien

  Die Femke snapt er dus geen snars van. Kom eerst eens met een bak geld en ga dan wat verkondigen. En wie betaald die bepaald. Zomaar wat in het wilde weg roepen kan ik ook wel. Die hele dierenbescherming brengt Nedeland financieel niks. Dus niet meer in stand houden, klaar

 • fietskip

  Een populistisch en polariserend stuk schrijven dat gaat nog goed, maar kennis van zaken dat zie ik hierin niet.
  Jammer want je kunt beter samenwerken met de sector als zo'n stuk schrijven.
  Dan kun je tenminste meer veranderen.
  Nogmaals jammer!

 • zon

  Geweldig Femke,
  Geef mij maar een goede zak met geld en vergelijkbare vut regelingen als bij de belastingambtenaren .
  Graag wil ik dat wel onderbouwd zien met bankgaranties en dergelijke voordat we bij de notaris tekenen.

 • Barneveldsei

  Ach ja de nieuwe directeur van de dierenbescherming roept ook maar wat onzin uit. Maar als ze naar de ganzen populatie had gekeken die alleen eten van de Nederlandse akkers en elk jaar weer meer worden, die mogen gewoon blijven groeien. Dat weidevogels in de stress schieten van dat oorverdovend gekrijs. Dat grote troepen de akkers onderschijten kunnen de weidevogels er geen nest meer maken, maar dat scheelt de dierenbescherming geen reet. Maar die mega grote groep ganzen zijn wel dragers van de a. i. Het lukt de dierenbescherming aardig om de problemen bij de boeren op het bord te leggen. En nogmaals aan de boeren wordt niks gevraagd die moeten elk jaar premie betalen om kippen te mogen houden. Dus pak de ai aan in het wild ook in Rusland en India wereldwijd. Maar leg de rekening niet neer bij de nl pluimvee houders.

 • Joerissen

  Helemaal eens met de opmerkingen van H.M. Hubers. Maar ik zie ook een lichtpuntje. De Dierenbescherming is toch al zo ver dat we geen kippen meer buiten moeten laten lopen in waterrijke gebieden. Nou, ik zou een stukje verder willen gaan. De wintergarten als overkapte buitenuitloop positioneren en deze niet meer meetellen als oppervlakte om extra kippen te mogen houden. "Lekker scharren in de Wintergarten" dus. Ik blijf het zeggen. De gevaren vanuit de natuur voor buitenlopende kippen blijven. En dan heb ik het nog niet over roofvogels, vossen en andere ziekten. Duurzame productie, OK maar dan alleen als dierwelzijn, bio-veiligheid en opbrengsten in balans gebracht worden. Houderijsystemen ontwikkelen die hierop inspelen is de hoogste prioriteit. People, Planet, Profit. Dit wordt nog weleens vergeten. We moeten terug in balans!

 • Cornelis61

  Rationeel denken betekent: commerciële dieren ( nodig om onze consumenten veilig en voor een redelijk prijs te voeden ) binnen houden, dus maximaal een goede/nette wintergarten. Geen vermenging met dieren buiten onze stallen. Ga voor de lange termijn

 • Aag

  allemaal vegetarisch worden is mijn utopie, maar dat zit er vast niet in. gezonder en zijn we van dit soort zaken verlost.

 • zon

  De mens is een vlees en planteneter,het is onnatuurlijk om geen vlees te eten.
  Veel mensen die willen hebben dat wij vegetatier worden zijn mensen die een luxe baantje hebben en te luxe ideeen hebben en dit op willen leggen aan het gewone volk.

 • fietskip

  waar wil je alle's van laten groeien om genoeg vegetarisch voedsel te krijgen zonder mest van vee Aag?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.