Redactieblog

Visie als leidraad voor pluimveesector

Het woord visie wordt vaak gebruikt om een onzekere toekomst te proberen te duiden. Een visie moet comfort geven bij de beslissingen die je neemt. Het heeft daarom vooral een voorspellende waarde, zo ook in de pluimveesector.

Het is geen samenvatting van wensen, maar een constatering van trends en ontwikkelingen, waarbij je probeert te voorspellen hoe deze zich verder ontwikkelen.

Houderijsystemen punt van discussie

We zien dat in de pluimveehouderij de ontwikkelingen snel gaan. De houderijsystemen die we kennen zijn steeds vaker een punt van discussie in de maatschappij. Om veilig te kunnen investeren moet je als ondernemer kunnen rekenen op redelijke afschrijvingstermijnen. Daarom is het erg belangrijk om bij een keuzemoment een visie te hebben over de toekomstige behoefte van onze klanten. Je moet bovendien een inschatting maken hoe de wetgever om zal gaan met de randvoorwaarden waarbinnen je mag produceren. Dit zijn geen gemakkelijke opgaven, maar wel cruciaal om je bedrijf gezond te houden.

Verwachte ontwikkelingen pluimveesector

Als LTO/NOP gaan we een visiedocument maken waarin we een poging doen om de verwachte ontwikkeling van de pluimveesector op te schrijven. We hopen dat we hiermee een leidraad hebben om als belangenbehartiger te pleiten voor de beste randvoorwaarden voor een gezonde pluimveehouderij. Bij de onderhandelingen en gesprekken met de overheid, maatschappelijke organisaties en ketenpartijen is het belangrijk om een strategie te hebben die een duidelijke visie als grondslag heeft. We zullen zeker niet alle wijsheid in pacht hebben, maar we moeten wel een stip aan de horizon kunnen zien, om er niet aan voorbij te lopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.