Redactieblog

'Samen met toeleveranciers voor salmonellavrije kip'

Vorig jaar zijn er (te) veel salmonellagevallen geweest in de pluimveesector. De afzet van vlees van 
Se/St-besmette koppels is een steeds groter probleem. De kosten rijzen bovendien de pan uit.

Vorig jaar waren er Se/St-besmettingen in 18 stallen met vermeerderingsdieren, en 96 vleeskuikenstallen. De schade loopt in de miljoenen.

Bedrijfshygiëne is van groot belang. Maar de getroffen bedrijven scoren zeker niet beneden gemiddeld qua hygiëne. Vanuit de Europese Unie is wettelijk vereist dat er in de vermeerderingsfase eens per 3 weken met overschoentjes bemonsterd wordt. In de praktijk is die frequentie al verhoogd om te voorkomen dat Se/St-positieve kuikens bij de vleeskuikenhouder terechtkomen.

Voer en toevoegingen vormen extra risico

Tijdens de ronde is er echter een grote black box: voer- en drinkwatertoevoegingen. Welke garanties geven leveranciers op de afwezigheid van salmonella? Uit de markt weet ik van sommige leveranciers dat zij het voer adequaat verhitten. Maar het contact hierover tussen verschillende schakels is niet optimaal. En hoe zit het met de tussentijdse ontsmetting van bulkwagens en verpakkingsmateriaal van broedeieren, met het oog op versleping?

Ook leveranciers moeten kans op besmetting verkleinen

Spreek je leveranciers aan, en vraag wat zij doen om de kans op besmetting te verkleinen. Welke controles zijn er in welke schakels, en bent u daar als afnemer tevreden mee? We willen salmonellavrije kip. Dat begint bij goede bedrijfshygiëne. Voer en toevoegingen horen daar zeker bij. Niet alleen vanwege de enorme schade verderop in de kolom, maar ook om zeker zo kostbare imagoschade te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.