001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Commentaar

7 reacties

'Alert zijn op arbitraire normen'

Kippen zitten langer dan twaalf weken binnen, en verliezen status vrije-uitloophen.

De Duitse deelstaat Baden-Württemberg schort één dag de ophokplicht voor kippen op, en gaat conform de Europese regels een nieuwe periode van twaalf weken ontheffing in. Eieren van deze opgehokte dieren komen als vrije-uitloopeieren op de markt.

De Duitse deelstaat steekt zo een dikke vinger op naar Brussel. De Europese Commissie houdt star vast aan de regels van vrije uitloop. Volgens de EU-verordening moeten vrije uitloophennen de gehele dag naar buiten kunnen. Om veterinaire redenen zoals nu met de dreiging van vogelgriep, kan daar van afgeweken worden, maximaal twaalf weken.

Per week verlies van €720.000

In Nederland is die periode op 1 februari gepasseerd. In Nederland komen de eieren van de opgehokte dieren straks als scharrelei op de markt. Wageningen Economic Research becijfert dat dit de pluimveehouders 2 cent per ei kost. Met 6 miljoen vrije-uitloophennen in Nederland betekent dit per week een verlies van €720.000.

De pluimveesector vecht terecht de periode van twaalf weken aan, in 2008 opgenomen in de verordening. Destijds ging men er nog vanuit dat zo’n dreiging vier, hooguit vijf weken duurde. Het getal twaalf was zuiver theoretisch; bedoeld om misbruik tegen te gaan. De situatie is inmiddels drastisch gewijzigd. De termijn is nu onhoudbaar.

'Wees alert als getallen worden opgenomen in regels of convenanten'

De macht der getallen, het speelt niet alleen in dit geval. Neem het fosfaatdebacle, waar Nederland zelf een plafond van 172,9 miljoen kilo liet vastleggen. Voor CO2-uitstoot, antibioticagebruik of residuen gelden gelijksoortige arbitraire normen. Het is te laat om te ageren als de deadline nadert, of al is overschreden. Hier is een waarschuwende vinger -en dat is een heel andere dan die van Baden-Württemberg - op zijn plaatst. Natuurlijk, cijfers maken een doelstelling concreet, tastbaar. Maar wees alert als dergelijke getallen worden opgenomen in regels of convenanten. Zelfs als het een ontsnappingsclausule betreft. Het kan tegen je gaan keren.

Laatste reacties

 • V

  Baden-Württemberg steekt helemaal geen dikke vinger op naar Brussel, ze houden zich netjes aan de regels. De uitloop pluimveehouders in Nederland krijgen een dikke vinger van staatssecretaris van Dam, hij doet nu net of hij nergens van weet maar was al vanaf het begin van de ophokplicht op de hoogte van deze mogelijkheid.

 • farmerbn

  Wat is de straf als de kippen per ongeluk de deur forceren en een dag ontsnappen? Kan natuurlijk iedereen gebeuren en je vindt vast wel een rechter die met je meegaat.

 • a van Gerwen

  Al die getallen in convenanten "kunnen" niet maar "gaan" tegen je keren. Kijk naar de antibiotica reductie. Geen lof voor het behaalde resultaat, maar moord en brand schreeuwen dat de doelstelling tot op een paar procent niet behaald is. De zelfde discussie zie ik ontstaan bij de doelstelling van 80% weidegang. Het zal nog een hele dobber worden om dit te halen en ik vrees dat we ondanks alle inspanningen met de grond gelijk gemaakt zullen worden als we niet precies die 80% gaan halen.

 • Insp.

  Dit is precies reden waarom ik het lidmaatschap van het vakblad 'boerderij' heb opgezegd. Wat een kutartikel!
  Dat nota bene een hoofd redacteur niet begrijpt dat door een zgn. vinger naar Brussel van een Duitse deelstaat heel de toegevoegde waarde van het concept 'vrije uitloop' ter discussie komt te staan bij de consument.
  Waar kan een consument nu nog op vertrouwen; waarvoor betaald de consument een hogere prijs?

 • Jan Vullings

  Beste Insp. (naam bij mij bekend),
  Nog los van uw grof taalgebruik, ik keur de Duitse handelwijze helemaal niet goed. Ik zeg alleen dat je goed moet nadenken over getallen. Getallen zijn vaak arbitrair. Veranderde feiten kunnen tot andere normen leiden. Dat is heel goed aan de consument uit te leggen.

 • farmerbn

  Ik vind het een prima artikel met een kern van waarheid. Ook de pensioensgerechtige leeftijd heeft in NL een glijdende schaal dus boeren moeten dat ook krijgen.

 • Insp.

  Beste heer Vullings,
  Ik lees onder andere prikkelende artikelen over het algemeen wel grover taalgebruik, daar is het enkele woordje wat ik gebruik nog niets bij.
  Uw artikel wekt bij mij een andere indruk dan u nu in uw reactie aangeeft.
  Een vast getal is een norm waar een consument op kan vertrouwen en aangezien de klant koning is kun je daar niet voorzichtig genoeg mee zijn.
  Ik neem aan dat u het artikel: 'Ook Duitse uitloopeieren worden scharreleieren' van vandaag ook kent. Dat artikel kan mij wel bekoren en is niet tendentieus van aard.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.