Boerenblog

37 reacties

Antibiotica gewoon doen

Er wordt weer volop gekakeld over antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren. Iedereen meent zich in de discussie te moeten mengen, verstand van zaken of niet. Conclusies worden gekoppeld aan vermoedens en vooronderstellingen, droevig.

Er wordt weer volop gekakeld over antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren. Iedereen meent zich in de discussie te moeten mengen, verstand van zaken of niet. Conclusies worden gekoppeld aan vermoedens en vooronderstellingen, droevig.

Het begint een beetje de kenmerken te krijgen van de klimaatdiscussie. Je hebt de klimaatmaffia, de klimaatsceptici, klimaatrealisten en zelfs een climategate. Wie niet uitgesproken voor de opwarming van de aarde is, is een klimaattegenstander en moet zich schamen. Het opwarmingssprookje wordt gevoed door een hele klimaatindustrie waar miljarden in omgaan. En een wetenschappelijke discussie gebaseerd op feiten is haast onmogelijk geworden.

Resistentie
Onze hoofredacteur Pluimveehouderij huilt in het nummer van 15 augustus mee met de wolven. In India zijn in 40 procent van het pluimveevlees resistente bacteriën gevonden en in 17 procent van de monsters antibioticaresiduen. Het zal zo zijn, waar of niet helemaal waar. Maar de conclusie die Fabian Brockötter eraan koppelt, is gewoon fout. Hij stelt dat dat een aantal dodelijke aandoeningen zoals tbc niet meer te behandelen zijn, omdat er zo veel antibiotica in de Indiase pluimveehouderij wordt gebruikt. Toch is er geen bewijs voor, maar Fabian weet het wel zeker en dat is kwalijk.

Vermoedens en feiten
Van een hoofredacteur verwachten we meer diepgang, maar een professor mag geen onzin verkopen. Dik Mevius komt in hetzelfde Pluimveehouderij-nummer uitgebreid aan het woord. Hij is enthousiast over het dalende gebruik van antibiotica in de veehouderij en nog meer over vermindering van de antibioticaresistentie. Mevius koppelt de resistentie rechtstreeks aan het antibioticaverbruik. Hij zegt ook: als we stoppen met het beleid, vallen we zo weer terug in het oude patroon. Hij weet dit niet zeker, maar hij vermoedt dit. Als wetenschappers vermoedens als feiten gaan presenteren, verlaten ze de wetenschap en slaan het pad in van het geloof. Je moet geloven dat het een het gevolg is van het ander maar hard bewijs is er niet.

Golfbeweging
Wat zeker niet bewezen is dat de antibioticaresistentie een direct gevolg is van het gebruik in de veehouderij. Sommige wetenschappers, zoals professor Marc Bonten, tonen aan dat dit onwaarschijnlijk is. Volgens weer anderen is het veel aannemelijker dat zoals alles op onze planeet, ook resistentie zich ontwikkelt in een golfbeweging. Dan weer toename dan weer afname.

Onderzoeksindustrie
Het zou mooi zijn als antibioticaresistentie zo snel reageert op een wetsvoorstel. Als Mevius gelijk heeft, hoeven we ons er ook geen zorgen om te maken. Even een jaartje stoppen en het is weer oké. Inmiddels is rondom het antibioticaverhaal een hele onderzoekindustrie gebouwd. Conclusies op bestelling, voor elk wat wils. Een beetje cynisch zou je kunnen zeggen dat er meer onderzoekers leven van resistentie dan dat er mensen aan doodgaan.

Het is dwaasheid om middelen niet meer te gebruiken als ze er zijn om te gebruiken, alleen om een illusie in stand te houden. Antibioticavrij maakt de mensen niet gezonder, maar onze dieren wel zieker. Liever een gezond dier aan de slachthaak dan een dier dat antibiotica had moeten krijgen, maar niet heeft gekregen.
Gewóón doen met die antibiotica of gewoon dóen, waar legt u de klemtoon?

Laatste reacties

 • Burnetti

  Onder welke steen hebt u gelegen meneer Vogel?
  Als belanghebbende draagt u stevig bij aan stemmingmakerij.

  Wanneer Dick Mevius een bruikbare boodschap geeft wordt hij maar wat graag geciteerd op Boerderij. Nu hij een terechte waarschuwing geeft moet hij van Vogel zijn mond houden.

 • joopi

  Ik houd wel van je manier van schrijven meneer vogel, maar nu schiet u echt door.

  Het hoeft niet bewezen te zijn, je moet het risico gewoon niet moeten willen lopen als het ook zonder kan.

  Nu stelt u geldelijk gewin boven volksgezondheid en dat mag nooit

 • geen boer

  resistentie is zeker een probleem en terugdringen van het gebruik in de veehouderij is zeker een middel, maar moet geen doel op zich worden. Het heeft natuurlijk ook een goede werking, die we niet moeten vergeten. Ik durf te beweren dat antibiotica in onze veehouderij verstandiger en met meer kennis toegepast wordt dan in de humane sector in grote delen van de wereld. In grote delen van de Arabische wereld, Afrika, nabije en verre Oosten en ten dele Zuid-Amerika is antibiotica bij elke krantenkiosk te koop en wordt massaal voor van alles en nog wat verbruikt. Zelfs bij een verkoudheid. Het zal wel niet politiek correct genoeg zijn, maar ik heb zo maar een gut-feeling dat dáár de snelste vorderingen te maken zijn...

 • alco1

  Overdaad schaad. Dat is een vaststaand gegeven.
  Maar alles noemen waar geen middel tegen bestand is resistent te noemen gaat ook te ver.
  Zie het als de 'Tering' vroeger. Daar werden middelen tegen ontwikkeld. Zo werd TBC en vele soorten 'Kanker' de kop in gedrukt. Echter zijn ook stammen nog steeds niet te behandelen. Deze noem je ook niet resistent.

 • Burnetti

  @alco1
  Deze stammen zijn en heten Total Drug Resistant. Sinds december 2011 is deze gemuteerde TBC stam in India aangetoond. Een vooraanstaande TBC arts vond ze ook al eerder in gevangenissen in de voormalige Sovjet-Unie. Multi-drug-resistant bestaat al sind de 50'er jaren van de vorige eeuw.
  Toenemende onbehandelbaarheid van TBC. is één van de grootste bedreigingen van de mondiale volksgezondheid voor de aankomende eeuw.
  Mensen (en dieren) gaan ergens aan dood. Dat is zeker. De strijd van mensen tegen infectieziekten krijgt na het onwerkzaam worden van antibiotica de volgende eeuw een andere wending.

  Hoe groot het aandeel aan resistentie uit humaan en veterinair is blijft gissen.
  Dit doet niet af aan de noodzaak voor reductie in beide sectoren. Daarop is het mondiale beleid afgestemd. De ministers van VWS en EZ poogden onlangs een leidende rol in het onderzoek te nemen.

  Maar misschien kun je meer levens redden door de dijken en andere waterwerken te versterken.

 • jp.bierema

  Sjonge, Burnetti de Vries die bij de gemeente of de overheid werkt weet er wat van zeg. En als mensen met meneer beginnen wordt ik niet helemaal lekker.
  De Vries jongen, u mag bij mij wel eens een rondje meedraaien met kuikens grootbrengen. Dan zal ik u op uw morele verplichting naar mijn dieren aanspreken wanneer ze ziek zijn. Want hoe vaak gebeurd het niet dat onze dieren al in slechte doen worden aangebracht door een leverancier en dat wij dan onder druk van de 'rapportage antibioticagebruik ten opzichte van de sector' al niet meer kuren maar soms tot 10% uitval in een ronde accepteren.
  Dit gebeurd dan oa omdat Brockötter es een keer in Denemarken is geweest waar ze 'hun hand niet omdraaien voor 10% uitval'.
  Ik vind dat hij zich moet schamen om dat te durven opschrijven, want met die uitvalpercentage's kun je stellen dat een koppel zwaar ziek is en dan moet je er zelfs op bestraft worden als je dan niet kuurt.
  Of het nu een canarie parkiet of vleeskuiken of scharrelkuiken is, een vogel is een dier wat snel van de kook is en dan sterft het. En wie behandeling dan tegenhoud is in mijn ogen slecht. Van politiek tot vleeskuikenmester.
  En Bert heeft het prima gezegd, maar er blijven altijd mensen die het slecht WILLEN interpreteren.

 • bankivahoen

  Tijd voor een andere hoofdredacteur van pluimveehouderij , ik kan de man zelden tot nooit betrappen op iets dat ook maar neigt naar een beetje positieve betrokkenheid naar de sector toe. Neutraal zijn is prima , maar de schijn dat je eigenlijk geen zier om je achterban geeft is in deze positie onhoudbaar dus : opstappen!!

 • jp.bierema

  Ik ben voor

 • trijnie

  Die vent is niet goed snik......onvoorstelbaar!!!!!!

 • red

  Hij zit er allen maar voor zijn hypotheek en niet voor de pluimveehouderij.
  Er moet iemand zitten met een boeren hart, iemand die zijn nek durft uit te steken. En niet bang is voor slagers en grote voerfabrikanten.
  Laten ze iemand zoeken die de kartel vorming aan het licht brengt en niet klakeloos op schrijft wat de slagers dicteren.

 • hongarije

  Als volksgezondheid zo belangrijk is waarom worden de kippen dan massaal naar buiten gejaagd?
  Iedereen weet dat het risico van o.a. AI en dioxine dan vele malen groter is.

 • Burnetti

  @hongarije
  Bij volksgezondheid zijn we daarom tegen buitenuitloop!
  Bij mijn advisering over milieuvergunningen voor nieuwe pluimveestallen raad ik onoverdekte buitenuitloop af. De ondernemers beslissen op prijs en dan is wordt het vaak traditioneel binnen of onoverdekte buiten. Dus grotere kans op insleep van ziekten.

  Rondeel wil het goed doen en scoort hiermee prima in mijn ogen.

  @jp.bierema: onbegrijpelijk dat je zulke slechte aanvoer accepteert en daarmee je eigen gedrag goedpraat.

 • Mozes

  @Burnetti, wat is het verschil tussen een overdekte buitenloop en scharrelkippen die tegenwoordig 'schuurkippen' genoemd worden. Een overdekte buitenloop is toch niets anders dan een schuur met open wanden?

 • Burnetti

  Stront valt naar beneden. Het contact van pluimvee met uitwerpselen van besmette wilde vogels maakt besmetting met AI. van wild naar productie pas mogelijk. Met een overdekte uitloop voorkom je dus deze besmettingsweg.

  AI. heeft trouwens niets met antibioticaresistentie te doen want het gaat om een virus, maar hongarije begon er over.

  De term 'schuurkip' is nieuw voor mij. Beter om dit aan een pluimveehouder te vragen. Dus jp. bierema ga je gang.

  Infectieziekten in Nederland krijgt morgen een nieuwe dimensie wanneer de eerste Ebolapatiënt in ons land aan komt.

 • Cornelis61

  Preventieve antibiotica nee, curatief ja. Waar blijven we als we niet zorgzaam meer kunnen zijn voor onze dieren. Beter gezonde dieren dan superlijstjes.

 • trijnie

  Maar de consument wil absoluut geen anti-biotica.
  Niet in het vlees en niet in de eieren.

 • mr X

  Het langzaam groeiende kuiken komt er toch wel. Veel minder antibiotica, diervriendelijker, enz. Bij vleeskuikens is dezelfde discussie als vroeger bij de legbatterijen. Uiteindelijk hebben de batterijboeren het verloren. Het is eenvoudig zo; produceer wat de markt (consument) vraagt. En niets anders. Wat ik, als producent, vind is niet belangrijk. Ik moet gewoonweg dat produceren wat de consument vraagt. Leg de consument maar gewoon uit wat het verschil is tussen de verschillende vleeskuikensystemen: traditioneel, kip van morgen, 1 ster, enz. Laat hij maar kiezen en laat de mester maar produceren. En wat de mening is van de vleeskuikenhouder is helemaal niet belangrijk meer. Laat hij/zij gewoonweg transparant zijn en eerlijk zijn verhaal vertellen hoe de kuikens worden gemest.

 • Cornelis61

  @Trijnie, mogen de kippen niet meer ziek worden ? Kortzichtig om zo over levende wezens te praten. Antibiotica, indien nodig moet geen probleem zijn, wel de juiste dosering, behandeldtijd en wachttijd.

 • jp.bierema

  Iederéén die mijn reactie's leest weet dat ik in het verleden heb geschreven dat ik voorstander ben voor trager groeiende kippen die gezonder zijn met minder locomotie-problemen. Ook heb ik gezegd dat de milieubijdrage daarmee niet wordt gediend, dat is dus de negatieve kant van het verhaal, want de voederconversies zijn gewoon slecht en dat is verkwisting van onze grondstoffen in de wereld. Prof.dr.ir. mevr. Fresco heeft dat vorig jaar nog duidelijk naar voren gebracht in de media. Toch ben ik voor omschakeling naar langzamer-groeiende kippen in de hele wereld en in ieder geval Europa. In Nederland worden nu mesters die beu zijn van de bestaande kuikens en hier slechte resultaten mee boeken een worst voorgehouden van trager groeiende dieren, waarmee ze dan hetzelfde inkomen zouden hebben. De pluimveehouders die ik spreek die regulier altijd prima gedraaid hebben en ook wilden omschakelen en dit hebben geprobeerd hoor ik dat na een half jaar niet zeggen. In mijn optiek was een veel snellere omschakeling naar trager groeiend vleeskuiken beter maar dan met goede vleesprijzen en niet die fooi die nu wordt gegeven. En dan ook gelijk allemaal omschakelen en niet een gedeelte van ons wat in z'n vuistje lacht om dat de markt minder te verwerken krijgt. Dat is mijn kritiek op het hele gebeuren.

 • trijnie

  Cornelis 61, hoe vaak houdt de mester zich aan die wachttijd?
  De volgende kuikens staan al in de wacht.
  Het geeft mij als leek toch te denken.

  En de tijd heeft aangetoond, dat het niet goed is om steeds kleine porties antibioticum binnen te krijgen. Als mensen ziek worden, moeten ze nog wel wat aan een geneesmiddel hebben en het moet niet zo zijn dat ziekteverwekkers zich daar niets meer van aantrekken.

 • jp.bierema

  Trijnie insinueert iets wat ze helemaal niet kan zeggen. Ze zegt gewoon dat we wachttijden negeren en dat zijn gewoon onterechte beschuldigingen. Kom maar even met namen en bewijzen. Wat jezelf misschien zou willen doen moet je een ander niet aanpraten Trijnee.

 • alco1

  Dat is praten uit emotie wat Trijnie doet. Bierema.
  Holle vaten klinken het hardst.

 • joannes

  En hoe klingt Bert Vogel met zijn stelling --- Antibiotica gewoon doen---@alco1? Provoceren lijkt de boodschap te moeten overstijgen! Alles voor de emotionele gekleurde discussie tussen ¨tegenstanders¨!

 • alco1

  Ik had liever een aanhef gehad in de trend van: Antibiotica als het niet anders kan. Dan klinKt de stelling niet zo provocerend IN de discussie met tegenstanders die vooral uit emotie reageren.

 • trijnie

  Bierema en Alco, je kunt woorden interpreteren op verschillend manieren.
  Het was een vraag een stelling die ik hier neerleg, waarover ik mijn gedachten liet gaan.
  Ik voel me behoorlijk aangesproken. Stijloos van jullie.

 • jp.bierema

  Neem der geen woord van terug, heb je reactie nog even nagelezen en je insinueert wel degelijk dat mesters zich niet aan wachttijden houden. Heeft dus helemaal niks met stijl te maken.

 • alco1

  Nee met emotie.

 • joannes

  @alco1,zo zie je maar: Emotie lokt fouten uit! Fouten die kunnen vermaken!

 • trijnie

  Jullie moeten beter lezen, en er niet vanuit gaan dat mensen jullie willen beschuldigen.
  Daar zijn boeren goed in, dat hoor je zo vaak: en de boeren hebben het weer gedaan.
  Het wordt nodig tijd dat jullie jezelf respecteren, dan loop je ook niet meer in het verdomhoekje.

  De vraag over hoe het zou gaan als kippen die op het punt staan om naar de slacht te gaan, ziek zouden worden, zo'n hele stal dus en dat terwijl er al nieuwe voorrraad in de wacht staat, dus dat geeft mij te denken hoe dit opgelost wordt. Is dat nu zo raar? Het lijkt mij als leek nogal een lastige situatie.

 • jp.bierema

  Dan ga je naar een dierenarts, of je gaat naar meerdere dierenartsen en je laat je daar voorlichten. Dan wordt het wetenschappelijk onderbouwd en kun je dat in je hoofd opslaan en hier niet zeuren en domme opmerkingen maken. Daarna ga je naar je huisarts en je laat je daar nogmaals voorlichten of het/de verhalen die de dierenarts(en) je hebben verteld klopt. Want je doet je als vriend van ons voor, maar je wil steeds discussiëren over onderwerpen waar je voorzichtig tegenaan kunt schoppen.

 • alco1

  Met #9 zet je zelf de toon Trijnie.

 • trijnie

  Boer J.P. Bierema, bedankt voor je lul-verhaal
  Dat is je uitspraak en hiermee moet ik het doen......

 • Ferm

  Als je je als sector wilt verweren tegen het negatieve imago dat we bij velen hebben en dit forum een open forum is, dus ook voor niet boeren, waarom dan geen gebruik maken van de gelegenheid en mensen zoals @ Trijntje uitleggen hoe het wel zit? Want Trijntje staat niet op zichzelf, zij staat voor een veel grotere groep mensen, de gemiddelde burger, die ook onwetend is over de gang van zaken in de huidige landbouw. Waarom deze kans niet benutten en laten zien dat we WEL goed bezig zijn?

 • joannes

  Hierboven een goed voorbeeld van hoe een Politieke mening gevormd wordt! Vooral met denken hoe zal gaan! (Trijnie) Met projecteren van veronderstellingen. De mensen met directe belangen en kennis zijn per definitie verdacht wanneer ze feiten inbrengen. De overgrote meerderheid zonder directe belangen, maar met ideeën, bepaald de geldende waarheid, maat en voorwaarden. De wereld op zijn kop!

 • niek brabant

  trijnie, het risico van een wachttijd niet aanhouden is te groot. als er iets gevonden zou worden heb je een strafrechtelijk onderzoek aan je broek wat het einde van je bedrijf kan betekenen.

 • trijnie

  Kijk, Niek brabant dat wilde ik nu horen. Want voor mij als niet boer, had ik toch wel enigszins verwacht dat het haast onmogelijk zou zijn om te wachten, omdat er toch een voortgang in zit, ivm de kuikens die al bestelt zijn.
  Ik heb een paar keer bij Ruben in zijn enorme kippenstal mogen kijken envan Ruben had ik hetzelfde antwoord gekregen.
  Maar als je zoveel kippen ziet, dan kun je daar met je verstand niet bij.
  Zoveel kuikens kun je mu eenmaal niet zo maar ergens stallen.

 • niek brabant

  @ trijnie , ieder zijn vak zeg ik maar. luchtverkeerleider zou ik pas onoverzichtelijk vinden en niet kunnen.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.