Redactieblog

‘Windrichting pluimveehouderij nog onbekend’

Precies een jaar geleden presenteerde de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP samen met de pluimveehoudersvakbond NVP onze visie op de toekomst van de pluimveesector.

De visie, Koers voor een vitale pluimveehouderij, werd geïllustreerd met een windvaan die toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam van ons cadeau kreeg. Ons verhaal over de ambities en uitdagingen richting 2025, voor de pluimveesector als geheel, voor pluimveehouders en voor ons als belangenbehartigers.

Vogelgriep en fipronil

Voor je het weet is er alweer een jaar voorbij. Bij onze te varen koers voerden dit jaar twee belangrijke zaken de boventoon: eerst werden we eind vorig jaar opnieuw geconfronteerd met aviaire influenza (AI) en deze zomer daarbovenop de fipronil-affaire. Het zijn individuele bedrijven die getroffen worden, maar zeker bij AI heeft de hele sector met de gevolgen te maken. We moeten ons wapenen om zulke problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Uitsluiten wordt moeilijk.

Voor AI doen we dat door (internationaal) de discussie aan te gaan over mogelijkheden van vaccinatie, een lang proces dat zo maar 10 jaar kan duren. Maar noodzakelijk omdat de AI-situatie in de wereld de laatste jaren echt is veranderd. Voor de kortere termijn moet de focus op biosecuritymaatregelen blijven liggen: telkens blijven werken aan inperken van risico’s. Alle te treffen (bedrijfs)maatregelen moeten een vanzelfsprekendheid zijn, al zijn ze soms lastig. Houd elkaar scherp en blijf kritisch, want gevaren liggen op de loer.

Vervolg geven aan politieke dossiers

Nu het nieuwe kabinet in aantocht is en we een nieuwe minister van Landbouw verwachten, kan ook aan een aantal politieke dossiers een vervolg worden gegeven. Dan wordt duidelijk hoe in Den Haag de politieke wind gaat waaien. Het door ons ongewenste voornemen van staatssecretaris Martijn van Dam om de POR-regeling niet te verlengen en de evaluatie van het verbod op enkele ingrepen bij pluimvee per september volgend jaar, komen dan op de politieke agenda.

Met de visie in de hand hebben wij ons huiswerk gedaan. Het wordt tijd dat we daarover ook inhoudelijk met de nieuwe bewindspersoon kunnen spreken en er definitief duidelijkheid ontstaat voor de sector en ondernemers.

Of registreer je om te kunnen reageren.