001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Expertblog

5 reacties

'Leren leven met vogelgriep'

Over een periode van tien jaar is vastgesteld dat buiten gehouden pluimvee een 7,7 keer grotere kans heeft op besmetting met vogelgriep. Sector en overheid moeten daar beleid op maken.

In november 2014 werd de pluimveesector voor het eerst in elf jaar geconfronteerd met introducties van hoogpathogene vogelgriep (HPAI). Evaluatie heeft zowel de sector als overheid begrip leren krijgen voor knelpunten, oplossingsrichtingen en de haalbaarheid van die laatste categorie. Sommige dingen kunnen vrij snel en eenvoudig worden gerealiseerd, andere duren langer en vergen ook vertrouwen. Vertrouwen dat pluimveehouders zelf doen wat zij kunnen doen om insleep te voorkomen én vertrouwen dat de overheid snel en adequaat zal anticiperen op virusdreiging en geen zwaardere maatregelen zal inzetten dan nodig is. Vertrouwen in elkaar, goede communicatie en allemaal doordrongen zijn van de ernst van de zaak.

Niemand veilig

Aan introductie van het virus vanuit de natuur werd in 2014 nog getwijfeld. In Azië besmette vogelsoorten vlogen toch immers niet van oost naar west? Later werd door deskundigen vastgesteld dat deze vogels van zuid naar noord vliegen, waar ze vogelsoorten besmetten die wel naar onze regio trekken. Hoe ze ondanks de HPAI-besmetting toch hier arriveren, is nog een vraagstuk, maar de besmettingen zijn een feit. In november 2016 wordt Europa geconfronteerd met een enorme HPAI-virusdruk; wilde watervogels worden massaal dood aangetroffen. Deze keer in Nederland geen discussie over de bron van besmettingen en een preventief ophokgebod. Met strikte naleving van hygiëne-protocollen hopen we het virus buiten stallen te houden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Niemand in de sector waant zich meer veilig, nu zelfs is gebleken dat het virus in stallen van vermeerderaars kan binnendringen. De angst is alom aanwezig.

Bestrijding van het H5N8-virus eind 2016 kenmerkt zich door proactief en lokaal handelen. Haalbare oplossingsrichtingen voor individuele en meer structurele knelpunten zijn de basis voor nieuwe zienswijzen. En dat is nodig, want we zullen moeten leren leven met vogelgriep.

Signalen uit de natuur zijn waarschuwingen voor sector en overheid om verstandig op te anticiperen. Tijd om opvattingen over en effecten van natuurbeheer in Nederland eens ter discussie te stellen. Want hoe moeten we omgaan met de toenemende vraag naar vrije uitloopeieren, terwijl de geldende EU-verordening slechts beperkte ophokmogelijkheden biedt om hennen te beschermen tegen zeer besmettelijke en dodelijke virussen vanuit de natuur?

Niemand in de pluimveesector waant zich meer veilig van vogelgriep. benadrukt NVP-voorzitter Hennie de Haan. Foto: Ruud Ploeg
Niemand in de pluimveesector waant zich meer veilig van vogelgriep. benadrukt NVP-voorzitter Hennie de Haan. Foto: Ruud Ploeg

Vragen en risico's

Nu gebleken is dat wilde watervogels een groot risico vormen, moeten we dan nog wel vrije uitloop en biologisch gehouden legpluimveebedrijven situeren in waterrijke gebieden? Over een periode van tien jaar is vastgesteld dat buiten gehouden pluimvee een 7,7 keer grotere kans heeft op besmetting met AI, dan binnen gehouden dieren. Hoe hoog mag die factor worden voordat we dat in Nederland onaanvaardbaar achten? Tegen welke prijs willen we in Nederland wilde vogels aantrekken? Het Faunafonds keerde in 2012 €9,2 miljoen uit voor schade door ganzen. In de eerste helft van 2016 was dat al €16,3 miljoen. Kan de pluimveesector ook een claim indienen, of gaan natuurbeschermingsorganisaties structureel meebetalen aan het DGF? Er worden premies betaald aan boeren om ’s winters weilanden onder water te zetten, ook in de buurt van pluimveestallen. Met de kennis van nu is dat vragen om grote moeilijkheden, waar de sector de prijs voor betaalt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

De pluimveesector wil niet ter discussie staan als producent van eerlijk voedsel van eigen bodem. Mensen en dieren (zowel in het wild als commercieel gehouden dieren) moeten op een goede en verantwoorde wijze naast elkaar kunnen leven. Ontwikkeling van vaccins en toedieningstechnieken, alsmede wereldwijde acceptatie voor pluimveevlees- en ei(producten) van gevaccineerde dieren, vergen nog veel tijd en geld.

Op korte termijn zullen verantwoord natuurbeheer en heroverwegingen over waar, wanneer en onder welke omstandigheden pluimvee veilig buiten kan zijn, de sector sneller en beter helpen om vogelgriep het hoofd te bieden.

Laatste reacties

 • deelen

  Kalkoenen hebben een 7 x hogere kans op laagpathogeen vogelgriep dan binnenkippen en eendenbedrijven zelfs 23 keer hoger. Selectief rapporten lezen is ook een sport. Daarnaast is de realiteit van 2016 dat alle pluimveebedrijven, niet alleen uitloopbedrijven in waterrijke gebieden een sterk verhoogde kans hebben op hoogpathogene vogelgriep.

 • sjoerddehoop1

  De exportpositie is belangrijk maar het kan niet zo zijn dat duizenden mensen jaarlijks gegijzeld worden op hun bedrijven door virussen die de trekvogels meenemen. Velen leven dan dagelijks in angst. De FAO heeft 5 jaar geleden al gewaarschuwd dat de Vogelgriep een wereldwijd probleem wordt dat zich uitstrekt van Azie tot aan Europa. Met hygiëne maatregelen alleen kom je er niet meer.
  Tot nu toe hoopt iedereen dat het noodlot aan hun deur voorbij gaat. Er zitten heel veel mensen met de vingers tussen de deur. Niet alleen getroffen boeren maar ook de 'schone bedrijven' maken veel extra kosten en gaan zich sociaal isoleren. Broederijen en opfokbedrijven maken grote verliesposten doordat er ineens weer vervoersverboden zijn. Het wordt tijd om eens aan vaccinatie te denken.
  Nederland kan als Kennisland ook een rol spelen om de vaccinatie als mogelijkheid aan te dragen in plaats van alleen exporterende bedrijven die dit tegenhouden.
  Iedereen praat er in kleine kring over maar durft het in het openbaar niet te zeggen. Jammer.

 • pieterfranken1

  Onderzoek dat leidt tot 7,7 keer grotere kans is gebaseerd op oude gegevens en vooral op LPAI volgens mij is nu weer een hele andere situatie aan de hand. Met tijdig ophokplicht lijkt het erop dat uitloopbedrijven niet veel grotere risico's zijn dan binnenbedrijven. Maar dat werkt alleen als je goed in de natuur monitoort

 • Metske

  Helaas trekvogels nemen virus mee, hoe meer vogels hoe meer kans op virus.
  Hoe meer vogels hoe meer kans op zwakke vogels.
  Hoe meer water en leuke natuurgebieden gesponsord met gemeenschaps geld, hoe meer trekvogels.
  Hoe meer dhr Fred Wouters van vogelbescherming zijn zin krijgt, hoe meer kans op vogelgriep.
  Hoe meer dieren beschermers het hier voor het zeggen krijgen en geen nuchtere tegen reacties. Hoe meer kans op vogel griep.
  Hoe meer regels om bv jacht op winter trekvogels te verbieden, zodat populaties beheerd kunnen worden, tot redelijke aantallen, hoe meer kans op vogelgriep.
  Kortom als aan bovenstaande niets wordt gedaan zal de kans op vogel griep alleen maar groter worden.
  Met een vrij grote kans tot ergere uitbraken.
  Als je op dit moment het aantal vogels ziet, wordt je gewoon bang van de grote aantallen ganzen en smienten die in Nederland omvliegen.
  Klai kluut

 • Cornelis61

  Graag zie ik een visie voor de langere termijn. De ratio moet weer terugkomen in het commerciële dieren houden. Dit is een mooie taak voor ons als pluimveemensen en de consument vaart er wel bij met goede en goedkope producten. Als je weet wat voor moeite het kost om de dieren buiten te laten lopen, een pak meer entingen etc. de gevaren uit de natuur dan past dit niet in een gedegen lange termijn visie. Ditzelfde geld in het verbod om de kuikens te laseren op de broederij, een verwaarloosbare ingreep die wel als resultaat geeft dat het wapen van het dier wordt weggenomen en tevens zorgt voor een lager voerverbruik. U kunt zelf de verdere voordelen wel invullen. Kortom graag de ratio terug in de pluimveehouderij.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.