Commentaar

Ledentrouw terecht beloond bij DEP

De pluimveemestverbrandingscentrale in Moerdijk is een succesverhaal. De coöperatie DEP waarbij de ruim 600 pluimveehouders die hun mest leveren zijn aangesloten, heeft een nieuw tarievensysteem gelanceerd waarbij iedereen beter af is dan tot nu toe.

Extra mooi punt van het nieuwe beleid is de bonus voor trouwe leden. Een belangrijk signaal, want het is die loyaliteit die het project zo succesvol heeft gemaakt. Pluimveehouders verbonden zich voor tien jaar aan de mestverbrander, en in die tijd hadden ze soms ook voordeliger elders van hun mest afgekund.

Hiermee is BMC Moerdijk een lichtend voorbeeld voor andere sectoren. Natuurlijk, droge pluimveemest is makkelijker te verwerken dan drijfmest uit een varkensstal. Maar dit is bewezen: eendracht maakt macht, en het is zaak om verder te kijken dan het korte termijn eigen belang.

Grote verschillen in afzetkosten per regio

Tegen het licht van die eensgezindheid en de nadruk op het collectieve belang valt één ding uit de toon: de wel erg groot uitgevallen verschillen in afzetkosten per regio. Een Groningse pluimveehouder is drie keer zoveel kwijt als een West-Brabantse. De leiding van DEP wuift dat bezwaar weg door erop te wijzen dat iedereen straks €5 goedkoper af is. Maar zoveel verschil geeft toch een katterig gevoel. In een project dat zo gebouwd is op saamhorigheid, had je iets meer solidariteit verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.