001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Commentaar

‘Niet marchanderen met ophokplicht’

De vereniging van eierhandelaren en eiproductenfabrikanten Anevei roept de overheid op om zo snel mogelijk de ophokplicht voor pluimvee op te heffen.

Desnoods eerst alleen in gebieden met relatief weinig wilde watervogels. De vereniging maakt zich grote zorgen over de gevolgen op korte en lange termijn, van het feit dat vrije uitloopeieren tijdelijk scharrelei moeten worden genoemd.

Dat kost boeren met vrije uitloopkippen duizenden euro’s per week, terwijl de beperking ook de exportpositie van Nederland bedreigt. Twee derde van de eieren en eiproducten gaat namelijk de grens over.

Lees ook: Ex-uitloopei niet onderscheidend in schap
Het is daarom zeer begrijpelijk dat de eiersector bij de overheid aanklopt voor een zo snel mogelijke opheffing van de ophokplicht. Hoe korter de periode, des te lager de schade. Iedere week minder is meegenomen. De overheid moet daar zeker naar kijken.

Zolang het zo-snel-mogelijk maar niet uitmondt in souplesse in het hanteren van de veterinaire uitgangspunten voor de ophokplicht.

Criteria goed hanteren

Wat nu van dag tot dag telt is het goed hanteren van die criteria door de commissie van deskundigen, en een overheid die zich laat leiden door het advies van die commissie.

In het zuidwesten van Frankrijk was geen ophokplicht. Daar worden nu ten koste van € 200 à € 300 miljoen alle eenden geruimd, om de vogelgriep te beteugelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.