001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Redactieblog

‘Dreiging vogelgriep nog volop aanwezig’

Hoewel er op het moment dat ik dit schrijf al een aantal weken geen uitbraken zijn op Nederlandse bedrijven, houdt de vogelgriep ons nog steeds in een greep.

De dreiging van het virus is in de natuur en de ons omringende landen nog volop aanwezig. Iedereen realiseert zich onderhand dat de vogelgriep steeds vaker en indringender de pluimveesector gaat beheersen.

Hoewel ik zeer tevreden ben over de bestrijdingsmaatregelen op dit moment, zullen we goed na moeten denken over toekomstige bestrijding. Niet alleen de kosten van bestrijding rijzen de pan uit, maar vooral ook de kosten en inkomstenderving van de beperkende maatregelen die nodig zijn om erger te voorkomen.

Vaccinatie

Komt vaccinatie ooit in beeld? Met de toenemende ongrijpbaarheid van dit virus hoop ik van wel. Tegelijkertijd weten we ook dat de ontwikkeling van een effectief vaccin erg moeilijk is vanwege de voortdurende verandering van het virus. Als er een goed vaccin komt, dan zal ook de wetgeving in Europa moeten worden aangepast. Vaccineren van de pluimveestapel in Nederland heeft bovendien ook gevolgen voor de exportmogelijkheden van onze producten.

Blijf alert op hygiëne

Goed naleven van de hygiëneregels is op dit moment het enige wat we kunnen doen. Het lijkt erop dat men er goed in slaagt om hier maximaal op in te zetten. Versleping van het virus van het ene bedrijf naar het andere is immers niet aan de orde. Hoe langer er geen nieuwe besmettingen zijn, hoe groter het risico dat de alertheid op extra hygiëne afneemt. Ik kan daarom niet genoeg benadrukken dat we met zijn allen streng voor onszelf moeten zijn en de uiterste hygiënemaatregelen moeten blijven toepassen. Het virus ligt voorlopig nog echt op de loer!

Ophokgebod en vrije-uitloopeieren

Het ophokgebod zal waarschijnlijk de 12 weken overstijgen en de lobby om een tijdelijke aanpassing te krijgen voor vrije-uitloopeieren is al lang ingezet. Het is nu nog erg onzeker of er gehoor wordt gegeven aan ons verzoek. Andere landen kunnen hier ook mee te maken krijgen en dat kan ons misschien helpen. Nederland is echter het land wat hier als eerste tegenaan loopt.

Voorlopig leven we nog tussen hoop en vrees!

Of registreer je om te kunnen reageren.