Redactieblog

3829 x bekeken laatste update:1 dec 2015

Feest voor wie?

De afgelopen weken is er enorm veel onrust in de pers over de kosten en prijsniveau van met name de rund- en varkenshouderij. De pluimveehouderij blinkt uit in afwezigheid.

Dit komt omdat prijsvorming hier door een aantal (incidentele) omstandigheden wel in verhouding tot de kosten lijkt. Ja, lijkt. Want kijken we naar de rendementen dan verbleken deze ten opzichte van de rendementen van onze oosterburen. Dit is het gevolg van een slecht 'level playing field'. De voerwinsten daar zijn min of meer vergelijkbaar. Maar de kostprijzen in Nederland rijzen de pan uit.

Last op last

De diverse overheden zijn bezig om hun tekorten af te wentelen op ondernemend Nederland en daar wordt de agrarische sector niet bij ontzien. Gemeentes, provincies en landelijke overheid creëren lastenverhoging op lastenverhoging. Op dat gebied verschilt de pluimveehouderij niet van de andere (agrarische) sectoren. Vooral de stapeling van lasten en het gemak om collectieve heffingen vast te stellen baart mij zorgen.

Feestbegroting

Kijken we naar de uitgelekte begroting voor Prinsjesdag, dan slaat je de schrik om het hart. Deze coalitie heeft een feestbegroting opgesteld waarbij iedereen er op vooruitgaat. En dit alles wordt betaald uit economische groei (die er alleen is, zonder economische schommelingen) en een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven van €900 miljoen. Het concurrentienadeel dat ontstaan is doordat Nederland door de crisis moest worden geleid, wordt vergroot door een feestbegroting. Terwijl door deze lastenverzwaring er juist meer economische schommelingen zullen ontstaan.

Kortom: alle belangenbehartigers voor ondernemend Nederland schouder aan schouder om onze concurrentiepositie te behouden dan wel te versterken.

Of registreer je om te kunnen reageren.