Redactieblog

laatste update:14 dec 2015

Hennen met 
onbehandelde snavels

De bestuursleden van de LTO/NOP-kring leghennenhouders legden onlangs een werkbezoek af aan eierverwerker Bouwhuis-Enthoven in Raalte. Ook werd er gepraat over het project rondom leghennen met onbehandelde snavels.

Bijzonder indrukwekkend aan het werkbezoek was de enorme hoeveelheid eieren die dagelijks wordt verwerkt bij Bouwhuis-Enthoven, en meer nog hoe specifieke stoffen uit de eieren worden gehaald en tot hoogwaardige producten worden verwerkt.

Ervaring opdoen met onbehandelde snavels

Tijdens het bezoek werd het project van de Gebr. Van Beek Group rondom leghennen met onbehandelde snavels besproken. Een behoorlijk aantal pluimveehouders doet hieraan mee. Pakstation Van Beek heeft een medewerker in dienst genomen die deze bedrijven begeleidt. Doel is om ervaringen op te doen, die met elkaar te delen, en om de eieren met een meerwaarde in de markt te zetten.

Kannibalisme beter onder controle

Het lukt steeds beter om kannibalisme onder controle te houden en de technische resultaten zijn praktisch vergelijkbaar met snavelbehandelde hennen. Uiteraard zijn er ook koppels waarbij het minder goed verloopt. Duidelijk is wel dat de voerkwaliteit, het management en met name het voorkomen van stress, uitermate belangrijk zijn om kannibalisme te voorkomen.

Behandelverbod vanaf 1 september 2015

Het werd ons duidelijk dat het van groot belang is dat legpluimveehouders ervaring gaan opdoen met hennen met onbehandelde snavels. De tijd dringt, het is snel 1 september 2018, de ingangsdatum van het behandelverbod.

Voldoende deelnemers van groot belang

Daarnaast is het belangrijk dat voldoende bedrijven zich aanmelden voor het project monitoring leghennen met onbehandelde snavels. Mocht in 2017 bij de evaluatie blijken dat te veel koppels met intacte snavels agressief gedrag blijven vertonen, dan kan dit voor de overheid reden zijn om uitstel te verlenen. Gezien de maatschappelijke druk vanuit de dierenwelzijnshoek en de retail, moeten we niet te veel rekenen op een mogelijk uitstel.

Ik wens een ieder succes bij deze uitdaging.

Of registreer je om te kunnen reageren.